Google Ads -mainonta

Kumpi tekee tulosta: sinä vai Google? Minä autan optimoimaan vanhat kampanjat tai perustamaan uudet kampanjat oikein alusta alkaen

TL;DR

Jos palkkaat minut konsultiksi hoitamaan Google Ads -kampanjoita, tulee hinta muodostumaan 1) teidän mediabudjetistanne (raha joka menee Googlelle), sekä 2) minun palkkiosta.

Mediabudjetti voi olla mitä tahansa muutamasta tuhannesta eurosta kuukaudessa aina satoihin tuhansiin euroihin kuussa. Tämä riippuu täysin yrityksen tavoitteista sekä markkinointibudjetista.

Yleensä kampanjoissa käytetään klikkauksiin pohjautuvaa hinnoittelua, eli sinulta laskutetaan tietty summa aina kun joku klikkaa mainosta (esim. 0,25 € tai 10 €). Klikkaushinta määräytyy mm. tilin laatupisteiden ja kilpailutilanteen perusteella.

Palkkio mainoskampanjoiden hoitamisesta riippuu tilin koosta. Minä veloitan yleensä noin 1000 – 3000 € kuussa. Mainostili pysyy aina asiakkaan omistuksessa ja asiakas maksaa itse laskut Googlelle.

Yleensä saan kampanjat pyörimään noin 1-2 viikossa. Ennen kampanjoiden perustamista täytyy tehdä avainsanatutkimus, ja myös varmistaa että asiakkaalla on toimiva konversioseuranta esim. Google Analyticsissä. Joissain tapauksissa täytyy myös muokata tai luoda uusia laskeutumissivuja asiakkaan sivustolle.

Hyvä kysymys, mutta tähän ei valitettavasti ole yhtä oikeaa vastausta.

On vaikeaa arvioida kuinka paljon rahaa jokin tietty kampanja tulee käyttämään koska se riippuu klikkausten määrästä. Ja klikkausten määrä riippuu taas mainosten houkuttelevuudesta, kilpailutilanteesta, laatupisteistä jne. Kampanjoiden tuottoa myös on vaikea arvioida etukäteen ilman dataa myynneistä tai liikenteen laadusta.

Neuvon yleensä aloittamaan maltillisella budjetilla, jota voidaan helposti muokata sen mukaan kun saadaan dataa mainosten toimivuudesta.

Kuulen tätä usein yrityksiltä jotka ovat itse kokeilleet kampanjoiden pyörittämistä, tai ovat antaneet sen hoidettavaksi mainostoimistolle jolla ei ole riittävää osaamista.

Jos mainontaa tekee ilman riittävää osaamista, käy helposti niin että mainokset näkyvät täysin väärille kohderyhmille (esim. asetukset ovat väärin tai avainsanat ovat väärässä muodossa) ja mainokset saavat turhia klikkauksia.

Google laskuttaa kyllä mielellään kaikista klikkauksista, riippumatta niiden laadusta.

Jonkun täytyy katsoa kampanjoiden perään jatkuvasti ja optimoida niitä, jotta saisit vastinetta rahoillesi. Optimoinnilla tarkoitan niiden asioiden karsimista, jotka eivät toimi (vievät budjettia turhaan), ja panostamista niihin asioihin jotka toimivat hyvin (tuovat tuloksia).

Käytännössä tämä tarkoittaa mm. hintatarjousten säätöä, mainostekstien testaamista, kampanjoiden laajentamista, avainsanojen keskeyttämistä, laskeutumissivujen parantamista yms.

Älä anna Googlen päättää kampanjoiden kohtaloa

Kampanjoiden perustaminen vaikuttaa hyvin yksinkertaiselta nykypäivänä: Google ohjaa uuden käyttäjän tekemään ensimmäisen kampanjansa heti tilin perustamisen jälkeen, ja ehdottaa kiltisti heidän mielestä sopivia asetuksia ja hintatarjous-strategioita. Se mitä käyttäjä ei ehkä tässä vaiheessa tiedosta, on että hän antaa käytännössä Googlelle vapaat kädet pyörittää kampanjaa juuri niin kuin he haluavat.

Käyttäjää ohjataan myös tekemään valintoja (esim. asetusten suhteen), joiden vaikutusta hän ei välttämättä ymmärrä. Kampanjan pyörittäminen väärillä asetuksilla on rahan polttamista, koska mainokset näkyvät väärille ihmisille.

Raha palaa Google Adsiin

Kampanjoiden pyörittäminen väärillä asetuksilla on rahan polttamista, koska mainokset näkyvät väärille ihmisille.

Yleisiä virheitä, joita näen mainostileissä

Olen käynyt läpi lähes 100 mainostiliä, ja melkein jokaisessa on ainakin yksi näistä virheistä:

  • mainoksia näytetään koko Suomessa, vaikka asiakkaalla on toimintaa vain tietyillä paikkakunnilla,
  • sama kampanja pyörii haku- ja display-verkostoissa,
  • kampanjan näkyvyys on rajoitettua väärien kielivalintojen takia,
  • tilillä on käytetty ainoastaan laajan haun avainsanoja,
  • mainoslaajennukset puuttuvat,
  • negatiivisia avainsanoja ei ole käytetty ollenkaan,
  • tilistä puuttuu konversioseuranta kokonaan,
  • kaikki avainsanat on ängetty samaan (tai vain muutamaan) mainosryhmään,
  • mainosryhmissä pyörii vain yksi mainos,
  • kukaan ei ole katsonut kampanjoiden perään kuukausiin…

Ota yhteyttä, jos haluat että minä tarkistan tilisi.

Oikein tehtynä, Google Ads -mainonta tuottaa tulosta!

Maksulliset mainokset Googlessa ovat tehokas tapa ajaa kohdennettua liikennettä sivustollesi tai verkkokauppaasi. Väärin tehtynä tämä on kuitenkin helppo tapa heittää rahaa hukkaan.

Tarvitset kampanjoiden optimointia mikäli…

Syyt siihen miksi monet yritykset antavat minun optimoida Ads-kampanjansa ovat; heillä ei riitä aika kampanjoiden säännölliseen seuraamiseen eikä heillä ole riittävää osaamista kampanjoiden optimointiin.

1. Maksat turhista klikkauksista – poltat rahaa!

Jos et vähintään viikottain seuraa Google Ads -kampanjoitasi ja optimoi niitä, on riski suuri sille että haaskaat budjettisi turhiin klikkauksiin – eli toisin sanoen poltat rahaa! Turhat klikkaukset tuovat sivustollesi vääriä kävijöitä ja sinä maksat turhasta.

2. Klikkauksia tulee, mutta ei kauppaa

Jos klikkaukset tuovat sivustolle renkaanpotkijoita joita ei kiinnosta tuotteidesi ostaminen, et tule koskaan saamaan kampanjoitasi plussalle. Tarkkaan valituilla avainsanoilla, houkuttelevilla mainoksilla ja optimoiduilla laskeutumissivuilla varmistetaan että oikeat ihmiset löytävät sivustollesi, ja löydettyään sivustosi he myös ostavat jotain.

3. Avainsanojen laatupisteet kärsivät

Avainsanojen laatupisteet (eli Quality Score) määräytyy mm. klikkausprosentin, laskeutumissivun ja mainostekstin perusteella. Matalat laatupisteet johtavat siihen että sinä joudut maksamaan korkeampaa klikkihintaa avainsanoistasi, ja että mainoksesi eivät näy niin usein kuin niiden pitäisi. Et pärjää kilpailussa!

4. Mainosten klikkausprosentti on surkea

Mainosten klikkausprosentti (Clickthrough rate – CTR) pysyy alhaisena mikäli sinulla ei ole tarkkaan jäsenneltyjä mainosryhmiä ja avainsanoja (hyvä nyrkkisääntö on noin 5-10 avainsanaa per ryhmä). Mainosteksti ja viesti mainoksessa vaikuttavat myös klikkausprosenttiin, tämän takia on tärkeää testata erilaisia mainoksia ja viestejä.

Miten minä teen Google-mainontaa?

Alla on muutama ajatus siitä miten minä yleensä hoidan Google Ads kampanjoiden optimoinnin. Jokainen tili on erilainen ja eri aloilla pätee eri asiat, mutta periaatteet ovat kaikille samat.

Asiakkaan liiketoiminnan ja tavoitteiden ymmärtäminen

On tärkeää ymmärtää asiakkaan tavoitteet ennen kuin lähden toteuttamaan mainontaa. Jotkut asiakkaat haluavat tehdä pelkästään myyntiin tähtäävää mainontaa, ja toiset taas haluavat keskittyä myös tunnettuuden kasvattamiseen. Tavoitteet vaikuttavat mm. siihen että minkä tyyppisiä kampanjoita kannattaa pyörittää.

Tulosten seurannan kannalta on myös tärkeä ymmärtää asiakkaan liiketoimintaa: mitkä ovat ne mittarit joilla voidaan seurata mainosten tehokkuutta (verkkokaupan ostokset, tarjouspyynnöt, rekisteröinnit, näyttökertojen määrä)?

Avainsanatutkimus on kaiken alku

Tutkin millä avainsanoilla yrityksen tulisi mainostaa Googlessa. Etsin avainsanat joilla potentiaaliset asiakkaasi etsivät sinua, kuinka suosittuja ne ovat sekä minkälaisen budjetin näillä sanoilla mainostaminen vaatisi. Tutkimuksessa käytän pohjana asiakkaalta saatua tietoa (mm. verkkosivuja) sekä useita työkaluja, kuten esim. Google Keyword Planner, Ahrefs.com ja Keywordtool.io.

Keywordtool.io

Keywordtool.io työkalulla on helppo löytää relevantteja avainsanoja. Työkalusta näkee myös sanojen hakumäärät per kuukausi.

Looginen tilirakenne

Kun olen löytänyt sopivat avainsanat kampanjoita varten, ja varmistanut niiden sopivuuden asiakkaalle, jaan sanat tarkkoihin mainosryhmiin aiheittain. Hyvä nyrkkisääntö on pitää jokaisessa mainosryhmässä max 5-10 avainsanaa jotta aihe-alue säilyy. Joissain tapauksissa on järkevää kasvattaa mainosryhmiä ja toisissa tapauksissa asiakas voi hyötyä ns. Single Keyword Ad Groupeista (eli ryhmistä joissa on vain 1 avainsana).

Kampanjarakentaan tulee myös palvella käyttäjiä; kampanjoista tulisi heti nähdä että mitä missäkin kampanjassa mainostetaan ja tilirakenteesta tulisi helposti nähdä että missä mennään minkäkin kampanjan suhteen. Tämä helpottaa jatkuvaa optimointia sekä tulosten seuraamista huomattavasti.

Hyvät laatupisteet avainsanoille

Ryhmittelen avainsanat tarkasti aiheen mukaan, ja varmistan että sama aihe toistuu niin mainosteksteissä kuin laskeutumissivulla. Näin voimme pitkässä juoksussa parantaa avainsanojen laatupisteitä, mikä johtaa siihen että mainoksesi saavat lisää näkyvyyttä ja maksat matalempaa klikkaushintaa.

Vähintään viikkotason seuranta

Jatkuva seuranta, testaaminen ja kehittäminen on ainoa tapa tuottaviin kampanjoihin. Lupaan sinulle vähintään viikkotason seurannan, mikä tarkoittaa käytännössä 1-2 tuntia työtä kampanjoiden parissa viikottain. On myös tapauksia joissa mainoksia täytyy seurata jopa päivittäin, etenkin aloilla joilla on kova kilpailu.

Vastustamattomat mainostekstit

Kukaan ei voi etukäteen tietää tarkalleen minkälainen mainos toimii parhaiten. Tämän takia on tärkeää testata erilaisia versioita, hieman erilaisella viestillä. Testaamalla me opimme mitkä sanat tai lauseet mainoksissa tuovat parhaat tulokset. Yleisesti ottaen pyrin luomaan mainoksia jotka erottuvat joukosta, ja joissa toistuu mainosryhmän tärkein avainsana (näin varmistetaan paremmat laatupisteet).

Mainosten lisäosat

Mainoksissa on tärkeää käyttää sopivia lisäosia jotta ne herättävät huomiota ja saavat lisää pinta-alaa hakutuloksissa. Lisäosien tulee olla vähintään kampanjakohtaisia (ehkä jopa mainosryhmäkohtaisia), jotta nekin liittyvät samaan aiheeseen kuin mainokset ja avainsanat.

Google Ads sivustolinkit

Sivustolinkit ovat yksi esimerkki lisäosista, joita voi käyttää mainoksissa. Ne antavat mainokselle lisää pinta-alaa, ja se taas nostaa klikkausprosenttia.

Laskeutumissivujen optimointi

Kun asiakas klikkaa mainosta jossa puhutaan esim. edullisesta kirjanpidon ohjelmistosta, on erittäin tärkeää että hänet myös viedään sivulle joka kertoo tasan tarkkaan samasta aiheesta.

Liian monet mainostajat johtavat mainoksensa suoraan etusivulle, missä puhutaan yleisesti yrityksen palveluista ja tuotteista. Yleensä on parempi linkata mainos suoraan tuotesivulle tai, parhaassa tapauksessa, kampanjakohtaiselle laskeutumissivulle jossa mainitaan samat asiat kuin mainoksessa. Hyvillä laskeutumissivuilla varmistetaan paremmat laatupisteet pitkässä juoksussa, ja saadaan varmasti myös nostettua konversio-astetta.

Google Shopping Ads

Google Shopping Ads on nyt vihdoin myös saatavilla Suomessa. Otin tämän kuvakaappauksen ollessani Thaimaassa, siksi thain kieli.

Display-, Shopping- ja remarketing-kampanjat

Minulla on myös kokemusta Display-mainonnasta ja Performance Max -kampanjoista. Pyöritän myös useille asiakkaille uusia Google Shopping Adsejä (eli kuvallisia tuotemainoksia hakutuloksissa) sekä remarketing-kampanjoita (uudelleenmainontaa heille jotka ovat jo käyneet sivustolla).

Uudelleenmarkkinointi

Uudelleenmarkkinointi on tapa muistuttaa asiakkaita yrityksesi olemassaolosta.

Verkkosivujen uudistus

Ennemmin tai myöhemmin verkkosivu-uudistus tulee ajankohtaiseksi.

Parhaat tekoälytyökalut markkinoijalle

Tutustu kattavaan listaukseen parhaista tekoälytyökaluista markkinoijalle, joilla voit huomattavasti helpottaa omaa työtä.

Offline-konversioseuranta Google Adsissä

Offline-konversiot paljastavat suoraan, miten Google Ads -mainokset vaikuttavat konkreettisesti myyntiin.

Suosituimmat verkkokauppa-alustat

Verkkokauppa-alustaratkaisun ei tule toimia esteenä yrityksesi potentiaaliselle kasvulle.

Google Ads -laatupisteet

Kasvattamalla Google Ads -laatupisteitäsi, mainoksesi näkyvät sekä useammin että korkeammalla, ja samalla klikkaushinta on matalampi

Sampsa Vainio on digitaalisen markkinoinnin konsultti

Sampsa Vainio // Digily Oy

Olen 35-vuotias digitaalisen markkinoinnin konsultti Helsingistä. Viimeisen 9 vuoden ajan olen pyörittänyt 1-miehen digitoimistoa nimeltä Digily Oy. Koulutukseltani olen KTM (Åbo Akademi, 2014), pääaineena tietojärjestelmätiede. Yrittäjänä minulla on yli 10 000 tuntia kokemusta digimarkkinoinnin tekemisestä asiakkailleni, ja olen konsultoinut verkkonäkyvyydessä yli 100 yritystä Suomessa ja ulkomailla.

Tätä sivua on muokattu viimeksi: 25.6.2023.