Google Ads -laatupisteet

Heijastuvat suoraan mainosbudjettiisi

Google Ads -laatupisteet

Mitä Google Ads -laatupisteet tarkoittavat?

Mikäli pyrkimyksenäsi on saada mainoksillesi, Googlen mainosverkostossa, mahdollisimman alhainen klikkaushinta eli CPC, tällöin sinun tulee ymmärtää Google Ads -laatupisteiden merkitys. Tämä johtuu puhtaasti siitä, että niillä on valtava merkitys siihen, minkä hintaisia Googlen maksetut hakukampanjat ovat ja miten hyvin ne toimivat. Otetaan esimerkki: aivan, kuten henkilökohtainen luottohistoriasi vaikuttaa siihen, voitko saada asuntolainan pankista ja miten korkea lainan korko on, Google Ads -laatupisteet vaikuttavat siihen, miten paljon maksat jokaisesta mainoksesi klikkauksesta.

Mutta mihin nämä Google Ads -laatupisteet sitten konkreettisesti perustuvat eli mitä ne tarkoittavat?

Kunkin mainoskampanjan kohdalla Google arvioi niin PPC-mainostesi (pay-per-click) relevanttiuden kuin myös laadun Google-haun tekevän käyttäjän näkökulmasta. Kun mainoksen relevanssi osuu ja uppoaa Google-haun tekevälle käyttäjälle eli he toisin sanoen saavat vastauksen haulleen tavalla tai toisella, Google palkitsee korkeilla laatupisteillä. Tämä puolestaan johtaa jo tämän tekstin alussa mainitsemiini kilpailijoita korkeampiin positioihin hakutuloksissa, sekä parhaassa tapauksessa myös matalampaan klikkaushintaan.

Avainsanat näyttelevät isoa osaa Google Ads -laatupisteiden osalta, koska Googlen maksetussa hakukampanjassa ne ovat kaikki kaikessa. Jokaiselle Google Ads -tililläsi olevalle avainsanalle annetaan arvosana väliltä 1-10, ykkösen ollessa huonoin ja kymmenen ollessa paras.

Google Ads quality score
Saat laatupisteet esille muokkaamalla avainsanaraportin sarakkeita.

Mitkä kaikki asiat vaikuttavat Google Ads -laatupisteisiin?

Tulen seuraavassa käymään läpi kolme erittäin tärkeää asiaa, jotka vaikuttavat laatupisteisiin Google Ads -mainosverkostossa. Näiden kolmen elementin lisäksi esille on syytä nostaa yksi asia lisää: se, miten Google Ads -mainoksesi ovat toimineet aiemmin. Toisin sanoen, historialla on merkitystä, sillä Google käyttää Ads-tililtäsi löytyvää dataa – myös tässä mielessä.

Odotettu klikkausprosentti (CTR)

Odotettu klikkausprosentti viittaa siihen, miten todennäköisesti mainoksen näkevä henkilö tulee klikkaamaan mainosta, kun se ilmestyy Google-haun tekevälle henkilölle määrittämälläsi avainsanalla. Odotettu klikkausprosentti jaetaan kolmen eri statuksen mukaisesti:

  • Above Average eli yli keskitason
  • Average eli keskitaso
  • Below Average eli alle keskitason

Edellä mainituista statuksista sekä “yli keskitason” että “keskitaso” tarkoittavat, ettei valitsemasi avainsanan kohdalla ole mitään ongelmia, mitä tulee klikkausprosenttiin. Mikäli valitsemasi avainsana päätyy kuitenkin “Below Average” -kategoriaan, tällöin kannattaa harkita vakaasti mainokselle valitsemasi avainsanan vaihtamista, sillä odotusarvona on, että klikkausprosentti tulee olemaan mainoksen osalta todella matala.

Otetaan esimerkki: sanotaan, että omistat sukkia myyvän verkkokaupan ja potentiaalinen asiakkaasi käyttää hakusanoja “raidalliset sukat”. Sinun mainosryhmä saattaa sisältää sellaisia avainsanoja kuin raidalliset sukat, sukat raidoilla, muotisukat ja niin edelleen, jolloin mainoksesi näkyy potentiaalisen asiakkaan hakutuloksissa. Huono mainosteksti voisi kuulua muodossa “Löydät sivustoltamme laajan määrän erilaisia sukkia 50 % alennuksella”, jolloin potentiaalinen asiakas tuskin klikkaa mainosta. Hyvä mainosteksti voisi puolestaan olla “Onko etsinnässä raidalliset sukat? Vieraile sivustollamme ja saat kaiken lisäksi 50 % alennuksen”, jolloin klikkausprosentti on mitä todennäköisimmin korkea. Toinen vaihtoehto voisi olla “Meiltä löydät juuri sellaiset sukat raidoilla kuin sinä tarvitset! Tutustu valikoimaamme”.

Edellä mainitut hyvät mainosesimerkit antavat pätevän syyn sille, miksi jokainen mainosryhmä tarvitsee vähintään kaksi keskenään erilaista mainostekstiä. Tällöin voit nimittäin sisällyttää mukaan useamman kuin yhden avainsanan jokaiseen mainokseen, jolloin odotettu klikkausprosentti nousee; tein näin sisällyttämällä kahteen edellä olevaan esimerkkimainokseen avainsanat “raidalliset sukat” ja “sukat raidoilla”.

Mainoksen relevanssi

Mainoksen relevanssi on toinen erinomainen tapa vaikuttaa siihen, että laatupisteet ja Ad Rank ovat toivomallasi tasolla. Mutta mitä sitten mainoksen relevanssilla tarkalleen ottaen tarkoitetaan? Kyse on siitä, miten hyvin avainsana “mätsää” mainoksessasi olevan viestin kanssa. Ja aivan kuten odotetun klikkausprosentin kohdalla, myös mainoksen relevanttius jaetaan kolmen statuksen mukaisesti: yli keskitason, keskitaso ja alle keskitason.

Hypätäänpä jälleen esimerkkien pariin, jatkaen saman bisneksen parissa, mikä siis oli sukkia myyvä verkkokauppa.

Jos mainostekstisi kuuluu “Vieraile sivustollamme ja löydät pehmeää ja lämpöistä jalkoihisi”, tällöin suurella todennäköisyydellä status tulee olemaan alle keskitason. Miksi? Koska mainosteksti ei ole niin relevantti kuin se voisi olla, eikä se sisällä ainoatakaan aiemmin mainitsemistani avainsanoista, jotka siis olivat raidalliset sukat, sukat raidoilla ja muotisukat. Jos, ja kun, haluat statuksen olevan vähintään keskitasoa tai yli keskitason, pidä tällöin huoli, että mainosteksti sisältää jonkin avainsanoistasi.

Laskeutumissivu

Kun puheenaiheeksi otetaan laskeutumissivu, tällöin puhutaan erinomaisesta tilanteesta, sillä mainoksesi on tuonut tähän mennessä toivotun lopputuloksen: asiakas on klikannut mainosta ja päätynyt verkkosivustollasi valitsemallesi laskeutumissivulle. Mutta millainen on sitten hyvä laskeutumissivu ja miksi huonot laskeutumissivut voivat vesittää kaiken tähän mennessä saavuttamasi?

Listaan seuraavassa muutaman kysymyksen, joiden kautta löydät vastauksen valitsemasi laskeutumissivun tasoon ja siihen, miten se vaikuttaa laatupisteisiin. Sitä ennen kuitenkin mainitsen tämän: kun yrität parantaa laatupisteitä valitsemiesi avainsanojen osalta, vertaa niitä laskeutumissivulla käyttämiisi avainsanoihin.

Mutta sitten niiden sinua auttavien kysymysten pariin:

  • Miten hyödyllinen valitsemasi laskeutumissivu on käyttäjälle, joka klikkaa mainostasi?
  • Onko laskeutumissivu rakenteeltaan selkeä, ja löytyvätkö sieltä selkeät ohjeet?
  • Sisältääkö laskeutumissivusi tekstiä, joka aidosti liittyy hakijan valitsemiin hakutermeihin?

Otetaanpa käyttöön yksi odotetun klikkausprosentin yhteydessä mainitsemista laadukkaista mainosteksteistä eli “Onko etsinnässä raidalliset sukat? Vieraile sivustollamme ja saat kaiken lisäksi 50 % alennuksen”. Kuvitellaan, että joku kirjoittaa Googlen hakukenttään “raidalliset sukat”, näkee mainoksesi, klikkaa sitä ja päätyy laskeutumissivulle, josta löytyy vain valkoisia tennissukkia. Tällöin laskeutumissivu ei vastaa henkilön käyttämää hakutermiä, mikä puolestaan tarkoittaa sitä, että kyseinen henkilö ei koe sivua hyödylliseksi.

Mainitsin edellä listaamissani kysymyksissä myös selkeän rakenteen ja selkeät ohjeet. Mikäli laskeutumissivu osuu googlaavan henkilön hakutermeihin, mutta laskeutumissivu lataa ikuisuuden, koska sivu on esimerkiksi täynnä latautuvia pop-up-mainoksia, tällöin käyttäjäkokemus on huono, sivu ei ole todellakaan mobiiliystävällinen ja lopputuloksena käyttäjä poistuu sivustolta välittömästi.

Pidä siis aina huoli siitä, että käyttämäsi laskeutumissivu on aina selkeärakenteinen eli käyttäjäkokemus on hyvä, ja se tarjoaa hakijalle juuri sitä, mitä hän tarvitsee. Laadukkaan laskeutumissivun ehdottomia lähtökohtia ovat tärkeän informaation tarjoaminen, aiheeseen liittyvät linkit, joiden kautta käyttäjän on helppo navigoida eteenpäin, ja sekä ostoskorin (mikäli se istuu sinun käyttötarkoitukseen) että yhteystietojen tarjoaminen näkyvästi ja selkeästi.

Lisävinkit: näin laitat Google Ads -laatupisteet kuntoon

Kävin edellä läpi hieman syvällisemmin kolme tärkeintä laatupisteisiin vaikuttavaa asiaa, jotka auttavat johtamaan siihen, että Ad Rank on korkea. Haluan kuitenkin jakaa jokaiselle Google Ads -mainosverkostoa hyödyntävälle vielä muutaman ylimääräisen lisävinkin, joiden avulla laatupisteet ja Ad Rank laitetaan entistä parempaan kuntoon. Kaiken kaikkiaan jaan teille vielä viisi lisävinkkiä, jotka ovat toki osittain linkityksissä myös aiemmin jakamieni pointtien kanssa.

Tilirakenne kuntoon

Kun Googlen käyttäjä suorittaa Google-haun, hakee hän tiettyä vastausta. Mainoksesi tarjotessa toivotunlaisen vastauksen, odotettu klikkausprosentti ja mainoksen relevanssi voivat kohota. Ja tästä mainoksessasi tulee olla kyse: sen on osoitettava, että pystyt tarjoamaan Googlen käyttäjälle tiedon, jonka hän tarvitsee. Kun mainoksen relevanssi ja valitsemasi avainsana kohtaavat, tällöin saat korkeat laatupisteet. Ja, kun mainos on relevantti valitsemallesi avainsanalle, tällöin myös klikkausprosentti on yleisesti ottaen korkea.

Pitääksesi huolen siitä, että tilirakenne on hyvällä tasolla, katso mitkä avainsanat mainosryhmä sisältää ja kysy itseltäsi: ovatko kaikki mainosryhmän mainokset todella spesifejä ja relevantteja jokaisen mainosryhmässä olevan avainsanan osalta? Mikäli vastauksesi on “eivät”, tällöin sinun tulee siirtää mainokset, jotka eivät ole relevantteja jokaisen avainsanan osalta, uuteen mainosryhmään, jotta niille löytyvät niin ikään ne relevantit avainsanat.

Testaa mainokset

Laatupisteiden kohentamisessa tärkeä yksityiskohta on mainosten testaaminen, ja tätä tulee tehdä säännöllisin väliajoin. Kun testaat mainoksia mainosryhmässä, löydät muita mainoksia korkeamman klikkausprosentin tarjoavat mainokset, mikä puolestaan nostaa odotettua klikkausprosenttia kokonaisuudessaan.

Koska useimmat yritykset eivät halua vain klikkauksia, vaan konversioita, mittarina kannattaa käyttää mainoksia verratessa esimerkiksi sen tuottamia tuloja.

Sellaiset mainokset, jotka eivät toimi mainosryhmässä, kannattaa asettaa tauolle. Tämä on äärimmäisen tärkeää, sillä korkean määrän näyttökertoja, mutta vähäisen määrän klikkauksia keräävät mainokset johtavat siihen, että laatupisteet ja Ad Rank putoavat. Hyvänä nyrkkisääntönä kannattaa käyttää tätä: kun sinulla on mainosryhmä, pidä kaksi tai kolme mainosta aktiivisena, sillä silloin mainostesti suoritetaan oikealla tavalla, koska samalla pidetään huoli siitä, että parhaiten suoriutuvat mainokset ovat aktiivisina.

Tarjoa luotettavaa sisältöä ja ole transparentti yksityisyyden osalta

Jokainen vähääkään internetiä käyttänyt henkilö on varmasti törmännyt tilanteeseen, jossa on klikannut mainosta ja laskeutumissivu on luonut välittömästi epäluotettavan tunnelman. Pidä siis aina huoli siitä, että tarjoat mainostasi klikkaavalle henkilölle laskeutumissivulla luotettavaa sisältöä, joka vastaa hänen tarpeisiinsa. Ole myös transparentti yksityisyyden osalta eli kerro suoraan, millaisia tietoja verkkosivusi käyttäjistään kerää; tämä on ensiarvoisen tärkeää nykypäivänä ja se joko lisää tai pudottaa potentiaalisten asiakkaiden luottamusta yritystäsi kohtaan.

Varmista, että verkkosivustosi on mobiiliystävällinen

Nykypäivänä internetiä käytetään isoilta osin mobiililaitteilla. Tämä johtuu ennen kaikkea siitä, että mobiililaitteet kulkevat käytännössä ottaen jatkuvasti mukanamme, kun taas tietokoneet eivät. Tästä syystä mobiiliystävälliset verkkosivut ovat nykypäivänä elinehto jokaiselle verkkosivuston omistajalle, sillä heikot mobiilisivut vieraannuttavat käyttäjän suurella todennäköisyydellä välittömästi.

Ylipäätään laskeutumissivun, ja koko verkkosivustosi kohdalla, responsiivisuus on äärimmäisen tärkeää, sillä se takaa sen, että sivustosi toimii optimaalisesti käyttäjän laitteesta riippumatta.

Latausnopeus on oltava kunnossa

Olen puhunut blogissani useampaan otteeseen verkkosivuston latausnopeuden tärkeydestä ja sama pätee laskeutumissivuun; itse asiassa sivusin tätä asiaa jo aiemmin tässä tekstissä. Älä siis pilaa menestysmahdollisuuksiasi sillä, että verkkosivusi latautuvat hitaasti ja sen seurauksena käyttäjät poistuvat antamatta erinomaisille tuotteillesi/palveluillesi edes mahdollisuutta.

Pidä aina huoli siitä, että sivustosi latausnopeus on kunnossa, sillä se on jokaisen laadukkaan verkkosivuston lähtökohta.

Usein kysytyt kysymykset

Tähän blogitekstini loppuun aion käydä vielä läpi usein kysyttyjä kysymyksiä Google Ads -laatupisteisiin liittyen. Samalla kertaan myös joitain asioita, sillä kuten suomalainen sanonta sanoo – kertaus on opintojen äiti.

Mistä Google Ads -laatupisteet löytyvät?

Pääset tarkastamaan laatupisteet Google Adsissa lisäämällä laatupisteet sarakkeisiin kun tarkastelet avainsanoja.

Voiko kuka tahansa saada korkeat laatupisteet?

Sillä ei ole mitään käytännön merkitystä, onko brändisi tunnettu tai ei. Kuka tahansa voi saada korkeat laatupisteet, kunhan tilirakenne on kunnossa, sinulla on laadukkaat verkkosivut ja testaat mainoksiasi tasaisin väliajoin.

Milloin Google Ads -laatupisteet ovat hyvät?

Yleisesti ottaen hyvät laatupisteet liikkuvat välillä 6-10, kun kyse ei ole brändin nimen sisältävistä hakutermeistä, mutta yleisellä tasolla seitsemän tarkoittaa hyviä laatupisteitä. Kun taas kyse on brändin nimen sisältävistä hakutermeistä, tällöin sinun tulisi saada lähes aina laatupisteiksi kymmenen.

Mitä korkeat Google Ads -laatupisteet indikoivat?

Korkeat laatupisteet ja korkea Ad Rank indikoivat sitä, että mainoksen relevanssi ja käyttäjäkokemus ovat menneet nappiin tietyn avainsanan osalta. Toisin sanoen, käyttäjä on saanut hakemaansa asiaan vastauksen ja verkkosivustosi tarjoama käyttäjäkokemus on ollut kaikin puolin positiivinen.

Ottaako Google huomioon Google Analyticsista löytyvän datan laatupisteitä määrittäessään?

Ei ota. Tämä johtuu siitä yksinkertaisesta syystä, ettei jokaisella mainostajalla ole käytössään Google Analyticsia. Määrittääkseen paikkansapitävät laatupisteet, Google tarvitsee jatkuvuutta eri tilien välillä. Näin ollen Google käyttää dataa ainoastaan Google Ads -tililtä ja verkkosivustolta, johon liikennettä ohjataan.

Vaikuttaako korkea orgaaninen sijoitus hakutuloksissa positiivisesti laatupisteisiin?

Korkealla orgaanisella (ilmainen näkyvyys) sijoituksella hakutuloksissa ei ole mitään vaikutusta laatupisteisiin, sillä käyttäjäkokemus on ratkaiseva tekijä laatupisteiden osalta. Vaikka Google sulkisi verkkosivustosi ulos orgaanisista hakutuloksista, Google Ads -laatupisteet voivat silti olla täydet kymmenen.

Kannattaako avainsanat, joilla on huonot laatupisteet, automaattisesti poistaa?

Tällaisia avainsanoja ei kannata poistaa, sillä mikäli ne konvertoivat hyvin eli tuottavat toivotunlaisia tuloksia, tällöin vain sillä on merkitystä. Jos jotkut valitsemasi avainsanat saavat laatupisteiksi esimerkiksi neljä, tällä ei ole merkitystä silloin, kun tuotot ovat korkeita. Toisin sanoen, tuotot ovat laatupisteitä tärkeämpiä.

Miten saada korkeimmat mahdolliset Google Ads -laatupisteet?

Saadaksesi täydet kymmenen laatupistettä, tilirakenne, avainsanoja reflektoivat mainokset, säännöllisesti testatut mainokset ja laadukas laskeutumissivu, joka on relevantti sekä käyttäjälle, ovat elinehto.

Mainosryhmä, kampanja ja tilirakenne – kannattaako minun huomioida myös näiden laatupisteet?

Laatupisteet kannattaa ottaa huomioon myös muiden kuin vain pelkkien avainsanojen osalta. Koska lähtökohta laatupisteiden kasvattamiselle on hyvä tilirakenne, kannattaa ottaa erityisesti huomioon heikot laatupisteet saanut mainosryhmä ja kohdentaa se eri avainsanoihin ja mainoksiin. Miksi? Koska mainoksen relevanssi on äärimmäisen tärkeää.

Google Shopping -mainonta

Google Shopping -mainonnalla tarkoitetaan niin sanottuja kuvallisia tuotemainoksia hakutuloksissa.

Tuottavuuden parantaminen – 3 todistetusti toimivaa tapaa

Miten saada enemmän aikaan vähemmässä ajassa? Lue tästä vinkkini työajan tehostamiseen.

Google Analyticsin remarketing

Yhdistämällä Google Ads -tilisi Analyticsiin voit rakentaa tarkempia remarketing-listoja (yleisöja).

Parhaat tekoälytyökalut markkinoijalle

Tutustu kattavaan listaukseen parhaista tekoälytyökaluista markkinoijalle, joilla voit huomattavasti helpottaa omaa työtä.

Linkkien rakentaminen

Linkkien rakentaminen lukeutuu Googlen mittarilla kolmen tärkeimmän hakutuloksiin vaikuttavan SEO-tekijän joukkoon.

Verkkokaupan hakukoneoptimointi

Verkkokaupan hakukoneoptimointi voi siivittää yrityksesi parhaimmillaan menestykseen, kun taas sen puute voi tuhota hyvänkin bisneksen.

Sampsa Vainio on digitaalisen markkinoinnin konsultti

Sampsa Vainio // Digily Oy

Olen 35-vuotias digitaalisen markkinoinnin konsultti Helsingistä. Viimeisen 9 vuoden ajan olen pyörittänyt 1-miehen digitoimistoa nimeltä Digily Oy. Koulutukseltani olen KTM (Åbo Akademi, 2014), pääaineena tietojärjestelmätiede. Yrittäjänä minulla on yli 10 000 tuntia kokemusta digimarkkinoinnin tekemisestä asiakkailleni, ja olen konsultoinut verkkonäkyvyydessä yli 100 yritystä Suomessa ja ulkomailla.

Tätä sivua on muokattu viimeksi: 25.6.2023.