Käytännönläheinen SEO auditointi

Säännöllinen SEO-auditiointi auttaa havaitsemaan verkkosivustosi puutteet ja kehityskohdat

SEO-auditiointi on äärimmäisen tärkeää jokaiselle verkkosivuston omistajalle.

Teknisen SEO-auditioinnin myötä tehtävät huomiot nimittäin mahdollistavat verkkosivuston täydellisen analyysin. Näiden huomioiden pohjalta voidaan puolestaan rakentaa rakentaa kokonaisvaltainen strategia tilanteen muuttamiseksi ja asioiden kehittämiseksi.

Ensimmäisen SEO-auditoinnin tekeminen saattaa tuntua ylitsepääsemättömältä tehtävältä. Monella tällaisessa tilanteessa olevalla ei ole edes aavistusta mistä aloittaa ja miten korjata asiat.

Edellä mainituista syistä johtuen päätin rakentaa jokaista verkkosivuston omistajaa varteen SEO-auditiointiin liittyvän oppaan. Tulen siis käymään läpi teoriaa ja tarjoamaan myös suoran vinkkilistan, joka mahdollistaa SEO-auditioinnin tekemisen omatoimisesti.

Luonnollisesti voit luottaa SEO-auditioinnin myös minun käsiini, sillä kaikilla ei riitä aika ja resurssit sen hoitamiseen omatoimisesti. Mutta vaikka ottaisin asian hoitaakseni puolestasi, joka tapauksessa jokaisen verkkosivuston omistajan on tärkeää ymmärtää mistä oikein on kyse.

SISÄLLYSLUETTELO:

Mitä SEO-auditiointi tarkoittaa?

Hakukoneoptimointi eli SEO (Search Engine Optimization) on nykypäivänä oleellinen osa menestyvää liiketoimintaa, kun yritys toimii verkossa. Sillä, miten hyvin sivustosi rankkautuu esimerkiksi Googlen hakutulossivuilla (SERP) on valtaisa vaikutus suoranaisesti yrityksesi tulokseen ja brändisi tunnettuuteen.

Kun verkkosivustoa lähdetään perustamaan, tulisi hakukoneoptimoinnin kuulua oleellisena osana otettaviin askeleihin; muutoin kilpailijoiden päihittäminen on lähestulkoon mahdotonta.

Hakukoneoptimointi ei kuitenkaan koskaan pääty, vaan se on prosessi, josta jokaisen verkkosivuston omistajan tulisi huolehtia jopa päivittäisessä toiminnassaan. Tässä kohtaa kuvaan astuukin SEO-auditiointi: se nimittäin paljastaa miten hyvin sivustosi on optimoitu hakukoneita varten.

SEO-auditioinnin tavoitteena on löytää potentiaaliset ongelmat, jotka joko estävät sivustoasi rankkautumasta kokonaan tai vaihtoehtoisesti pudottavat sijoitustasi hakutuloksissa. Lisäksi se auttaa sinua ymmärtämään potentiaalisia markkinarakoja, joihin tarttua kiinni hakukoneoptimoinnin näkökulmasta.

Tuodakseni edellä mainitun esille hieman arkikielisemmin, SEO Audit on ikään kuin terveystarkastus. Siinä siis varmistetaan, miten sivustollasi menee ja mitä siellä voitaisiin muuttaa, että asiat olisivat paremmin hakukoneiden näkökulmasta. Eikä kyse ole pelkästään Googlesta, vaan myös muista hakukoneista.

Tekninen SEO-auditiointi vs sisältöön liittyvä SEO Audit

Käytännössä ottaen SEO-auditiointi voidaan jakaa kahteen pääkategoriaan: tekniseen ja sisällölliseen auditiointiin.

Näistä ensimmäisenä mainitun tavoitteena on tutkia verkkosivuston kuntoa nimenomaan teknisiltä ominaisuuksiltaan, kun taas sisällöllisessä auditioinnissa keskitytään nimenomaan sisällön analysointiin ja kehittämiseen.

Tekninen SEO-auditointi tarkoittaa siis prosessia, jossa tarkastetaan kaikki verkkosivustosi tekniset aspektit, jotka vaikuttavat hakukoneiden hakurobottien työhön, sivustosi indeksointiin ja sitä kautta sivustosi rankingeihin hakutulossivuilla.

Teknisessä auditioinnissa keskitytään muun muassa seuraaviin asioihin:

 • Verkkosivuston nopeus
 • Mobiiliystävällisyys
 • URL-rakenne
 • Sivuston rakenne
 • Kanonisointi
 • Robots.txt-tiedostot
 • Sivustokartta
 • Schema-merkintä
 • Sivuston turvallisuus

Tekninen SEO Audit auttaa sinua havaitsemaan potentiaalisia ongelmia ja sen myötä ratkaisemaan ne, taaten sen, että sivustosi on aina saatavilla, se on käyttäjäystävällinen ja optimoitu hakukoneita varten.

Sisältöauditioinnissa on kyse niin ikään samankaltaisesta prosessista, mutta huomio on teknisten ominaisuuksien sijaan itse sisällössä. On nimittäin niin, että vaikka verkkosivusto olisi miten laadukas tahansa teknisestä näkökulmasta, ilman laadukasta ja hakukoneoptimoitua sisältöä se ei ole niin sanotusti mitään – ja vice versa.

SEO-auditioinnin päämääränä on sisällön osalta analysoida ja parantaa sisällön laatua sekä varmistaa sen relevanttius ja tehokkuus suhteessa kohdeyleisöön ja avainsanoihin.

Sisällöllisessä SEO-auditioinnissa keskitytään muun muassa seuraaviin asioihin:

 • Avainsanatutkimus
 • Sisältösuunnitelma asiakkaan elinkaaren kaikkia vaiheita varten
 • Sisältöön liittyvät aukot ja markkinaraot
 • Sisällön suoritustaso
 • Sisällön optimointi
 • Tuplasisältö
 • Sisällön tuoreus
 • Sisällön luettavuus

Sisällöllinen SEO-auditiointi auttaa sinua siis ymmärtämään sivustosi sisältöä laadullisesti. Sen lisäksi, ja nimenomaan ennen kaikkea, se auttaa sinua kehittämään sisältöäasi niin, että se vastaa sivustosi käyttäjien tarpeisiin ja hakukoneita käyttävien henkilöiden hakutarkoituksiin.

Kumpiko on tärkeämpää: tekninen vai sisällöllinen SEO-auditiointi?

Kun olet verkkosivuston omistaja ja kyse on vieläpä ennen kaikkea liiketoiminnasta, kumpaakaan asiaa ei sovi sivuuttaa: teknistä tai sisällöllistä SEO-auditiointia. Ja vielä lisänä: molemmat näistä tulisi suorittaa ehdottomasti säännöllisesti, että vältytään mahdollisilta ikäviltä yllätyksiltä.

Saattaa olla kuitenkin mahdollista, että syystä tai toisesta vain toiseen keskittyminen on mahdollista juuri sillä hetkellä. Kumpiko siis on tärkeämpää tai tulisi valita tällaisessa tilanteessa?

Mikäli kyseessä on uusi verkkosivusto tai sivustoon on tehty merkittäviä muutoksia, eikä auditiointia ole tehty koskaan aiemmin, tällöin kannattaa valita tekninen SEO Audit. Se nimittäin takaa, että sivusto oikeasti toimii ja tarjoaa sisällölle mahdollisuuden saada siten näkyvyyttä.

Jos kyseessä on kuitenkin verkkosivusto, joka on jo vakiinnuttanut asemansa, kerää liikennettä tasaiseen tahtiin ja auditiointi on tehty hiljattain, tällöin kannattaa valita sisällöllinen SEO-auditiointi. Näin asemoit sivuston kilpailijoiden keskellä vielä entistä paremmin.

Asia ei ole kuitenkaan ihan näin mustavalkoinen, sillä itse ongelma tulee aina ottaa huomioon.

Otetaan kaksi esimerkkiä.

Kuvitellaan, että sivustosi on hidas tai se ei ole mobiiliystävällinen. Tällöin tarvitaan tekninen SEO Audit. Jos taas sivustosi käyttäjät eivät sitoudu tarjoamaasi sisältöön tai sisältö on vanhentunutta, tarvitaan sisällöllinen SEO Audit.

Miksi hakukoneauditointi on niin tärkeää?

Kun henkilö kirjoittaa jotain hakukoneen hakukenttään, hakukone kiinnittää huomiota algoritminsa mukaisiin rankingiin vaikuttaviin signaaleihin eri verkkosivustojen osalta. Näin toimien se määrittää, sopiiko jokin tietty verkkosivusto kyseiseen hakuun tai onko sivusto ylipäätään kelpuutettavissa hakutuloksiin.

Kun hakukoneoptimointiin kiinnitetään huomiota säännöllisesti, tällöin varmistutaan siitä, että se on optimoitu niin hakukoneita kuin myös käyttäjiä varten. Ja mikäli sitä ei ole, SEO-auditiointi paljastaa tämän ja samalla syyt, miksi verkkosivustosi estää sinua rankkautumasta esimerkiksi Googleen.

Lyhyesti ja ytimekkäästi sanottuna säännöllisesti tehtävä SEO Audit pitää hakukoneoptimointiin liittyvän strategiasi aina ajantasalla. Kun siis sivustoa optimoidaan enemmän tai vähemmän jatkuvasti, hakukoneet antavat sivustollesi näkyvyyttä ja siten tuovat liikennettä sivustollesi. Tämä kaikki puolestaan takaa sen, että saat arvokkaita liidejä ja siten myös yrityksesi voi paremmin.

Mikäli siis yritys mielii menestyä, asiakkaiden on löydettävä se helposti ja vaivattomasti hakukoneiden kautta. Jos sinulla on yritys, jonka toiminta keskittyy isosti verkkoon, ja olet esimerkiksi ulkoistanut hakukoneoptimoinnin, säännöllisesti tehtävä SEO-auditiointi paljastaa onko ulkoistukseen käyttämäsi sijoitus kannattava.

Eikä siinä vielä kaikki: huolellisesti tehty hakukoneauditiointi auttaa sinua pysymään mukana ajan hermolla esimerkiksi vallitsevien trendien suhteen. Jos siis sivustosi menestyy nyt hakukoneissa, hakukoneaudit auttaa pitämään huolen siitä, että näin on myös jatkossa.

Milloin hakukone audit kannattaa tehdä?

Kun minulle tulee uusi asiakas, joka on päättänyt ulkoistaa hakukoneoptimoinnin allekirjoittaneelle, hakukoneauditiointi on aina ensimmäisenä To Do -listallani. Se nimittäin auttaa minua ymmärtämään paremmin asiakkaani verkkosivustoa ja paikallistamaan potentiaaliset ongelmakohdat ja kehityskohteet.

Sille, milloin tekninen SEO-auditiointi tai sisällöllinen SEO Audit kannattaa tehdä, ei ole olemassa mitään yleismaallista aikataulua. Jokainen verkkosivusto on näet yksilöllinen ja monet asiat vaikuttavat siihen, milloin SEO-auditiointi tulee ehdottomasti tehdä.

Mikäli verkkosivustollasi tapahtuu esimerkiksi jatkuvasti muutoksia eli tekninen puoli uudistuu, mukaan tulee uusia myytäviä tuotteita tai sivustolle tulee jatkuvasti uutta sisältöä, tällöin hakukoneaudit nousee entistä merkittävämpään rooliin.

Lähtökohtaisesti suosittelenkin, että hakukoneauditointi otetaan heti verkkosivuston julkaisun jälkeen säännöllisesti suoritettavaksi tehtäväksi. Kannattaa siis tehdä SEO-auditiointi rutiininomaisesti samalla, kun hoitaa myös muita verkkosivuston ylläpitoon liittyviä tehtäviä. Näin siitä tulee automaattista.

Mitkä ovat parhaat SEO Audit -työkalut?

Jos olet päättänyt, että hoidat hakukoneauditioinnin omatoimisesti, tällöin tarvitset ehdottomasti siihen tarkoitettuja työkaluja avuksesi. Mutta millaiset SEO Audit -työkalut ovat esimerkiksi minulla käytössäni, kun autan asiakkaitani hakukoneoptimoinnin saralla?

Luonnollisesti jokainen asiakas on yksilöllinen, aivan kuten jokainen verkkosivusto, joten eri tilanteissa tarvitaan erilaisia työkaluja. Pääsääntöisesti käytössäni ovat kuitenkin seuraavat työkalut:

 • Ahrefs
 • Google Search Console
 • Screaming Frog
 • GTMetrix
 • Semrush
 • Google SERP Snippet Optimization Tool
 • PageSpeed Insights

Osa näistä edellä mainituista työkaluista ovat ilmaisia käyttää, osa taas maksullisia. Toki myös maksullisista työkaluista saattaa olla tarjolla ilmaisversio, mutta sellaisella ei loppujen lopuksi kovinkaan pitkälle pötkitä. Kun siis tilaat esimerkiksi SEO-auditioinnin minulta, tällöin pääset samassa paketissa nauttimaan myös maksullisten työkalujen annista.

Vinkkilista: näin SEO-auditiointi tehdään

Mikäli olet uusi hakukoneoptimoinnin parissa, mutta haluat hoitaa SEO-puolen omatoimisesti, tällöin sinulla riittää todella paljon opittavaa. Yksi tällaisista opittavista asioista on SEO-auditiointi ja sen tarkoitusperät.

SEO-auditioinnissa on ennen kaikkea kyse siitä, että ymmärrät mitä verkkosivustosi kaipaa niin käyttäjien kuin hakukoneiden näkökulmasta. Tästä syystä SEO Audit on tehtävä ehdottomasti säännöllisesti, sillä kilpailijasi eivät lepää ja samaan aikaan hakukoneiden algoritmit elävät lähestulkon jatkuvasti.

Mutta, miten sitten SEO-auditiointi tehdään ja miksi?

Päätin kasata 12 kohdan vinkkilistan auttamaan sinua ymmärtämään hakukoneauditioinnin merkitystä ja sitä, miten se konkreettisesti toteutetaan.

1. Suorita “crawl”

Esimerkiksi Googlella on käytössään niin sanotut crawlerit eli hakukonebotit, jotka käyvät jatkuvasti läpi internetin sisältöä verkkosivuston indeksointia varten.

Myös sinun tulee laittaa oma bottisi liikenteeseen käyttämällä ohjelmaa, joka on suunniteltu löytämään mahdolliset SEO-ongelmat. Esimerkiksi Ahrefsin Site Audit on erinomainen ohjelma sivustosi läpikäyntiin.

Käytännössä ottaen yksikään verkkosivusto maailmassa ei selviä tästä tutkimuksesta ilman muutettavia ja kehitettäviä kohteita.

2. Indeksoitavuusongelmien läpikäynti

Mikäli edellä mainittu crawl-vaihe paljastaa verkkosivustollasi indeksointiongelmia, niihin tulee tarttua heti kaksin käsin kiinni.

Toki indeksoitavuusongelmat saattavat olla hyvinkin ongelmallisia, joten saatat tarvita kipeästi ammattilaisen apua ongelman ratkomisessa. Törmätessäsi “Noindex page” -merkintään sivun kohdalla, jonka haluat indeksoituvan, toimeen tulee ryhtyä välittömästi.

3. Tarkasta verkkosivustosi liikenne

Hakukoneet, Google etunenässä, muuttavat algoritmiaan jatkuvasti. Yleisesti ottaen tämän hakukonejätin algoritmipäivitykset keskittyvät erityisesti johonkin tiettyyn yksittäiseen asiaan, kuten esimerkiksi sisällön laatuun tai linkkispämmäykseen.

Mikäli Googlesta saamasi liikenne putoaa merkittävästi algoritmipäivityksen jälkeen, jo pelkästään se saattaa kertoa mihin sinun tulisi keskittyä. Ja, jos liikenne on pudonnut esimerkiksi tietyn sivun osalta kirjaimellisesti nollaan, tällöin jokin asia kyseisellä sivulla estää Googlea indeksoimasta sivua. Tällaisissa tilanteissa Google Search Console auttaa sinua ymmärtämään tilanteen paremmin.

Verkkosivuston liikennettä tulee seurata edellä mainituista syistä herkeämättä – viimeistään SEO-auditioinnin yhteydessä. Ja itsessään SEO Audit tulee tehdä aina, kun Google on ilmoittanut päivittäneensä algoritmiaan.

4. On-page-auditiointi ja sen perusteet

Mihin viittaan tässä puhuessani On-page-auditioinnin perusteista, koska siitähän SEO-auditioinnissa on isoilta osin kyse? Viittaan tässä kohtaa niillä seuraaviin asioihin:

 • Sivujen otsikot ja meta-otsikot
 • Meta-kuvaukset
 • Kanoniset linkkielementit
 • Hreflang-tunnisteet
 • Structured data eli jäsennelty tieto

Vielä joitain vuosia sitten näillä asioilla oli suuri merkitys. Nykyisin jopa Googlelta on suoraan todettu, ettei esimerkiksi yhdellä sivulla oleva useampi H1-otsikko vaikuta siihen, miten sivusto rankkautuu hakukoneissa.

Mutta.

Kuvitellaan tilanne, jossa kaksi keskenään muutoin täysin identtistä sivustoa kamppailee keskenään hakutulossivun piikkipaikasta.

Toisessa on kaksi H1-otsikkoa, toisessa yksi.

Itse uskon jälkimmäisenä mainitun varastavan ykkössijan ja siten parhaan näkyvyyden, joten siksi kehotan keskittymään myös näihin “vanhanaikaisiin elementteihin”.

5. Mahdollisten valokuviin liittyvien ongelmien havainnointi

Monet verkkosivustot antavat aivan liian vähän painoarvoa valokuville, mitä tulee hakukoneoptimointiin.

Tämä on kaikessa yksinkertaisuudessaan hölmöä, sillä optimoidut kuvat vaikuttavat positiivisesti muun muassa sivustosi latausnopeuteen, kasvattavat liikennettä Googlen kuvahaun kautta ja vaikuttavat käyttäjäkokemukseen. Pidä siis huoli, ettei sivustollasi ole rikkinäisiä kuvia tai liian suuria kuvatiedostoja, ja että valokuvien vaihtoehtoinen teksti -kenttä on täytetty.

SEO Audit paljastaa sinulle mahdolliset ongelmat myös kuvien suhteen.

6. Mahdollisen tuplasisällön- ja sivujen tarkastaminen

Nykypäivänä jokainen luotettava verkkosivusto omaa https-alun, sillä se tarkoittaa, että sivusto omaa SSL-suojauksen. Sivustoa perustaessa osoite saattaa olla alkuun kuitenkin http-alkuinen, ennen SSL-suojauksen aktivointia.

Mikäli sivustostasi löytyy molemmat alut omaavat versiot, tällöin kyse on tuplasivuista. Googlelle tämä on ongelma, ja välillisesti myös sinulle, sillä se vaikeuttaa indeksointia ja siten vaikuttaa jopa näkyvyyteesi hakutulossivuilla. SEO-auditiointi paljastaa mikäli kyseinen ongelma on olemassa, ja sen myötä voit tehdä uudelleenohjaukset http-versiosta https-versioon.

Tuplasisältö puolestaan tarkoittaa sitä, että sama sisältö on tarjolla useammalla kuin yhdellä verkkosivustosi sivulla tai jollain muulla verkkosivustolla – esimerkiksi jonkin tuotesivun osalta. Tällainen tilanne on todella negatiivinen hakukoneoptimoinnin näkäkulmasta ja se tulee korjata pikimmiten. SEO Audit paljastaa myös tämän.

7. Google-rankingit ja sisällön päivittäminen

Jos jokin sivusi rankkautuu haluamallasi avainsanalla esimerkiksi piikkipaikalle Googlen hakutulossivulla, se ei tarkoita sitä, että näin tulee olemaan aina. Google-rankingit toisin sanoen muuttuvat ja sivusi saattaa pudota hakutulossivulla alaspäin.

Mikäli näin käy, useimmiten kyse on vanhentuneesta sisällöstä. Jos siis jokin verkkosivustosi sivu on valahtanut hakutulossivuilla alaspäin, päivitä sisältöä – usein se riittää korjaamaan tilanteen.

8. Linkkien auditiointi – ulkoiset ja sisäiset linkit

Kun tehdään On-site-auditiointi, sisäiset ja ulkoiset linkit eli jälkimmäisen kohdalla niin sanotut lähtevät linkit ovat niin ikään tärkeä osa sitä.

Sisäisten linkkien tehtävänä on auttaa hakukoneita ymmärtämään miten verkkosivustosi eri sivut liittyvät toisiinsa ja mitkä niiden roolit ovat. Ulkoiset linkit, tässä kontekstissa, johtavat puolestaan verkkosivustoltasi jollekin toiselle sivustolle.

Mieti siis linkkirakennettasi ja tarkasta hakukoneauditioinnin yhteydessä, ettei sivustollasi ole rikkinäisiä sisäisiä tai ulkoisia linkkejä.

9. Sivustokartan läpikäynti

Sivustokartta listaa kaikki ne verkkosivustosi sivut, joiden haluat päätyvän hakukoneiden indeksoitaviksi. Sivustokartan ei tule näin ollen sisältää esimerkiksi uudelleenohjauksia tai niin sanottuja kuolleita sivustoja, koska tällöin hakukoneet vastaanottavat ristiriitaisia signaaleja.

Sinun on siis tärkeää varmistaa, että kaikki ne sivut, joiden haluat indeksoituvan, ovat sivustokartassa. Sivustokarttaan liittyviä ongelmia voit monitoroida helposti Google Search Consolen kautta.

10. Avainsanatutkimus mahdollisten aukkojen osalta

Kilpailijoiden analysointi on yksi tehtävistä, joka tulee suorittaa säännöllisesti – etenkin avainsanojen osalta.

Jatka siis ennen verkkosivustosi perustamista käynnistämääsi avainsanatutkimusta, sillä se saattaa paljastaa täyttämättömiä markkinarakoja. Samaan aikaan avainsanojen analysointi paljastaa myös avainsanoja, joilla kilpailijasi rivusto rankkautuu, mutta sinun ei, koska sivustollasi on sisällöllinen aukko.

Näiden aukkojen etsiminen manuaalisesti on todella työlästä puuhaa. Tästä syystä esimerkiksi Ahrefsin Site Explorer -ominaisuus on erinomainen apulainen, sillä saat käteesi suoraan listat avainsanoista, joilla kilpailijasi rankkautuvat.

11. Sivuston nopeus ja suorituskyky

PageSpeed Insights on ilmainen työkalu, joka paljastaa sinulle miten nopea verkkosivustosi on ja millainen sen suorituskyky on ylipäätään. Se myös listaa ongelmakohdat – saman tekee Google Search Consolen Core Web Vitals -ominaisuus.

Sivuston nopeus ja suorituskyky ovat merkittäviä hakukonerankingeihin vaikuttavia tekijöitä, joten SEO-auditiointi pitää ehdottomasti tämän vaiheen sisällään.

12. Varmista, että sivustosi on mobiiliystävällinen

Nykypäivänä valtaosa internetin käyttäjistä selaa erilaisia sivustoja mobiililaitteilla.

Edellä mainitusta johtuen valtaosa verkkosivustoista suunnitellaankin nykyisin mobiilipuoli edellä, ja sen seurauksena niin sanottu tietokoneversio saattaa näyttää jopa hieman karvalakkimallilta; toki parhaiten toteutetut sivustot ovat näyttäviä ja toimivuudeltaan erinomaisia luonnoksia käyttäjän laitteesta riippumatta.

Mobiiliystävällisyys on yksi merkittävimmistä Google-rankingeihin vaikuttavista asioista. Kannattaa siis hakukoneauditioinnin yhteydessä suunnata Google Search Consoleen ja siellä mobiilikäytettävyysraportin pariin.

Google Ads -mainonnan sanasto

Kyseinen mainosalusta, ja ylipäätään mainoksien menestyksen arviointi, edellyttävät kuitenkin lukuisten erilaisten termien hahmottamista.

Linkkien rakentaminen

Linkkien rakentaminen lukeutuu Googlen mittarilla kolmen tärkeimmän hakutuloksiin vaikuttavan SEO-tekijän joukkoon.

Hyvä laskeutumissivu – 20 vinkkiä joiden avulla onnistut

Laskeutumissivu on yksittäinen alasivu jolle voit ohjata kävijät esim. mainoksista.

Core Web Vitals

Säännöllisten Core Web Vitals -testien tulee kuulua jokaisen verkkosivuston omistajan työkalupakkiin.

Google Shopping -mainonta

Google Shopping -mainonnalla tarkoitetaan niin sanottuja kuvallisia tuotemainoksia hakutuloksissa.

Verkkokaupan hakukoneoptimointi

Verkkokaupan hakukoneoptimointi voi siivittää yrityksesi parhaimmillaan menestykseen, kun taas sen puute voi tuhota hyvänkin bisneksen.

Sampsa Vainio on digitaalisen markkinoinnin konsultti

Sampsa Vainio // Digily Oy

Olen 35-vuotias digitaalisen markkinoinnin konsultti Helsingistä. Viimeisen 9 vuoden ajan olen pyörittänyt 1-miehen digitoimistoa nimeltä Digily Oy. Koulutukseltani olen KTM (Åbo Akademi, 2014), pääaineena tietojärjestelmätiede. Yrittäjänä minulla on yli 10 000 tuntia kokemusta digimarkkinoinnin tekemisestä asiakkailleni, ja olen konsultoinut verkkonäkyvyydessä yli 100 yritystä Suomessa ja ulkomailla.

Tätä sivua on muokattu viimeksi: 25.6.2023.