Verkkosivuston rakenne

Näin se hoidetaan optimaalisesti SEO:n näkökulmasta

Verkkosivuston rakenne

Jokaiselle verkkosivustolle tulee määrittää selkeä rakenne, koska ilman sitä kyse on vain läjästä epämääräisiä sivuja ja artikkeleita. Verkkosivuston käyttäjät tarvitsevat tätä rakennetta, jotta navigointi sivustolla eli liikkuminen sivulta toiselle relevantille sivulle on jouhevaa. Kyse on yhtälailla tärkeästä asiasta hakukoneoptimoinnin suhteen, sillä Google ja muut hakukoneet käyttävät verkkosivuston rakennetta hyödyksi määritellessään mikä sisältö on tärkeää ja mikä ei.

Tulen tässä oppaassa käymään laaja-alaisesti läpi, miten verkkosivuston rakenne suunnitellaan optimaalisesti SEO:n näkökulmasta.

Miksi verkkosivuston rakenne on niin tärkeä asia?

Verkkosivuston rakenne viittaa siihen, miten sivustolla olevat yksittäiset sivut ja sisältö on järjestelty. Kyse on niin sanotusta verkkosivuston informaatiohierarkiasta ja se toimii eräänlaisena karttana hakukoneiden boteille, jotka käyvät sivustoja läpi; mitä helpompaa sivustosi ymmärtäminen on, sitä paremmat mahdollisuudet sillä on rankkautua korkealle hakutuloksissa. Rakenteeltaan selkeä verkkosivusto helpottaa myös navigointia ja sitä kautta käyttäjäkokemus on korkealla tasolla.

Lyhyesti ja ytimekkäästi todettuna, laadukas verkkosivuston rakenne johtaa korkeampiin rankingeihin hakutuloksissa, kasvattaa sivuston kävijäliikennettä sekä johtaa konversioihin.

Käytettävyys

Verkkosivuston rakenne ja hierarkia vaikuttavat voimakkaasti sivustosi tarjoamaan käyttäjäkokemukseen (UX). Mikäli sivuston käyttäjillä on vaikeuksia löytää tuotteita ja/tai sitä tietoa, minkä perässä he ovat sivustolle tulleet, monikaan heistä ei palaa enää takaisin. Kun puheenaiheena on sivuston käytettävyys, tehtävänäsi on helpottaa käyttäjien liikkumista verkkosivustolla ja hyvä rakenne on kaiken A ja O tässä suhteessa.

Navigoinnin tulee siis olla helppoa ja esimerkiksi uusien käyttäjien tulisi välittömästi kyetä ymmärtämään millaista sisältöä sivustolla tarjotaan ja/tai mitä tuotteita on myynnissä. Tällaiseen tilanteeseen päästään, kun kategorisointi ja keskinäinen linkitys tuotesivujen ja sisältöjen suhteen on hoidettu kunnialla maaliviivan yli.

Hakukoneoptimointi

Eheä verkkosivuston rakenne kohentaa melkoisesti mahdollisuuksia menestyä hakutuloksissa. Tämä fakta nivoutuu erityisesti kolmen asian ympärille.

Ensinnäkin, verkkosivujesi hierarkia antaa Googlelle ja muille hakukoneille elintärkeitä vihjeitä niiltä osin, mistä kaikkein arvokkain sisältö sivustollasi löytyy. Se auttaa hakukoneita ymmärtämään, mistä sivustossasi on isossa kuvassa kyse ja/tai millaisia tuotteita sivustollasi myydään. Selkeä rakenne mahdollistaa myös sen, että uusi julkaistu sisältö indeksoituu nopeasti, sillä se on helposti löydettävissä.

Toisekseen, selkeä rakenne estää omia sivujasi kilpailemasta keskenään hakutuloksissa. Otetaan esimerkki: sivustollasi tarjolla olevan sisällön keskiössä on SEO eli hakukoneoptimointi, ja tarkemmin sanottuna verkkosivuston rakenteen merkitys. Julkaiset rakenteeseen liittyen useita blogipostauksia, joista jokainen keskittyy keskenään eri osa-alueeseen. Sivuston rakenteen tehtävänä on auttaa hakukoneita ymmärtämään, mikä näistä postauksista on tärkein, sillä muussa tapauksessa postauksesi kilpailevat hakutulosrankingissa keskenään toisiaan vastaan. Tämä hoituu, kun sisäinen linkitys on kunnossa: silloin kaikki postaukset parantavat mahdollisuuksiasi menestyä hakukoneissa sen sijaan, että ne heikentäisivät niitä.

Kolmanneksi, verkkosivustollasi tarjolla olevat tuotteet ja sisältö mitä todennäköisimmin elävät ajan saatossa. Toisin sanoen, osa tuotteista poistuu ja uusia tulee tilalle, ja samat sanat pätevät myös vanhentuneeseen ja päivitettyyn sisältöön. Luonnollisestikaan kukaan ei halua hakukoneiden näyttävän tuotteita, jotka eivät ole enää myynnissä, tai poistettuja sisältöjä. Sivuston rakenne ja hierarkia on myös tässä suhteessa kaiken keskiössä.

Kaksi miestä suunnittelee verkkosivua
Sivuston rakenteen huolellinen suunnittelu tuottaa tulosta pitkässä juoksussa.

Millainen on ideaali sivuston rakenne?

Nyt, kun olen puhunut teille eri näkökulmista katsottuna verkkosivuston rakenteen merkityksestä, on syytä keskittyä siihen, millainen on konkreettisesti ideaali verkkosivuston rakenne. Tärkeää on se, että sivuston rakenne suunnitellaan jo ennen verkkosivuston julkaisua, mutta miten tämä sisäinen hierarkia tulee sitten toteuttaa? Kyse on niin sanotusta pyramidimallista, seuraavassa järjestyksessä:

  1. Etusivu
  2. Pääkategoriat
  3. Alakategoriat
  4. Yksittäiset sivut ja postaukset

Etusivu on aina hierarkiassa ykkösenä ja sen jälkeen tulevat niin sanotut pääkategoriat, jotka yleisesti ottaen näkyvät päävalikossa; ideaalissa tilanteessa tarjoamasi sisällön tulee olla jonkin pääkategorian alla. Ja, mikäli verkkosivustosi on laaja, tällöin pääkategorioiden alle voidaan luoda alakategoriat. Pyramidissa viimeisenä ovat sitten yksittäiset sivut ja blogipostaukset, joiden merkitystä ei niiden sijoituksesta huolimatta voi todellakaan väheksyä.

Seuraavassa perehdyn tarkemmin muun muassa etusivun merkitykseen, navigointiin, johon sisältyvät päävalikko ja murupolku, sekä taksonomiaan eli kategorioihin ja tägeihin.

Etusivu

Etusivun ensisijainen tehtävä on olla eräänlainen navigointikeskus verkkosivustosi käyttäjille: sieltä tulee löytyä reitti kaikkein tärkeimmille sivuille verkkosivustollasi. Käytännön osalta tämä tarkoittaa sitä, että etusivulta tulee löytyä linkit sivustosi tärkeimmille sivuille. Nämä linkit ovat omiaan johtamaan käyttäjät niille sivuilla sivustollasi, mihin haluat heidän päätyvän, ja samalla viesti sivujen tärkeydestä on varsin selkeä hakukoneille.

Niin sanottua liikalinkitystä kannattaa kuitenkin välttää. Toisin sanoen, etusivulle iskettäviä linkkejä ei tule olla liikaa, sillä se sekoittaa pakkaa ja johdattaa sekä Googlen että käyttäjät harhapoluille.

Navigointi: päävalikko ja murupolku

Kun puhutaan puhtaasti verkkosivustosi navigoinnista, kaiken keskiössä on ennen kaikkea kaksi sanaa: päävalikko ja murupolku.

Keskitytään ensiksi päävalikkoon, joka on ikään kuin se osaavin matkaopas kohdemaassa ja siksi siihen kannattaa panostaa. Verkkosivustosi käyttäjät hyödyntävät päävalikkoa löytääkseen asioita sivustoltasi ja sen myötä he ymmärtävät paremmin verkkosivustosi rakennetta. Tästä syystä tärkeimpien kategorioiden tulee löytyä menusta.

Samaan aikaan sinun tulee kuitenkin vältellä turhaa pakan sekoitusta eli mikäli sivustollasi on paljon kategorioita, niiden kaikkien ei tarvitse löytyä menusta – keskity niihin tärkeimpiin kategorioihin. Joissain tapauksissa voit miettiä myös toisen valikon luomista, mikäli koet sen tarpeelliseksi. Esimerkki tällaisesta on hakukenttä, josta voidaan valita haettavat kategoriat. Muista kuitenkin toimia samoin kuin etusivun kohdalla eli älä lyö valikkoja täyteen linkkejä.

Ja entä sitten se murupolku? Kyseinen termi saattaa kuulostaa huvittavalta, mutta siinä on järkeä. Otetaan jälleen esimerkki: sanotaan, että käyttäjä on päätynyt etusivulle, valinnut sieltä löytyneestä päävalikosta Kategoria 1 -sivun (keksitty nimi) ja avannut tuon kategoriasivun alta blogipostauksen. Kun hän on lukenut kyseisen blogitekstin, hän löytää sivuston yläosasta seuraavan: Etusivu > Kategoria 1 > Blogipostaus 1. Näin ollen käyttäjät, kuten myös hakukoneet, tietävät missä he ovat sivustollasi ja pääsevät helposti liikkumaan taaksepäin. Näin ollen käyttäjäkokemus kohenee ja SEO-puoli paranee.

Taksonomia: kategoriat ja tagit

Kun puhutaan verkkosivuston taksonomiasta, kyse on lähinnä hienostuneesta termistä ryhmittymälle – kuten esimerkiksi sivuista, joilla on keskenään jotain yhteistä. Kaiken keskiössä on jälleen verkkosivuston käytettävyys, sillä tällöin sivuston käyttäjien on helpompi löytää esimerkiksi samankaltaisia tuotteita tai samankaltaista sisältöä helpommin.

WordPress-sivustojen kohdalla taksonomiat viittaavat kategorioihin ja tägeihin. Sinun kannattaa jakaa blogipostaukset ja tuotteet eri kategorioihin, ja mikäli nämä kategoriat kasvavat liian suuriksi, lisätä alakategoriat; tällainen hierarkia ja kategorisointi auttaa käyttäjää ja Googlea ymmärtämään jokaista julkaistua sivua paremmin. Mitä sitten tulee tägeihin, verkkosivuston rakenne selkeytyy myös niitä käyttämällä. Kategorian ja tägin keskinäinen ero on käytännössä ottaen se, että kategorian kohdalla pätee tietty hierarkia – tägien kohdalla ei.

Kontekstuaalinen sisäinen linkitys

Kun puheenaiheena on verkkosivuston rakenne, kyse on isoilta osin sisällön linkityksestä ja sen jakamisesta ryhmiin. Tähän mennessä olen keskittynyt niin sanottuihin luokitteleviin sisäisiin linkkeihin eli etusivulla, navigaatioissa ja taksonomiassa esiintyviin linkkeihin. Nyt on aika keskittyä kontekstuaalisiin linkkeihin eli sisällössä esiintyviin linkkeihin, jotka johtavat muille sivuille verkkosivustollasi.

Kun esimerkiksi blogitekstissä on sisäinen linkki, sen tulisi aina johtaa toiseen relevanttiin sivuun tai tekstisisältöön. Käytetään aiempaa esimerkkiä hyväksi: kuvitellaan, että kirjoitat hakukoneoptimoinnista ja näkökulmana on verkkosivuston hierarkia. Kirjoitat aiheesta useamman tekstin. Nämä tekstit ovat relevantteja toinen toisilleen, jolloin sisäinen linkitys keskenään on järkevää.

Useimmissa tapauksissa verkkosivustosi tärkeimmät sivut ovat hyvinkin relevantteja muiden sivustosi sivujen osalta, joten sisäinen linkitys johtaa näille tärkeimmille sivuille kaikkein useimmin.

Sisäisen linkityksen kohdalla tärkeää ei ole ainoastaan kuitenkaan se, mille sivulle linkki johtaa, vaan myös linkin konteksti: tarkemmin sanottuna ankkuriteksti, johon linkki on istutettu, sekä nykypäivänä myös teksti ankkuritekstin ympärillä. Google käyttää näitä elementtejä ymmärtääkseen, mitä sivu, johon linkki johtaa, pitää sisällään. Google on toisin sanoen oppinut ymmärtämään paremmin asiaan liittyviä sanoja ja konsepteja.

Artikkelit

Mitä tulee verkkosivustollasi julkaistaviin artikkeleihin, niiden tulisi pääosin liittyä aihealueisiin, joissa haluat rankkautua korkealle Googlessa. Sinun kannattaa ensiksi kirjoittaa ne kaikkein tärkeimmät artikkelit ja sen jälkeen kirjoittaa lukuisia artikkeleita, jotka linkittyvät niihin. Sen jälkeen tehtäväksi jää iskeä sisäiset linkit molempiin suuntiin eli sekä niin sanottuun pääartikkeliin että siihen linkittyviin artikkeleihin. Tällä tavalla varmistut siitä, että pääsivuiltasi ja/tai pääartikkeleista löytyvät kaikkein relevanteimmat linkit.

Otetaan vielä esimerkki ymmärtääksemme paremmin artikkelien välisen linkityksen: kuvittele katsovasi Suomen karttaa. Suomen kartalta löytyy niin pieniä kuin myös suuria kaupunkeja, ja kaikki kaupungit linkittyvät tavalla tai toisella toisiinsa. Huomaat, että esimerkiksi pienistä kaupungeista löytyy usein teitä, jotka johtavat suurempiin kaupunkeihin. Nämä kartalta löytyvät suuret kaupungit kuvastavat tärkeimpiä sivuja verkkosivustollasi ja pienemmät kaupungit niitä spesifimpiä aiheita, jotka liittyvät pääaihealueisiin.

Verkkokauppa

Suoranaisen verkkokaupan kohdalla tilanne sisäisten linkkien suhteen on hyvin erilainen kuin artikkelien kohdalla. Miksi? Koska artikkelit tarjoavat informatiivista sisältöä, kun taas verkkokauppa itsessään ei – ainakaan likimainkaan samoissa määrin. Tarkoitan tällä sitä, että esimerkiksi tuotesivu ei syvenny johonkin tiettyyn aiheeseen, vaan sen tehtävänä on myydä tuotteita; tuotesivujen perimmäinen tarkoitus on pitää käyttäjät kyseisellä sivulla ja saada heidät tekemään ostoksia.

Näin ollen, kontekstuaaliset sisäiset linkit ovat huomattavasti pienemmässä roolissa tässä kontekstissa. Mutta, miten sitten käyttää kontekstuaalisia linkkejä, kun kyseessä on puhtaasti verkkokauppa, josta ei juurikaan löydy artikkeleita?

  1. Linkki tuotesivulta yksittäisiin tuotteisiin.
  2. “Samankaltaiset tuotteet”- tai “Vertaa samankaltaisiin tuotteisiin” -osiot.
  3. “Muut asiakkaat ostivat myös” -osio.
  4. “Muut asiakkaat ostivat usein yhdessä tuotteen kanssa” -osio.

Laskeutumissivut tärkeässä roolissa

Kun potentiaaliset asiakkaat kirjoittavat Googleen jonkin tietyn hakusanan, tällaisen avainsanan ympärille optimoidut laskeutumissivut ovat niitä, joihin haluat heidän päätyvän. Otetaan jälleen esimerkki: henkilö kirjoittaa googleen “uistimet”, joten haluat hänen päätyvän verkkosivuiltasi löytyvälle laskeutumissivulle, josta löytyvät parhaat uistimet erilaisille vesille.

Laskeutumissivut voidaan karkeasti sanottuna jakaa kahteen kategoriaan: niin sanottuihin kulmakivisivuihin ja tuotteiden laskeutumissivuihin. Nämä molemmat ovat sivuja, joihin haluat potentiaalisten asiakkaiden päätyvän hakukoneiden kautta, mutta lähestymistavat näiden kategorioiden välillä ovat hyvin erilaiset.

Kun verkkosivun rakenne määritellään, on äärimmäisen tärkeää ottaa huomioon “search intent”, joka tarkoittaa Google-hakuun liittyvää tarkoitusperää. Käytännön osalta tämän huomioiminen liittyy yritykseesi ymmärtää, mitä ihmiset hakevat hakukoneista, kun he kirjoittavat hakukenttään tietyn hakusanan. Kun sinulla on ajatus hakuun liittyvistä aikeista, sinun tulee varmistaa, että laskeutumissivu tarjoaa mitä hakija haluaa.

Kulmakivisivut

Mitä tulee informatiiviseen sisältöön, kulmakivisivuja ovat kulmakiviartikkelit, ja ne ovat verkkosivustosi tärkein informaation lähde. Niiden perimmäinen tarkoitusperä ei ole itsessään myydä tuotteita, vaan tarjota paras ja kattavin tietopaketti jostain tietystä aiheesta. Ne toisin sanoen houkuttelevat potentiaalisia asiakkaita sisään, auttavat heitä saamaan vastaukset haluamiinsa kysymyksiin ja sitä kautta sekä kasvattavat luottamusta sivustoasi kohtaan että saavat heidät käyttämään sivustoasi myös jatkossa.

Kulmakiviartikkelit yhdistetään herkästi blogiteksteihin ja tämä on osittain oikea lopputulema. Kulmakiviartikkelien ei nimittäin tarvitse välttämättä olla varsinaisia blogitekstejä, vaan yleisesti ottaen artikkeleita. Nyrkkisääntö: mikäli artikkeli tarjoaa kaiken mahdollisen tiedon jostain aiheesta, kyseessä on kulmakiviartikkeli.

Tuotteiden laskeutumissivut

Tuotteiden laskeutumissivut eroavat merkittävästi kulmakiviartikkeleista. Artikkelit ovat yleisesti ottaen pitkiä, kun taas tuotteiden laskeutumissivujen kohdalla tilanne on päinvastainen: niiden ei tule olla liian pitkiä. Näiden sivujen tehtävänä on kertoa potentiaalisille asiakkaille vain sen verran, että he vakuuttuvat sivustostasi. Niiden ei siis tarvitse tarjota kaikkea mahdollista tietoa.

Myös tuotteiden laskeutumissivut tarvitsevat sisältöä rankkautuakseen. Sisältöä tulee olla tarjolla sen verran, että Google ja muut hakukoneet ymmärtävät mitä sivulta löytyy ja mille hakusanoille sen tulisi rankkautua. Mutta siinä, missä kulmakiviartikkelit saattavat olla tuhansien sanojen mittaisia, tuotteiden laskeutumissivujen kohdalla puhutaan vain joistain sadoista sanoista; tuotteiden tulee olla näiden laskeutumissivujen tarjoaman sisällön keskiössä.

Verkkosivuston rakenne ja verkkosivu-uudistus

Verkkosivuston rakenne saattaa alun jälkeen unohtua, vaikka todellisuudessa sen tulisi olla osa pitkän aikavälin hakukoneoptimointia. Tämä johtuu usein esimerkiksi siitä, että mikäli julkaiset paljon blogitekstejä, rakenteesta huolehtiminen saattaa tuntua pakkopullalta. Mutta tuntui se sitten pakkopullalta tai ei, verkkosivuston rakenteen tulee olla yksi toimintaasi ohjaavista voimista, sillä muussa tapauksessa sivustostasi tulee sotkuinen. Ja, kun sivustosi on sotkuinen, sekä käytettävyys että SEO-puoli kärsivät.

Seuraavassa käyn läpi muutaman tärkeän pointin, joista huolehtia, kun verkkosivuston rakenne on päivityksen alla tai verkkosivu-uudistus on ajankohtainen.

1. Päävalikko

Mikäli bisnesstrategiasi muuttuu tai edessä on verkkosivu-uudistus, tällöin myös päävalikon tulee muuttua. Visualisoi, miten verkkosivuston rakenne muuttuu ja rakenna uutta päävalikkoa suunnitellessasi niin sanottu kulkukaavio.

2. Taksonomia

Oletko huomannut, että jokin yksittäinen kategoria on kasvamassa muita kategorioita laajemmaksi – yksinkertaisesti liian laajaksi – jolloin aiemmin mainitsemani pyramidimalli alkaa horjua? Tällöin kannattaa miettiä tällaisen kategorian jakamista useisiin kategorioihin. Jos taas tilanne on päinvastainen eli jotkut kategoriat jäävät yksinkertaisesti liian pieniksi, kannattaa miettiä niiden yhdistämistä.

3. Sisältö

Osa tarjoamastasi sisällöstä voi olla näppärästi päivitettävissä, jolloin vanhentuneesta artikkelista tulee jälleen relevantti. Mutta, jos artikkeli on pahasti vanhentunut, eikä sitä lue enää juuri kukaan, tällöin kannattaa putsata sisältöä ja poistaa kyseinen artikkeli. Muista kuitenkin tehdä poiston yhteydessä URL-osoitteen uudelleenohjaus, sillä muutoin suututat herkästi sekä Googlen että käyttäjät vastaantulevan 404 Error -sivun myötä, jolloin myös SEO kärsii.

4. Avainsanat

Verkkosivustosi rakentuu yhden aihealueen ympärille, joskin tuo aihealue voi olla joko hyvin laaja tai vaihtoehtoisesti todella spesifi. Kun lisäät sisältöä, vältä avainsanojen kannibalisaatiota eli samojen hakusanojen ja hakusanaryhmien liiallista korostusta. Mikäli käyttämäsi avainsanat ovat liian samanlaisia, heikennät mahdollisuuksiasi menestyä hakukoneissa.

Google Ads -mainonnan sanasto

Kyseinen mainosalusta, ja ylipäätään mainoksien menestyksen arviointi, edellyttävät kuitenkin lukuisten erilaisten termien hahmottamista.

Lisää liidejä kotisivuilta

Muutamia ideoita ja työkaluja, joilla voit kerätä lisää liidejä kotisivujesi kautta.

Suosituimmat verkkokauppa-alustat

Verkkokauppa-alustaratkaisun ei tule toimia esteenä yrityksesi potentiaaliselle kasvulle.

Verkkosivujen nopeuttaminen

Latausnopeuden parantaminen on tärkeää niin SEO:n, konversion ja käyttökokemuksen kannalta.

Verkkokaupan markkinointi

Verkkokaupan markkinointi on merkitykseltään äärimmäisen tärkeää, oli sitten kyseessä jo pidempään olemassaollut verkkokauppa tai täysin uusi verkkokauppa.

Verkkosivujen uudistus

Ennemmin tai myöhemmin verkkosivu-uudistus tulee ajankohtaiseksi.

Sampsa Vainio on digitaalisen markkinoinnin konsultti

Sampsa Vainio // Digily Oy

Olen 35-vuotias digitaalisen markkinoinnin konsultti Helsingistä. Viimeisen 9 vuoden ajan olen pyörittänyt 1-miehen digitoimistoa nimeltä Digily Oy. Koulutukseltani olen KTM (Åbo Akademi, 2014), pääaineena tietojärjestelmätiede. Yrittäjänä minulla on yli 10 000 tuntia kokemusta digimarkkinoinnin tekemisestä asiakkailleni, ja olen konsultoinut verkkonäkyvyydessä yli 100 yritystä Suomessa ja ulkomailla.

Tätä sivua on muokattu viimeksi: 11.3.2023.