Google Ads -hintatarjousstrategiat

Millaisia vaihtoehtoja tänä päivänä on tarjolla?

Kun Googlen käyttäjä tekee haun, järjestää Google samassa hetkessä salamannopean ja reaaliaikaisen huutokaupan (auction). Toisin sanoen, ne mainostajat, jotka tavoittelevat samaa käyttäjää, kilpailevat keskenään mainosten sijoituksista eli siitä, mikä mainos näkyy ensimmäisenä, toisena ja niin edelleen.

Kilpailijoiden päihittäminen ei Google Ads -mainosverkon huutokaupoissa ei ole todellakaan helppoa. Toki joka sekunti huutokauppoja järjestetään noin 40 000, mutta kilpailevien mainostajien kohdalla puhutaan yli miljoonasta Google Ads -mainosverkossa tavoitteitaan havittelevasta mainostajasta.

Huutokaupan voittaminen ei siis koskaan tapahdu vahingossa. Pelkkä hintatarjous (bidding) eli huutokauppaan osallistuminen ei siis tarkoita vielä itsessään yhtikäs mitään; menestymiseen huutokaupoissa tarvitaan toimiva hintatarjousstrategia ja niistä allekirjoittanut tulee tässä tekstissä puhumaan.

Tulen käymään yleisesti ottaen läpi sitä, miten Google Ads -huutokaupat toimivat, esittelemään erilaisia hintatarjousstrategioita ja perkaamaan niiden soveltamisesta mainostamiselle asetettuihin tavoitteisiin sekä jakamaan myös vinkkejä kilpailijoiden päihittämiseen.

Ja yhden asian haluan sanoa jo tässä vaiheessa, ennen sen syvempää sukellusta aiheeseen: siinä, missä ennen käytettiin lähes yksinomaan klikkaushintaan perustuvaa strategiaa eli esimerkiksi yksi klikkaus saa maksaa enintään yhden euron, nykyisin strategioita on huomattavasti enemmän. Suosiotaan on kasvattanut erityisesti Smart Bidding, joka tarkoittaa, että Googlen oma tekoäly hoitaa hintatarjoukset puolestasi.

Mitä hintatarjous ja hintatarjousstrategia tarkoittavat?

Google Ads on maailman suosituin mainosalusta. Sitä käyttää mainostustarkoituksiin yli 1,2 miljoonaa yritystä maailmanlaajuisesti ja vuonna 2024 mainostajien odotetaan käyttävän Google Ads -mainoksiin yli 175 miljardia euroa.

Google Ads -mainosverkossa homma pelittää niin sanottujen huutokauppojen kautta. Huutokauppa saattaa kuulostaa kuitenkin hyvin erikoiselta termiltä, aivan kuten hintatarjous, joten avataan asia esimerkin kautta.

Yritys X on valikoinut kohdemaakseen koko Suomen. Kyseinen yritys haluaa mainostensa näkyvän aina, kun joku Googlen käyttäjä Suomessa kirjoittaa hakukenttään sanan “vedenpitävät talvikengät”. Kun näin tapahtuu, yritys osallistuu huutokauppaan, muiden samaa avainsanaa käyttävien yritysten kanssa.

Itse huutokaupan järjestää siis Google ja kyseisen hakulausekkeen (search query) toteutuessa tämä hakukonejätti ryhtyy tuumasta toimeen. Se määrittää kyseisen haun yhteydessä näytettävät mainokset sekä niiden keskinäisen järjestyksen.

Järjestyksen määräävä asia on Ad Rank, joka kuuluu suomeksi mainoksen sijoitus. Ad Rankin tavoitteena on tarjota Googlen käyttäjille mahdollisimman relevantit mainokset ja mainosten sijoitukset perustuvat seuraaviin asioihin:

 • Hintatarjous
 • Mainoksen laatu eli relevanssi (ad relevance), odotettu klikkausprosentti (expected clickthrough rate (CTR)) ja laskeutumissivukokemus
 • Mainoksen sijoituksen kynnysarvot (ad rank thresholds)
 • Huutokaupan kilpailutilanne
 • Käyttäjän hakukonteksti (sijainti, laite, ajankohta, hakutermien luonne, sivulla näkyvät muut mainokset ja hakutulokset, sekä muut käyttäjäsignaalit- ja määreet)
 • Elementtien ja muiden mainosmuotojen odotettu vaikutus

Kuten edellä olevista vaikuttavista tekijöistä pystyy päättelemään, Ad Rank eli mainoksen sijoitus lasketaan jokaisen huutokaupan eli eri avainsanojen kohdalla erikseen. Toisin sanoen, järjestys ei käytännössä ottaen ole koskaan sama.

Ad Rank määrittää siis kaikkien huutokauppaan kelpuutettavien mainosten sijoituksen esimerkiksi hakutulossivulla; syystä tai toisesta mainostasi ei välttämättä kelpuuteta huutokauppaan, mikäli Google ei koe sitä ennen kaikkea riittävän relevantiksi ja laadukkaaksi.

No, entäs sitten ne hintatarjousstrategiat (bid strategy)?

Hintatarjousstrategian tulee perustua asetettuihin tavoitteisiin. Onko mainostuksen ajavana voimana hankkia klikkauksia ja sitä kautta esimerkiksi vierailuja yrityksesi verkkosivustolle? Tai kasvattaa suoraan tuotteesi tai palvelusi myyntiä? Tavoitteet siis määrittävät hintatarjousstrategian, joita on olemassa useita erilaisia.

Mutta niistä enemmän seuraavassa.

Google Ads -hintatarjousstrategiat ja niiden käyttötarkoitukset

Google Ads mahdollistaa varta vasten räätälöityjen hintatarjousstrategioiden käytön keskenään erilaisille kampanjoille. Mutta, mikä sitten on paras hintatarjousstrategia niiden omien mainostukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen?

Siitä teen selkoa seuraavassa, oli sitten kyse konversioiden (conversions), klikkausten (clicks), puhtaan näkyvyyden (visibility) tai katselukertojen (views) ja impressioiden (impressions) tavoittelusta.

Smart Bidding ja konversiot

Smart Bidding tarkoittaa kaikessa yksinkertaisuudessaan sitä, että Google Ads automatisoi mainoksesi hintatarjousstrategiat tekoälyn avulla, käyttäen joukkoa automaattisia hintatarjousstrategioita.

Smart Biddingiä voidaan käyttää, kun tavoitteena on koko pääoman tuottoasteen maksimointi, konversiot tai muut tavoitteet. Se mukautuu reaaliaikaisesti, hioen mainoskampanjoita saavuttaakseen maksimaaliset tulokset.

Parhaiten Smart Bidding toimii hintatarjousstrategiana silloin, kun keskittyminen on konversioissa; tämä on todettu myös Googlen itsensä toimesta. Konversioiden kohdalla se jättää arvuuttelut sikseen ja säästää mainostajalta paljon vaivaa, sillä manuaalisen työn määrä on minimissä. Toisin sanoen, Smart Bidding optimoi konversiot ja konversioarvon (conversion rate) huutokauppakohtaisesti.

Smart Bidding -hintatarjousstrategiassa tekoäly ottaa huomioon laaja-alaisesti huutokauppa-ajan signaalit, kuten käyttäjän laitteen, sijainnin, ajankohdan, kielen ja käyttöjärjestelmän. Tämä takaa sen, että hintatarjouksissa otetaan huomioon jokaisen haun yksilöllisyys.

Smart Bidding -hintatarjousstrategioita on olemassa viisi erilaista:

 • Target cost per action (tCPA) eli toimintakohtainen tavoite: kyseisessä strategiassa pyritään parantamaan konversioarvoa sekä saavuttamaan tietty toimintakohtainen hinta.
 • Target ROAS (tROAS) eli tavoiteltu mainostuotto: tROAS-strategian tavoitteena on konversioarvon parantaminen ja tietyn mainostuoton saavuttaminen.
 • Maximize conversion bidding eli konversioiden maksimointi: tämän strategian kohdalla ei mennä budjetti edellä, vaan koko budjetti laitetaan peliin ja tavoitellaan konversioiden maksimointia tietyn hankintakohtaisen hinnan sijaan.
 • Maximize conversion value bidding eli konversioarvon maksimointi: kyseessä on sama ajatusmalli kuin konversioiden maksimoinnissa, mutta kampanja optimoidaan konversioarvon maksimointia varten tietyn mainostuoton eli ROAS:n sijaan.
 • Enhanced CPC (ECPC) eli tehostettu klikkauskohtainen hinta: tehostettuja klikkauskohtaisia hintatarjouksia voidaan käyttää silloin, kun konversioiden määrä pyritään maksimoimaan muokkaamalla manuaalisia hintatarjouksia automaattisesti.

Klikkauskohtainen hintatarjousstrategia

Kun mainos laitetaan niin sanotusti tulille eli se julkaistaan, jolloin se osallistuu huutokauppoihin valituilla avainsanoilla, tavoitteena saattaa olla mainoksen klikkausten maksimointi.

Tällaisissa tilanteissa käyttöön kannattaa ottaa klikkauskohtainen hintatarjousstrategia, joka maksimoi konversiot muokkaamalla klikkauskohtaista hintaa. Strategiassa hintatarjous perustuu siihen, kuinka todennäköisesti mainoksen klikkaus johtaa konversioon. Hintatarjous nousee aina, kun mainos on kelvollinen näkymään.

Klikkaukset maksimoidakseen kannattaa valita jompikumpi alla olevista hintatarjousstrategiasta:

 • Maximize clicks eli maksimoi klikkaukset: kyseessä on automatisoitu hintatarjousstrategia, mikä tekee hintatarjouksen määrittämisestä klikkauksille mahdollisimman yksinkertaista. Sinun tulee vain määrittää keskimääräinen päiväbudjetti – sen jälkeen Google Ads hoitaa hintatarjoukset automaattisesti, tavoitellen mahdollisimman korkeaa klikkausmäärää.
 • Manual CPC bidding eli manuaaliset klikkauskohtaiset hintatarjoukset ‑strategia: tavoite on sama kuin maksimoi klikkaukset -strategiassa, mutta korkeimmat klikkauskohtaiset hintatarjoukset määritetään automatisoidun tavan sijaan omatoimisesti. Mainoskampanjan eri mainosryhmille, kuten myös yksittäisille avainsanoille ja sijoitteluille, voidaan valita erilaisia hintatarjouksia. Kun avainsanojen ja sijoittelujen toimivuudesta alkaa tulla dataa, tällöin kannattaa kohdistaa isompi osa budjetista parhaiten toimiviin.

Näkyvyyttä voidaan hakea monella hintatarjousstrategialla

Luonnollisesti hintatarjousstrategialla voi olla useampi kuin yksi tavoite. Mikäli tärkein päämäärä on kuitenkin saada ennen kaikkea näkyvyyttä mainoksille, tällöin hintatarjousstrategia kannattaa valita sen mukaisesti.

Vaihtoehtoja näkyvyyden maksimointiin on olemassa hintatarjousstrategioiden osalta neljä:

 • Target impression share eli impressioprosenttitavoite: tämä hintatarjousstrategia asettaa automaattisesti hintatarjoukset tavoitellen sitä, että mainoksesi näkyy hakutulossivun ykköspaikalla, yläosassa tai missä tahansa Googlen hakutulossivuista.
 • Cost per thousand impressions (CPM) eli hinta per 1 000 impressiota: tässä hintatarjousstrategissa varsinainen hinta määräytyy impressioiden määrän mukaan eli miten monta kertaa mainos näkyy joko YouTubessa tai Google Display Networkissa.
 • Target cost-per-thousand impressions (tCPM) eli tuhannen impression hintatavoite: kyseessä on hintatarjousstrategia, jossa sille, mitä sinä olet valmis maksamaan keskiarvollisesti 1 000 impressiota kohden. Kun käytössäsi on tämä strategia, kampanjan keskimääräinen tuhannen impression hinta voidaan pitää maksimiksi asettamasi hintatavoitteen tasolla – joskin yksittäisten impressioiden hinnoissa voi olla eroavaisuuksia.
 • Viewable CPM (vCPM) eli tuhannen näkyvän impression hinta: nyt puhutaan manuaalisesta hintatarjousstrategiasta, jota on suositeltavaa käyttää silloin, kun mainoksilla tavoitellaan yrityksen tunnettuuden lisäämistä klikkausten ja liikennemäärien kasvattamisen sijaan; voit siis määritellä itse maksimisumman, jonka olet valmis maksamaan 1 000 näytetystä impressiosta Google Display -verkostossa.

Katselukertoihin ja impressioihin liittyvät hintatarjoukset

Katselukertoihin ja impressioihin liittyvässä hintatarjousstrategiassa keskitytään videomainoksiin. Tätä niin sanottua CPV-hintatarjousstrategiaa (CPV bidding) voidaan siis käyttää ainoastaan videomainosten kohdalla.

CPV-hintatarjousstrategiassa hinta muodostuu videoiden katselukerroista sekä muista videoon liittyvistä käyttäjän toimista, kuten toimintakehotuspeittokuvien (call-to-action), korttien tai täydentävien bannereiden klikkauksista.

Tämän hintatarjousstrategian kohdalla sinun ei tule määrittää muuta kuin maksimihinta, jonka olet valmis maksamaan yhtä katselukertaa kohden.

Kumpiko valita – automaattinen vai manuaalinen hintatarjous?

Onko hintatarjousten automatisointi tehokkaampaa kuin niiden toteuttaminen manuaalisesti ihmisen toimesta? Luonnollisesti vastaus riippuu osaltaan siitä keneltä kysytään – on nimittäin mahdollista, että toisella mainostajalla ei ole samalla tavalla aikaa ja resursseja hintatarjousten manuaaliseen hallintaan kuin toisella.

Tokikaan kumpaankaan tapaan ei tarvitse tarttua manuaalisesti, sillä Google Ads -mainosverkosto mahdollistaa esimerkiksi niin sanottujen skriptien käytön. Tällöin mainostaja luo ohjeet omatoimisesti ja sen jälkeen Googlen tekoäly toimii niiden mukaisesti, tehden automaattisia muutoksia.

Mutta, jos eletään mustavalkoisessa maailmassa, jossa haetaan vastausta automaattisten ja manuaalisten hintatarjousten välillä, tällöin katseet kannattaa suunnata – etenkin Suomessa – manuaalisiin hintatarjouksiin.

Edellä mainittu perustuu siihen, että Suomen kokoisella markkina-alueella konversioiden määrät ovat niin alhaisia, johtuen pienistä hakumääristä, ettei konversioihin liittyvää dataa ole tarjolla riittävästi. Näin ollen tekoälyn on vaikeampi luoda maksimaalisen tuloksen tuottavia automatisoituja hintatarjousstrategioita, kun taas ihminen kykenee todennäköisemmin sellaisen luomiseen – kunhan hän ymmärtää, mitä on tekemässä.

No, millaisessa tilanteessa automaattiset hintatarjousstrategiat sitten ovat Suomessa vaihtoehto? Silloin, kun kyseessä on esimerkiksi aidosti usein haettu avainsana, minkä ansiosta konversiodataa on saatavilla riittävästi. Mutta, mitä sitten tarkoittaa riittävä konversiodata? Vähintään 50:tä konversiota kampanjaa kohden.

Toinen vaihtoehto on puolestaan kerätä konversiodataa. Tämä tarkoittaa sitä, että hintatarjousstrategia automatisoidaan ja sen jälkeen odotellaan kuukausi tai kaksi, jolloin tekoäly kykenee optimaalisesti toimiakseen keräämään riittävän määrän dataa. Tulokset eivät siis välttämättä ole ideaalisella tasolla välittömästi, mutta pitkässä juoksussa hintatarjousten automatisointi voi tuoda hyviä tuloksia.

Ja juuri tästä edellä mainitusta syystä Googlen koneoppiminen eli toisin sanoen Smart Bidding valitaan strategiaksi yhä useammin. Sen tarkkuus, kun on lopulta huippuluokkaa ja se syö huomattavasti vähemmän resursseja muualta yrityksen toiminnasta kuin manuaalisesti toteutettavat hintatarjoukset.

Vinkkilista: näin mahdollistat myös isompien kilpailijoiden päihittämisen

Olen nyt käynyt käytännössä ottaen teorian näkökulmasta läpi kaiken oleellisen, mitä Google Ads -mainosverkostossa tapahtuvista huutokaupoista ja erilaisista hintatarjousstrategioista tulee tietää.

Seuraavaksi vuorossa onkin se mehukas osuus eli konkreettinen vinkkilista siihen, miten huutokaupoissa menestytään – myös isompikokoisia toimijoita ja kilpailijoita vastaan.

Tulen esittelemään seuraavassa yhdeksän erilaista vinkkiä, joita voit käyttää hintatarjouksissa osallistuessasi Google Ads -huutokauppoihin.

1. Hintatarjousmuokkaukset

Tiesitkö, että keskenään erilaiset laitteet, viikonpäivät, kellonajat ja maantieteelliset sijainnit toimivat mainostamisen näkökulmasta eri tavalla? Google Adsissa sinulla on mahdollisuus tarkastella raportteja, joiden avulla voit tarkastella mitä hintatarjouksia kannattaa kenties kasvattaa ja mitä pienentää.

Näiden raporttien kautta saatat esimerkiksi huomata, että mobiililaitteilla konversioita tulee edullisemmalla hinnalla kuin esimerkiksi tietokoneilla. Jos siis tilanne on tämän esimerkin kaltainen, tällöin kannattaa tehdä hintatarjousmuokkauksia molempiin – toiseen nousevasti ja toiseen laskevasti.

Mikäli käytät Smart Bidding -hintatarjousstrategioita, ja dataa on tarjolla riittävästi konversioiden osalta, Googlen tekoäly on melko hyvä toimimaan myös omatoimisesti näiden samojen tietojen perusteella.

2. Hintatarjoussäännöt

Google Ads mahdollistaa tietynlaisten hintatarjoussääntöjen asettamisen, jotka voivat esimerkiksi asettaa tarjoukset tauolle tai muuttaa sekä tarjousten että budjettien suuruutta asetettujen sääntöjen mukaisesti.

Näitä sääntöjä voidaan luoda niin kampanjan, mainosryhmän, mainoksen ja avainsanojen osalta. Voit esimerkiksi luoda säännön, joka nostaa hintatarjouksia tietyn prosenttimäärän verran silloin, kun konversioiden keskiarvollinen hinta on alle tietyn tavoitteen.

3. Google Ads -skriptit

Google Ads -skriptien avulla sinun on mahdollista automatisoida Google Ads -mainosverkossa tapahtuva toiminta esimerkiksi tiettyjen ajankohtien ja muiden vastaavien mittareiden mukaisesti.

Skriptien käyttäminen mahdollistaa laaja-alaisempien kustomointien tekemisen tavallisiin Google Ads -sääntöihin verrattuna, sillä sinulla on mahdollisuus ryhtyä niin luovaksi kuin haluat erilaisten sääntöjen osalta.

Jos esimerkiksi myyt kumisaappaita, voit vaikka korottaa hintatarjouksia skriptien kautta aina, kun ulkona on sateista.

4. Myynti edellä, ei konversiot

Monet mainostajat päättävät ottaa tavoitteekseen konversioiden määrän kasvattamisen ihan vain määrää kasvattaakseen. Mutta se ei ole kovinkaan fiksu toimintatapa. Kannattaakin kysyä itseltäsi: milloin viimeksi olet tarkastanut, mitkä valitsemasi avainsanat tuovat oikeasti myyntiä eli kasvattavat liikevaihtoa?

Kaikki avainsanat eivät ole keskenään tasavertaisia eli ne eivät tuota samanlaisia tuloksia. Mikäli jollain avainsanalla toteutuu tietty konversio, kuten klikkaus, mutta se ei johda likimainkaan riittävän usein yrityksesi tuotteen tai palvelun ostamiseen, tällöin se jää pelkän klikkauksen ja kenties tunnettuuden kasvamisen tasolle.

Seuraa siis kampanjoidesi tuottavuutta taloudellisesti. Ja, kun huomaat esimerkiksi jonkin avainsanan johtavan useammin myyntiin kuin toisen, tällöin siihen kannattaa satsata enemmän korkeampien ja aggressiivisempien hintatarjousten muodossa.

Loppujen lopuksi pääsääntöisesti jokaisen yrityksen tavoitteena on kasvattaa liikevaihtoa ja tulosta, eikö totta?

5. Kausiluonteiset trendit

Mikäli yrityksesi toiminta on kausiluonteista, tällöin Google Ads -mainostesi toimivuus vaihtelee vuodenaikojen mukaisesti. Näin on todennäköisesti esimerkiksi silloin, jos yrityksesi myy esimerkiksi laskettelutarvikkeita.

Edellä mainittu näkyy mitä todennäköisimmin myös siinä, että konversiprosentti putoaa ja hinta per konversio nousee. Toki muutos saattaa olla myös päinvastainen, esimerkiksi yleisinä loma-ajankohtina.

Silloin, kun konversioprosentti on korkealla, tällöin hintatarjousten kanssa kannattaa olla huomattavasti aggressiivisempi ja napata niin monta toivottua konversiota kuin mahdollista. Ja, kun konversioprosentti putoaa, tällöin hintarjousten kohdalla kannattaa olla maltillisempi.

Ota siis huomioon aina oma yritystoimintasi ja alaasi mahdollisesti liittyvät poikkeamat ja säännöt.

6. Erilaisten laskeutumissivujen testaaminen

Toimiiko mainoksesi siinä mielessä, että sitä klikkaavat henkilöt päätyvät asetetulle laskeutumissivulle, mutta he eivät päädy ostamaan tuotteitasi tai tarjoamaasi palvelua?

Vaikka mainokselle rakennettu laskeutumissivu miellyttää omaa silmääsi ja vaikuttaa toimivalta, luota dataan. Toisin sanoen, jos myyntiä ei tule, testaa erilaisia laskeutumissivuja löytääksesi sen oikean ratkaisun kerättävän datan kautta.

Fiksuin toimintatapa saattaa hyvinkin olla useamman yhtäaikaisen mainoksen luominen, missä laskeutumissivut ovat keskenään erilaiset.

7. Hintatarjousten puskeminen

Moni mainostaja lähtee liikenteeseen varsin varovaisella tavalla käynnistettyään uuden kampanjan Google Adsissa. Se ei ole sinällään väärä ratkaisu, sillä se mahdollistaa arvokkaan datan keräämisen maltillisella budjetilla.

Vaan, mitä jos toimisitkin päinvastoin?

Niin sanottu hintatarjousten puskeminen on taktiikka, jossa lähdetään liikkeelle korkeammilla hintatarjouksilla. Toisin sanoen, klikkauksia tulee enemmän, mutta myös rahaa kuluu enemmän.

Hiljalleen näitä hintatarjouksia pudotetaan kuitenkin alaspäin. Ja, kun samaan aikaan seurataan kampanjan tuloksia, saatetaan huomata, että mainosten tulokset pysyvät samalla tasolla ja samaan aikaan hinta per konversio putoaa.

Kyseessä on siis taktiikka, jossa valitsemasi avainsanat säilyttävät korkean rankingin, vaikka hintatarjouksia pudotetaan.

8. Kilpailijoiden asiakkaille mainostaminen

Kilpailijoiden asiakkaille mainostamisessa on itse asiassa kyse uudelleenmarkkinoinnista.

Kohteeksi otetaan henkilöt, jotka ovat vierailleet verkkosivustollasi ja/tai laskeutumissivustollasi aiemmin, ollen asiakkaitasi. Tämän jälkeen käyttöön otetaan esimerkiksi Google Ads Auction Insightsin kaltainen työkalu, joka mahdollistaa kilpailijan hakumainoskampanjan tarkastelemisen.

Seuraavaksi lähdetään luomaan omaa kampanjaa, jossa targetoidaan kilpailijan kampanjasta henkilöitä, jotka ovat vierailleet sivustollasi, mutta sen jälkeen lähteneet harhailemaan. Heihin käytetään aggressiivista hintatarjousstrategiaa, minkä ansiosta todennäköisyydet heidän paluulleen sinun sivustolle ovat korkealla, koska he tuntevat jo brändisi.

9. Brändiavainsanoihin liittyvät hintatarjoukset

Oman brändin markkinointi brändiin liittyvien avainsanojen osalta lienee melkoinen itsestäänselvyys, eikö totta? Toisaalta, eikö sitä saata herkästi ajatella, ettei niihin tarvitse käyttää rahaa, koska ne tuovat joka tapauksessa ilmaista liikennettä itsestään?

Monikaan mainostava yritys ei tiedä, millä muilla tavoin brändiavainsanojen hintatarjoukset vaikuttavat. Toisin sanoen, ajatuksena on usein se, että niillä lopputulokseksi saadaan “vain” tunnettuuden kasvaminen, markkinointiviestien välittyminen oikeille henkilöille ja kenties mainoksen näkevän henkilön päätyminen laskeutumissivulle.

Mutta asia ei ole aivan näin yksioikoinen.

Kyllä, brändiavainsanoilla saavutetaan edellä mainittuja asioita. Mutta niihin perustuva hintatarjousstrategia saattaa johtaa myös siihen, että mainostilisi voi paremmin ja myös muut käyttämäsi avainsanat alkavat tuottamaan parempaa tulosta.

Älä siis luota brändiavainsanojesi osalta vain pelkkään ilmaiseen liikenteeseen, vaan muista käyttää myös niihin markkintointibudjettiasi.

Google Analyticsin remarketing

Yhdistämällä Google Ads -tilisi Analyticsiin voit rakentaa tarkempia remarketing-listoja (yleisöja).

WordPress-sivuston hakukoneoptimointi opas

Näin teet WordPress -sivustosta hakukoneystävällisen.

Kotisivut yritykselle

Kotisivujen tarkoitus on tuottaa myyntiä, suurin osa sivustoista kuitenkin epäonnistuu tässä.

Suosituimmat verkkokauppa-alustat

Verkkokauppa-alustaratkaisun ei tule toimia esteenä yrityksesi potentiaaliselle kasvulle.

Lisää liidejä kotisivuilta

Muutamia ideoita ja työkaluja, joilla voit kerätä lisää liidejä kotisivujesi kautta.

Inbound markkinointi

Inbound-markkinointi on tapa houkutella uskollisia asiakkaita mukautumalla yrityksesi kohdeyleisön tarpeisiin.

Sampsa Vainio on digitaalisen markkinoinnin konsultti

Sampsa Vainio // Digily Oy

Olen 35-vuotias digitaalisen markkinoinnin konsultti Helsingistä. Viimeisen 9 vuoden ajan olen pyörittänyt 1-miehen digitoimistoa nimeltä Digily Oy. Koulutukseltani olen KTM (Åbo Akademi, 2014), pääaineena tietojärjestelmätiede. Yrittäjänä minulla on yli 10 000 tuntia kokemusta digimarkkinoinnin tekemisestä asiakkailleni, ja olen konsultoinut verkkonäkyvyydessä yli 100 yritystä Suomessa ja ulkomailla.

Tätä sivua on muokattu viimeksi: 11.2.2024.