Markkinointirekisteri

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

1. Rekisterinpitäjä ja rekisteri

Rekisterinpitäjä

Digily Oy, Melkonkatu 8 A11 00210 Helsinki, Y-tunnus 2647843-2

Rekisteri

Digily Oy:n markkinointirekisterit

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:

  • Sampsa Vainio
  • 0405498472
  • sampsa@sampsavainio.fi

3. Rekisterin käyttötarkoitus ja henkilötietojen käsittelyn peruste

Rekisteriä käytetään Rekisterinpitäjän tuotteiden myymistä ja markkinoimista varten. Edellä mainittuun sisältyy myös tapahtumien ja tilaisuuksien markkinointi.

4. Rekisteriin tallennetut tiedot

Rekisteri sisältää tietoja, jotka koskevat rekisteröidyn roolia yrityksessä, yhteisössä tai julkisessa tehtävässä sekä muita rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja. Näitä ovat muun muassa yrityksen perustiedot sekä yrityksen päättäjien ja avainhenkilöiden nimet ja yhteystiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Markkinointirekisteriin tiedot tallennetaan Digily Oy:n julkisten internetsivujen kautta saapuneista yhteydenottolomakkeista (muun muassa tarjouspyynnöt ja uutiskirjeen tilaukset).

Säilytysaika

Markkinointirekisterin kontakti- ja yritystiedot säilytetään niin kauan kun, kontakti tai yritys on Digily Oy:lle potentiaalinen asiakas. Mikäli yrityksissä tai yrityksen avainhenkilöissä tapahtuu muutoksia, ne päivitetään joko suoraan Digily Oy:lle tulleista päivityspyynnöistä tai päivityspalveluyrityksiltä saatujen tietojen kautta. Jos potentiaalinen asiakas on lopettanut toimintansa, sen kaikki tiedot poistetaan aktiivisesta käytöstä heti kun asiasta on saatu tieto.

5. Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietoja ei luovuteta Rekisterinpitäjän toimesta edelleen tai käytetä muuhun tarkoitukseen kuin mitä kohdassa 3 on mainittu.

Digily Oy voi luovuttaa yhteystiedot yhteistyökumppaneilleen esimerkiksi tietyn markkinointiviestin toimittamiseksi sähköisessä tai paperisessa muodossa. Tällöin kuitenkin sopimuksilla huolehditaan siitä, että kyseinen yhteistyökumppani ei voi käyttää saamiaan tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen. Digily Oy voi myös luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

6. Henkilötietojen käyttö ja suojaamisen yleiset periaatteet

Digily Oy:n työntekijöiden käyttöoikeuksien hallinta tapahtuu roolipohjaisella käyttäjänhallintaprosessilla, jossa kullekin työntekijälle annetaan vain hänen tehtäväänsä ja toimenkuvaansa kuuluvat käyttöoikeudet.

Markkinointirekisterin tietoja voi päivittää myös eTasku Solutions Oy:n sopimuskumppani. Tällöin eTasku Solutions Oy vastaa sopimuskumppanin toiminnasta ja tietoturvasta kuten omastaan.

Alihankkijat

Hotjarin evästeistä: https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies

Googlen Tag Manager ja Google Analytics (tietojen turvaaminen): https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fi

7. Rekisteröidyn oikeudet

Voimassaolevan tietosuojalainsäädännön mukaan markkinointirekisteri sisältää henkilötietoja, jotka muodostavat henkilörekisterin. Tähän liittyen rekisteröidyillä henkilöllä on tietojaan koskevia säädettyjä ja lakiin kirjattuja oikeuksia.

7.1 Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus), vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Rekisteröidyn, jonka perustiedot on tallennettu markkinointirekisteriin, tulee ottaa yhteyttä Digily Oy:n tietosuojavastaavaan halutessaan käyttää laillisia oikeuksiaan. Yhteystiedot löytyvät täältä: https://sampsavainio.fi/ota-yhteytta/.

Sama koskee Digily Oy:n mahdollisia yhteistyökumppaneita.

7.2 Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos hän kokee, että Rekisterinpitäjä ei ole noudattanut sovellettavaa tietosuojasääntelyä.

8. Yhteydenotot

Kaikissa tätä selostetta koskevissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä epäselvissä kysymyksissä Digily Oy:n tämän selosteen kohdan 2 mukaisesti.

Digily Oy voi tarvittaessa pyytää asiasta lisätietoja tai pyytää yhteydenottajaa täsmentämään pyyntöään kirjallisesti.

Sampsa Vainio farkkutakissa

Sampsa Vainio // Digily Oy

Olen 34-vuotias digitaalisen markkinoinnin konsultti Helsingistä. Viimeisen 6 vuoden ajan olen pyörittänyt 1-miehen digitoimistoa nimeltä Digily Oy. Koulutukseltani olen KTM (Åbo Akademi, 2014), pääaineena tietojärjestelmätiede. Yrittäjänä minulla on yli 10 000 tuntia kokemusta digimarkkinoinnin tekemisestä asiakkailleni, ja olen konsultoinut verkkonäkyvyydessä yli 100 yritystä Suomessa ja ulkomailla.

Tätä sivua on muokattu viimeksi: 22.10.2019.