Offline-konversiot

Tekevät Google Ads -seurannasta tarkempaa

Niin sanottuina hyvinä vanhoina aikoina yhteydenpito asiakkaisiin oli varsin yksinkertaista. Asiakas asteli kivijalkakauppaasi, osti tuotteen, palasi jossain vaiheessa takaisin ja osti uuden tuotteen.

Ajan kuluessa yrityksille kertyi kattava informaatiopaketti asiakkaista, mitä voitiin sitten hyödyntää muiden tuotteiden mainostamiseen suoraan asiakkaille.

Nykypäivänä verkkokauppa on vallannut piikkipaikan asiakkaiden tekemien ostosten suhteen ja asiakaspolun seuraaminen tapahtuu pääosin verkossa. Se ei ole tokikaan ongelma, kiitos Google Analyticsin kaltaisten digitaalisten seurantatyökalujen.

Samalla kadunvarsimainokset ovat vaihtuneet isoilta osin Google Ads -mainoksiin, joka on nykyisin lukuisille yrityksille se tehokkain tapa houkutella uusia asiakkaita.

Tämä Googlen mainostusohjelma nimittäin mahdollistaa mainostamisen verkossa ja ennen kaikkea oikeiden ihmisten eli kohdeasiakasryhmän tavoittamisen oikealla hetkellä, avainsanoihin ja muihin tekijöihin perustuen.

Google Ads -mainontaa voidaan käyttää moneen asiaan, kuten brändin tunnettuuden kasvattamiseen sekä suoranaisesti myynnin kasvattamiseen. Lisäksi se auttaa sinua ymmärtämään miten mainoksesi toimivat.

Mutta, mitä sitten, jos liidin konkretisoitumisessa myynniksi on esimerkiksi viivettä? Myynnit kirjataan totta kai ylös, mutta miten ne saadaan lisättyä Google Adsin kaltaiselle mainosalustalle jälkikäteen?

Tässä kohtaa kuvaan astuu offline-konversioseuranta.

Vaan, mitä offline-konversioilla sitten tarkoitetaan ja miten ne liittyvät Google Ads -mainosalustaan?

Muun muassa siihen tulen perehtymään tässä artikkelissa. Sen lisäksi tulen käymään läpi yksityiskohtaisesti miten offline-konversiot otetaan käyttöön ja millaisissa tilanteissa niistä on erityisen paljon hyötyä.

SISÄLLYSLUETTELO:

 • Mitä offline-konversio tarkoittaa?
 • Mitä hyötyä offline-konversiot tarjoavat?
 • Millaisissa tilanteissa offline-konversioseuranta on järkevää?
 • Miten Google Ads -offline-konversiot toimivat?
 • Näin tuot offline-konversiot Google Ads -mainosalustalle

Mitä offline-konversio tarkoittaa?

Tänä päivänä me elämme massadatan aikakautta, jossa pienikin konversioihin liittyvä data voi antaa edun kilpailijoihin nähden.

Esimerkiksi vain 100 offline-myyntitapahtuman tiedot voivat kasvattaa yrityksen mainostuottoja jopa muutamalla prosenttiyksiköllä. Jokin niinkin yksinkertainen asia kuin kellonaika, jolloin konversio tapahtui, tai sähköpostiosoite voivat olla ratkaiseva tekijä kannattavuuden saavuttamisen tai liiketoiminnan tuloksen kasvattamisen osalta.

Vuonna 2022 mainostajat ympäri maailman käyttivät yli 204 miljardia euroa pelkästään Google Ads -mainontaan. Se, miten hyvin nämä käytetyt mainosrahat tuottivat, jäi kuitenkin osittain pimentoon, sillä kaikilla yrityksillä ei ole offline-konversioseuranta käytössä.

Mutta, mitä sitten offline-konversio tarkalleen ottaen tarkoittaa? Offline-konversiot ovat toteutuneita kauppoja tai toimia, joita mainostaja on nimenomaan tavoitellut.

Jos esimerkiksi tarjoamasi palvelu sisältää 30 päivän ilmaisen koeajan, ja asiakas päättää sen jälkeen olla jatkamatta palvelusi käyttöä, tällöin toivottu konversio ei ole toteutunut. Mutta, jos tuon koeajan jälkeen hän ryhtyy tilaajaksi, tällöin konversio on toteutunut ja se on offline-konversio, sillä se toteutuu niin merkittävällä viiveellä (vrt. verkkokauppaan, jossa myynti tapahtuu heti ja tiedämme myös heti kuinka paljon euroja tästä tienattiin).

Tällaisissa tilanteissa asiakkuuden lähde ei kuitenkaan näy missään ilman offline-konversioseurantaa.

Offline-konversiot sisältävät siis kaikki tapahtumat, joiden tiedetään olevan seurausta mainostukseen käytetyistä investoinneista, mutta joita ei voida tallentaa perinteisillä tulosseurantamenetelmillä.

Ja loppujen lopuksi monet asiakkaiden tekemät toimet heidän asiakaspolullaan ovat sellaisia, ettei Google kykene seuraamaan niitä natiivisti.

Mitä hyötyä offline-konversiot tarjoavat?

Kuten jo edellä tuli sivuttua, Google Ads mahdollistaa mainosalustana konversioiden seurannan silloin, kun konversio tapahtuu konkreettisesti esimerkiksi verkkokaupassa eli tuote tai palvelu ostetaan mainoksen klikkaamisen jälkeen.

Monet yritykset keskittyvätkin nimenomaan tällaiseen seurantaan, mutta matkassa on yksi melkoinen mutka. Tällöin nimittäin kokonaiskuva siitä, miten mainokset vaikuttavat myyntiin, jää suurella todennäköisyydellä hämärän peittoon.

Mutta miksi?

Oli sitten liikentoimintamallisi millainen tahansa, kaikki konversiot eivät automaattisesti taltioidu perinteisten konversioseurantametodien kautta.

Tämä johtuu siitä, että potentiaalinen asiakas ei tee vielä mainoksen klikattuaan lopullista ostopäätöstä, vaan hän haluaa miettiä asiaa tai vaihtoehtoisesti testata tarjoamaasi palvelua, kuten jo edellä kävin läpi.

Eikä siinä vielä kaikki.

Nykyisin verkon käyttäjien yksityisyyteen liittyvät lait ja säädökset saattavat rajoittaa esimerkiksi evästeisiin perustuvaa seurantaa, jolloin konversiot eivät näy mainosalustoilla oikealla tavalla.

Kaiken kukkuraksi liidien johtaminen myyntiin saattaa viedä paljon aikaa, jolloin sitä ei osata yhdistää seuraukseksi Google Ads -mainoksesta.

Edellä mainitun kaltaisissa tilanteissa konversio ei näy Google Ads -alustalla, vaikka todellisuudessa se on tapahtunut mainoksen ansiosta. Tässä kohtaa kuvaan astuu offline-konversioseuranta, sillä se auttaa sinua ymmärtämään mainostesi toimivuutta kokonaisuudessaan.

Tokikaan yksikään seurantatapa ei tarjoa 100-prosenttisesti aukotonta dataa, mutta offline-konversiot vievät sinut mahdollisimman lähelle totuutta. Tämä on siis se massiivinen hyöty, jonka konversioseuranta offline-muodossa tarjoaa.

Ja oli sitten käytössäsi kovemman luokan CRM-setup tai liidit laskentataulukossa, offline-datan lisääminen osaksi Google Ads -konversioseurantaa on mahdollista, kun tietää mitä tekee.

Samalla offline-konversiot auttavat yritystä puhtaasti Google Ads -mainostuksen osalta; koska mainoskampanjoiden seuranta on tehokkaampaa, hintatarjousstrategian parantaminen on mahdollista ja mainokset voidaan kaikessa yksinkertaisuudessaan kohdistaa paremmin.

Millaisissa tilanteissa offline-konversioseuranta on järkevää?

Mikäli vastaisin edellä olevassa otsikossa esitettyyn kysymykseen yksinkertaisimmalla mahdollisella tavalla, esittäisin vastakysymyksen: milloin offline-konversioseuranta muka ei ole järkevää?

Ja itse asiassa asia on juuri noin yksinkertainen.

Jos eläisimme vaikkapa 1990-luvulla, tilanne olisi toinen.

Tuolloin jopa itsessään internet, saati sitten Google Ads -mainonta, olivat monille täysin tuntemattomia käsitteitä. Käytännössä ottaen kaikki myynti tapahtui joko kivijalkamyymälässä tai puhelimitse. Ja se, mikä TV-, radio-, lehti- tai kadunvarsimainos oli kenties ajanut asiakkaan ostamaan tuotteen, selvisi vain ja ainoastaan kysymällä asiakkaalta suoraan.

Mutta todellisuus on se, että me elämme pitkällä 2020-luvulla ja se mahdollistaa paljon asioita.

Me siis elämme ajassa, jossa mainonta tapahtuu isosti verkossa. Moni potentiaalinen asiakas siis aktivoituu tekemään ostopäätöksen verkossa näkemänsä mainoksen perusteella, mutta ei tee kuitenkaan ostosta suoraan siinä hetkessä. Tällöin offline-konversioseuranta on ehdottomasti järkevää.

Käytännössä ottaen voidaan sanoa, että offline-konversiot, ja ennen kaikkea niiden seuraaminen, ovat jokaisessa tilanteessa ja jokaisen yrityksen kohdalla tarpeen. Jo pelkkä sähköpostiosoitteen olemassaolo riittää tällaisen tilanteen syntymiseen – ellei sitten kyseessä ole yritys, joka ei mainosta laisinkaan.

Ja, jos sitten yrityksesi toiminta on isosti liidien keräämistä ja niiden konkretisointia konversioiksi, tällöin offline-konversioseuranta alkaa olla jo enemmänkin yrityksen toiminnalle elinehto.

Konkreettisia esimerkkitapauksia

Kun jotain asiaa lähtee avaamaan, lihaa luiden ympärille saadaan parhaiten tarjoamalla konkreettisia esimerkkejä.

Edellä mainitusta syystä koin siis tarpeelliseksi avata esimerkkitapauksien kautta, millaisissa tilanteissa offline-konversioseuranta on suoraan sanottuna pakollista jos halutaan mitata mainonnan todellista tuottoa euroissa.

Esimerkki 1: Taloushallinnon palveluita toisille yrityksille myyvä yritys

Yritys myy taloushallinnon palveluita toisille yrityksille. Tällaisessa yritystoiminnassa liidien taloudellisella arvolla voi olla järisyttävä ero toisiinsa verrattuna: yksi liidi voi olla arvoltaan 0 € tai vaihtoehtoisesti siitä voi syntyä kauppa, joka on parhaassa tapauksessa jopa useita satoja tuhansia euroja.

Tällaisessa yritystoiminnassa asiakkaat voivat miettiä ostopäätöstä viikkojen ajan.

Toki kiinnostuneiden potentiaalisten asiakkaiden on tullut jo täyttää liidilomake saadakseen tarjouksen. Mutta vasta siitä hetkestä alkaa tällaisessa yritystoiminnassa niin sanotun myyntiputken (sales funnel) tärkein vaihe: lopullinen pohdinta, joka voi johtaa tai voi olla johtamatta konversioon eli myyntiin.

Näin ollen liidit kerätään talteen, potentiaaliselle asiakkaalle tehdään tarjous, ja jos kauppa toteutuu, kaupan arvo lähetetään Google Adsiin viiveellä. Tällöin ollaan siis offline-konversioseurannan ytimessä, sillä Google Ads ei osaa yhdistää itsessään tällaista toteutunutta kauppaa esimerkiksi tiettyyn mainokseen ilman offline-konversioiden tuontia takaisin alustalle.

Esimerkki 2: Ohjelmistoaan toisille yrityksille myyvä yritys

Toisessa esimerkkitapauksessa kyse on yrityksestä, joka myy ohjelmistoaan toisille yrityksille, ja he tarjoavat ohjelmistolleen aina 30 päivän mittaisen ilmaisen kokeilujakson.

Perinteinen konversioseuranta kertoo meille, että joku yrittäjä on klikannut mainosta ja se on johtanut siihen, että hänen edustamansa yritys on aloittanut tuon ilmaisen kokeilujakson. Mutta mitä se ei kerro on se, onko ilmainen kokeilujakso konkretisoitunut tilaukseksi.

Näin ollen tuon kokeilujaksoon johtaneen mainoksen todellinen tehokkuus jää mysteeriksi.

Kuvaan siis astuu offline-konversioseuranta. Offline-konversioiden kautta Google Ads -mainosalustalle saadaan toimitettua tieto siitä, että kokeilujakson ottanut yrittäjä on jatkanut ohjelmiston käyttöä ilmaisjakson päätyttyä ja siitä on syntynyt myyntiä tietyn rahasumman edestä.

Esimerkki 3: Yrityslainoja myöntävä yritys

Yrityslainoja myöntävä yritys käyttää aktiivisesti Google Ads -mainontaa, mikä johtaa klikkauksiin. Nuo klikkaukset puolestaan konvertoituvat tasaisin väliajoin lainahakemuksiksi.

Mikäli tällä asiakkaalla olisi käytössä vain niin sanottu välitön konversioseuranta, he tietäisivät mainoksensa johtaneen ainoastaan hakemuksen täyttämiseen. Sen sijaan todelliset myynnit jäisivät mysteereiksi.

Tämä johtuu siitä, että heidän tulee käydä tarkkaan läpi jokainen lainahakemus erikseen ennen kuin he voivat tehdä mahdollisen lainatarjouksen. Ja, jos sitten lainatarjous tehdään, sekään ei itsessään ole vielä toivottu konversio. Toivottu konversio tapahtuu siis vasta siinä vaiheessa, jos asiakas hyväksyy tarjouksen ja nostaa lainan, koska vasta tässä vaiheessa luotonantajalle syntyy liikevaihtoa.

Näin ollen tällä yrityksellä saattaa mennä pidempi aika, että he tietävät johtaako kyseinen liidi myyntiin vai ei. Kyse on siis hyvin perinteisestä offline-konversiosta, silloin kun myynti toteutuu, ja siksi se voidaan kirjata Google Adsin kaltaisille mainosalustoille vasta jälkikäteen.

Käyttämällä vain perinteistä konversioseurantaa tällaisissa tapauksissa, voidaan pahimmassa tapauksessa ohjeistaa Googlea hankkimaan ns. renkaanpotkijoita sivustolle, jotka täyttelevät lomakkeita ja kokeilevat kaikkea ilmaiseksi – ilman aikomusta maksaa mistäkään. Offline-konversioiden tuonnilla voidaan mitata oikeita kauppoja, ja kohdentaa kampanjat hankkimaan lisää näitä.

Miten Google Ads -offline-konversiot toimivat?

Kun käyttäjä klikkaa mainosta Googlessa, tuolle klikkaukselle annetaan yksilöllinen tunniste, joka siirtyy käyttäjän mukana sivustolle. Tämä tunnistetaan englanninkielisestä termistä “Google Click ID” muodostuvalla lyhenteellä “GCLID”.

Kun sitten kyseinen käyttäjä matkaa niin sanottua myyntiputkea pitkin eteenpäin tai jättää matkan tekemättä, Google ymmärtää millaiset käyttäjät konvertoivat ja millaisia konversioita matkan varrella tapahtui.

Näin ollen Google ymmärtää paremmin kohdeyleisöäsi ja mainosten klikkaajia – jotka ovat johtaneet todellisiin kauppoihin, ja se puolestaan johtaa parempaan mainosten kohdistamiseen ja tulosten parantamiseen.

Tilanteissa, jossa mainos johtaa puhtaasti verkkosivustolla tapahtuvaan konversioon, Google pystyy seuraamaan ja analysoimaan niitä. Mutta, kun kyseessä onkin offline-konversio eli joku käyttäjä klikkaa mainosta ja tekee ostopäätöksen vasta jälkikäteen tarjoamasi tuotteen tai palvelun osalta, tämä ei kirjaudu automaattisesti Google Adsiin.

Offline-konversioseuranta vaatii siis manuaalista työtä eli tavalla tai toisella ne on tuotava Google Ads -mainosalustalle; vain näin mainostukseen käytetyn pääoman tuottoaste voidaan selvittää mahdollisimman tarkasti.

Siten Google myös kykenee kohdistamaan mainokset entistä tarkemmin oikealle kohdeyleisölle, jolloin mainoskulusi pienenevät eli mainostaminen on huomattavasti kustannustehokkaampaa. Monissa tapauksissa aletaan myös ymmärtämään mainosten todellista tuottoa, ja nähdään ne että ne tuottavat ihan oikeaa myyntiä, jolloin tavoitellaan suurempaa volyymia myynnin kasvattamiseksi.

Yksi asia on kuitenkin tärkeää ymmärtää: vaikka terminä ovat offline-konversiot ja offline-konversioseuranta, ne eivät rajoitu pelkästään verkon ulkopuolella tapahtuviin myynteihin.

Sinun kannattaakin ladata Google Adsiin kaikki myyntiin liittyvä korkean luokan data aina, kun se kyetään yhdistämään tiettyyn GCLID:hen.

Näin tuot offline-konversiot Google Ads -mainosalustalle

Google Ads tarjoaa sinulla mahdollisuuden tuoda offline-konversioihin liittyvää dataa mainosalustalle ja liittää attribuutiot mainoskampanjoihisi, kunhan pystyt ottamaan talteen käyttäjän GCLID:n.

Offline-konversioihin perustuva data voidaan tuoda Google Adsiin joko täysin omatoimisesti tai se voidaan tuoda vaihtoehtoisesti suoraan ja automaattisesti CRM-ohjelman tai Google Ads APIn kautta.

Ensimmäiseen vaihtoehtoon on järkevää tarttua silloin, kun osto vaatii manuaalista käsittelyä edestakaisin, koska silloin voit ladata myyntitiedot lopullisen myyntitulon kanssa.

Kun taas kauppa on yksinkertainen ja se kirjautuu CRM-ohjelmaan Googlen hakumainosten kautta, tällöin voit antaa ohjelman hoitaa kirjaamisen puolestasi.

Tuonti ei ole niin monimutkaista kuin voisi kuvitella

Vaikka offline-konversioiden tuonti Google Ads -mainostalustalle saattaa lähtökohtaisesti kuulostaa haastavalta tehtävältä, se ei itse asiassa ole niin monimutkaista kuin voisi kuvitella.

Seuraamalla näitä muutamaa alapuolelta löytyvää vinkkiä, homman läpivienti onnistuu muutamissa minuuteissa:

 1. Luo konversiotapahtuma

Ennen kuin voit tuoda offline-konversioita Google Adsiin, sinun tulee luoda tällä Googlen mainosalustalla ensiksi uusi konversiotapahtuma. Tämä onnistuu varsin mutkattomasti ja vaivattomasti seuraamalla Googlen omaa ohjeistusta.

 1. Luo oikeanlainen tiedosto tuotavaksi

Mitä kaikkea informaatiota offline-konversiotiedostoon voidaan lisätä, kun se halutaan tuoda nimenomaan Google Ads -markkinointialustalle?

 • Google Click ID: yksilöi käyttäjän, joka on suorittanut offline-konversion. Mikäli haluat GCLID:n mukaan tuotavaan tiedostoon, täytä tämä kenttä.
 • Konversion nimi: yksi pakollisista kentistä. Konversion nimi -kenttä liittää offline-konversion haluttuun paikkaan. Pidä huoli, että konversion nimi on kirjoitettu juuri sillä tavalla kuin se on konversio-sivulla.
 • Konversion ajankohta: niin ikään pakollinen kenttä, joka kertoo kaikessa yksinkertaisuudessaan missä vaiheessa offline-konversio on tapahtunut. Pidä huoli, että ajankohta on kirjoitettu oikeassa muodossa.
 • Konversiovaluutta: tähän kenttään kirjataan missä valuutassa myynti on tapahtunut. Tärkeintä on muistaa käyttää kolmen merkin valuuttakoodeja, kuten “EUR” ja “USD”.
 1. Valitse oikea tiedostomuoto

Kun offline-konversiot sisällään pitävä tiedosto ladataan Google Adsiin, suurin osa eteen tulevista ongelmista johtuu siitä, ettei tiedostomuoto ole oikea. Mutta, mikä sitten on oikea tiedostomuoto, miten tiedosto luodaan ja mitä kaikkea tulee ottaa huomioon, että se voidaan tuoda mainosalustalle?

 1. Luo ensiksi uusi .csv-tiedosto.
 2. Lisää edellä läpikäydyistä kolumneista ne, jotka haluat tuoda tiedoston mukana otsikkoina ensimmäiselle riville.
 3. Muista sisällyttää offline-konversioihin liittyvä data oikeille riveille ja oikeissa muodoissa.
 4. Nimeä .csv-tiedosto ja tallenna se.
 1. Esikatsele ja lataa tiedosto

Kun olet tuonut luomasi .csv-tiedoston Google Adsiin, voit vielä esikatsella sen varmistaaksesi, että kaikki on kunnossa ja oikein.

Kun olet tarkastanut tiedoston ja korjannut mahdolliset virheet, edessä on lopullinen tuonti.

Neljä eri tapaa offline-konversioiden tuontiin

Kaiken kaikkiaan Google Ads tarjoaa neljä eri tapaa tuoda offline-konversiot mainosalustalle:

 1. Suoraan Google Adsin konversiotuonnin kautta

Google Adsin oma konversiotuonti on vaihtoehdoista kattavin, ja yritykset voivat käyttää sitä lukuisten eri offline-konversioiden seuratapojen osalta.

Se mahdollistaa sellaisten konversioiden tuonnin, jotka ovat alkaneet, kun käyttäjä on klikannut mainosta tai soittanut mainoksen kautta puhelun.

Tällä menetelmällä voit tuoda Google Adsiin sellaiset konversiot, joita seurataan muissa järjestelmissä.

 1. Salesforce

Kun tuot Salesforce-konversiot Google Adsiin, pääset näkemään automaattisesti milloin Salesforcessa seuraamasi myyntitapahtumat ovat saaneet alkunsa mainoksen klikkauksesta.

Tätä menetelmää voidaan käyttää silloin, kun seuraat myyntiin liittyvää dataa Salesforcen Sales Cloudin kautta.

 1. Zapier

Zapierin tarjoama offline-konversioseuranta mahdollistaa seurannasta saatujen tietojen tuonnin automatisoidusti erilaisista CRM-järjestelmistä.

Zapierin offline-konversioseurannan avulla voit automatisoida offline-konversioseurannan tietojen tuonnin useista eri CRM-järjestelmistä Google Adsiin.

Lue Zapierin offline-konversioiden tuonnista Google Adsiin lisää täältä.

 1. HubSpot

HubSpotista löytyy Google Ads -optimointitapahtumien työkalu.

Sen avulla CRM-järjestelmässä oleva offline-data voidaan synkronoida Google Adsin kanssa.

HubSpotin kautta voit offline-myynnin seurannan lisäksi optimoida kampanjoitasi ja siten parantaa liidiesi laatua.

Yhteenveto: Offline-konversioseurannan päätavoite on mitata mainonnan todellista tuottoa

Oli sitten kyse välittömästi mainoksen näkemisen jälkeen seuranneista tai ajallisella viivellä tapahtuvista konversioista, konversioseurannan tavoitteena on aina mitata mainonnan todellista tuottoa.

Edellä mainituista jälkimmäisen eli viiveellä tapahtuvien konversioiden kohdalla automaattinen konversioseuranta on kuitenkin käytännössä ottaen mahdotonta, sillä ne eivät voi automaattisesti kirjautua Google Ads -mainosalustalle.

Tällöin käyttöön tarvitaan offline-konversioseuranta.

Yksinkertaistettuna offline-konversioprosessi etenee näin:

 1. Henkilö klikkaa mainosta
 2. Klikkauksen mukana GCLID siirtyy sivustolle
 3. GCLID tallennetaan liidilomakkeeseen ja siirtyy CRM-järjestelmään
 4. Henkilöön otetaan yhteyttä / tehdään tarjous ja hänelle myydään jotain
 5. Toteutuneen myynnin arvo kirjataan CRM-järjestelmään
 6. Toteutunut myynti lähetetään takaisin Google Adsiin samalla GCLID-tunnisteella, jolloin Google pystyy allokoimaan konversion siihen kampanjaan, josta klikkaus on alun perin tullut

Offline-konversioiden lähettäminen Google Adsiin tapahtuu CSV-tiedostoina, CRM-järjestelmien kautta tai käyttämällä Google Ads API:a.

Ennen kaikkea offline-konversioseurannan ideana on auttaa Googlea ymmärtämään millaiset liidit ovat arvokkaita liidejä. Siten Googlen on helpompi kohdistaa mainokset oikealla tavalla, etsien samankaltaisia käyttäjiä.

Muista turvautua ammattilaisen apuun, jos edellä mainittu tuntuu ylitsepääsemättömältä tehtävältä

Kaikilla ei ole aikaa ja resursseja käytettäväksi offline-konversiotiedostojen tuomiseen, saatika tämän prosessin oppimiseen – vaikka se ei mitään rakettitiedettä olekaan.

Tällaisissa tilanteissa kannattaa turvautua suosista ammattilaisen apuun; näin toimimalla säästyy ylimääräiseltä päänvaivalta ja harmailta hiuksilta.

Mikäli haluat, että otan tämän prosessin hoitaaksesi yrityksesi osalta, älä epäröi ottaa yhteyttä.

Google Analyticsin remarketing

Yhdistämällä Google Ads -tilisi Analyticsiin voit rakentaa tarkempia remarketing-listoja (yleisöja).

Verkkosivujen nopeuttaminen

Latausnopeuden parantaminen on tärkeää niin SEO:n, konversion ja käyttökokemuksen kannalta.

Verkkokaupan markkinointi

Verkkokaupan markkinointi on merkitykseltään äärimmäisen tärkeää, oli sitten kyseessä jo pidempään olemassaollut verkkokauppa tai täysin uusi verkkokauppa.

Google Ads -hintatarjousstrategiat

Tutustu Google Ads -hintatarjousstrategioihin. Opi valitsemaan oikea strategia kampanjasi tavoitteiden saavuttamiseksi ja tehosta tuloksia.

Parhaat tekoälytyökalut markkinoijalle

Tutustu kattavaan listaukseen parhaista tekoälytyökaluista markkinoijalle, joilla voit huomattavasti helpottaa omaa työtä.

Linkkien rakentaminen

Linkkien rakentaminen lukeutuu Googlen mittarilla kolmen tärkeimmän hakutuloksiin vaikuttavan SEO-tekijän joukkoon.

Sampsa Vainio on digitaalisen markkinoinnin konsultti

Sampsa Vainio // Digily Oy

Olen 35-vuotias digitaalisen markkinoinnin konsultti Helsingistä. Viimeisen 9 vuoden ajan olen pyörittänyt 1-miehen digitoimistoa nimeltä Digily Oy. Koulutukseltani olen KTM (Åbo Akademi, 2014), pääaineena tietojärjestelmätiede. Yrittäjänä minulla on yli 10 000 tuntia kokemusta digimarkkinoinnin tekemisestä asiakkailleni, ja olen konsultoinut verkkonäkyvyydessä yli 100 yritystä Suomessa ja ulkomailla.

Tätä sivua on muokattu viimeksi: 3.7.2023.