Verkkokauppa-alustat

Mitkä ovat suomalaisten suosimat verkkokauppa-alustat?

Suosituimmat verkkokauppa-alustat

Miksi oikean verkkokauppa-alustan löytäminen on niin tärkeää?

Verkkokauppabisnes on jättimäinen taloudellisesti. Vuonna 2023 verkkokauppabisneksen liikevaihdon odotetaan saavuttavan 6,3 biljoonan Yhdysvaltain dollarin rajapyykin. Ei siis ole ihme, että verkkokaupan perustaminen on niin houkuttelevaa.

Tänä päivänä verkkokaupan perustaminen on mahdollista kenelle tahansa. Mikään automaatio siivun saaminen tuosta 6,3 biljoonasta dollarista ei ole, vaan sinulla tulee olla myyviä tuotteita tai palveluita, minkä lisäksi verkkokaupan tekninen toteutus on elintärkeää; hyväkin idea voi kaatua, jos tekninen toteutus ei toimi.

Tärkein aspekti teknisen toteutuksen osalta on alustan valitseminen. Jokaisen verkkokauppayrittäjän tavoitteena tulee olla löytää verkkokaupalleen alusta, joka vastaa sekä omiin että asiakkaiden tarpeisiin. Ennen kaikkea tärkeää verkkokauppa-alustaa valittaessa on, ettei se aseta rajoitteita liiketoimintasi kasvulle. Sen tulee mahdollistaa sekä mutkaton käyttäjäkokemus että yrityksesi menestys: tavoitteena on toisin sanoen helppo verkkokauppa kaikille osapuolille.

Täydellisessä maailmassa niin sanotun huomisen verkkokauppa-alustan löytäminen on ensisijainen tavoite. Tällä viittaan siihen, että valitsemasi alusta takaa sinulle kaiken tarvittavan niin nykyhetkessä kuin myös tulevaisuudessa. Toki kaikille tällaisen ratkaisun tekeminen ei ole mahdollista yritystoiminnan alkumetreillä, esimerkiksi kustannuskulujen ja rajallisen budjetin välisestä yhtälöstä johtuen, mutta mahdollisuudet alustan on tähän tarjottava.

Millaisia erilaisia verkkokauppa-alustavaihtoehtoja on tarjolla?

Kun verkkokaupan perustaminen on ajankohtaista ja puhutaan erilaisista verkkokauppa-alustavaihtoehdoista, käytännössä ne voidaan jakaa viiteen eri ryhmään. Yrittäjänä sinun tehtäväksesi jää sen määrittäminen, millainen alusta sopii sinulle parhaiten ja onko yritykselläsi esimerkiksi joitain poikkeuksellisia erityisvaatimuksia alustan osalta.

1. Oma verkkokauppa-alusta

Verkkokaupan perustaminen alusta loppuun saakka omatoimisesti.

Vaikka kyseessä on enemmänkin metodi kuin varsinainen verkkokauppa-alusta, erillinen alusta täytyy joka tapauksessa rakentaa. Mikäli sinulla on riittävästi osaamista itselläsi, tällöin oman alustan rakentaminen omatoimisesti on mahdollista – joskin kyseessä on melkoisen massiivinen tehtävä.

Oman alustan rakentamiseen päädytäänkin aiempaa harvemmin, koska muita potentiaalisia vaihtoehtoja on niin paljon. Oikeastaan tähän vaihtoehtoon tartutaan käytännössä vain silloin, jos verkkokaupallasi on sellaisia poikkeuksellisia tarpeita, joihin yksikään valmis verkkokauppa-alusta ei pysty vastaamaan; toisin sanoen, tämä on järkeenkäypä vaihtoehto käytännössä vain silloin, kun olet niin sanotusti pakon edessä.

2. Perinteiset verkkokauppa-alustat

Kun puhutaan niin sanotuista perinteisistä verkkokauppa-alustoista, tällöin yrityksesi tulee maksaa tietty palvelu-/lisenssimaksu etukäteen, minkä suuruus puolestaan riippuu pitkälti yrityksesi tarpeista; yleisesti ottaen tämä maksu tulee maksaa vuosittain. Kun valmis verkkokauppa-alusta on ostettu, tämän jälkeen se tulee kustomoida tarpeidesi mukaan ja lopulta se asennetaan esimerkiksi pilvipalveluun.

Mikäli sinulla ei ole juurikaan teknistä osaamista, tällöin kannattaa keskittyä vaihtoehtoihin, jotka ovat äärimmäisen helppokäyttöisiä.

3. Avoimen lähdekoodin verkkokauppa-alustat

Avoimen lähdekoodin verkkokauppa-alustat toimivat käytännön osalta samalla tavoin kuin perinteiset alustat. Ainoa konkreettinen ero liittyy sanoihin “avoin lähdekoodi”: tämä sanapari tarkoittaa käytännön osalta sitä, että sinun ei tarvitse maksaa etukäteen mitään palvelu- ja/tai lisenssimaksua. Mistään ilmaisesta alustasta ei kuitenkaan ole kyse, muuta kuin tuon palvelu- ja/tai lisenssimaksun puuttumisen osalta – ellet sitten ole omatoiminen seppä. Toteutus, kehitystyö, päivitykset ja migraatio vaativat kaikki aikaa ja rahaa.

Esimerkki tällaisesta alustasta on isosti suomalaisten suosiossa oleva Magento (nykyään nimeltään Adobe Commerce).

4. Pilvipohjaiset verkkokauppa-alustat

Pilvipohjainen verkkokauppa-alusta saattaa olla itsessään terminä hieman harhaanjohtava. Miksi? Koska jotkut perinteiset ja avoimeen lähdekoodiin perustuvat alustat ovat liittyneet osaksi Hosting-palvelua ja sen myötä kutsuvat itseään pilvipohjaisiksi alustoiksi.

5. SaaS-alustat

SaaS-muodossa toimitettavat sähköiset kaupankäynnin verkkokauppa-alustat on pääsääntöisesti rakennettu yhdelle koodipohjalle. Käytännön osalta tämä tarkoittaa sitä, että jokainen SaaS-alustan valitseva saa tismalleen identtisen käyttäjäkokemuksen. SaaS-alustan käytöstä maksetaan tietty kuukausittainen hinta, joka kattaa serverin käytön, ylläpidon, turvallisuuden ja säännölliset päivitykset. Kyseessä on yrittäjän näkökulmasta helppo verkkokauppa.

Hinnoittelu: ovatko verkkokauppasovellukset kalliita?

Se, millaisen verkkokauppasovelluksen päädyt yrityksellesi valitsemaan, vaikuttaa suuresti siihen, millaisia kokonaiskustannuksia on luvassa eli mikä tulee olemaan alustan kokonaishinta esimerkiksi vuosittaisella tasolla.

Esimerkiksi niin sanottujen SaaS-alustojen kohdalla tiedät tarkalleen millaisista summista puhutaan, kunhan muistat varautua siihen, että jossain vaiheessa eteen tuleva mahdollinen päivitystarve saattaa korottaa hintaa melkoisesti. Samaan aikaan taas täysin oman uniikin ja itse rakennetun verkkokauppa-alustan kohdalla on todella vaikeaa ennakkoon määrittää siihen kuluvat kokonaiskustannukset.

Koska hintatasoista on haastavaa puhua ilman konkretiaa, käyn seuraavassa läpi yleisellä tasolla asiat, jotka vaikuttavat verkkokauppa-alustojen hankintaan ja käyttöön perustuviin kokonaiskustannuksiin; joku voisi puhua niin sanotuista piilokuluista, joita verkkokauppayrittäjä ei välttämättä osaa ottaa etukäteen huomioon.

1. Ylläpitokulut

Mikäli päädyt valitsemaan perinteisen tai avoimeen lähdekoodiin perustuvan verkkokauppa-alustan, tällöin ylläpito tulee jäämään sinun kontollesi. Toisin sanoen, sinun tehtävänäsi on pitää huoli siitä, että verkkokauppa ja mahdollinen verkkokauppasovellus toimivat toivotulla tavalla. Riippuen omista taidoistasi ja verkkokauppasi koosta, saatat joutua palkkaamaan ulkopuolista teknistä osaamista tueksesi. Vaihtoehtoisesti SaaS-alustojen kohdalla ylläpito kuuluu tarjottavan kokonaispaketin hintaan: kuten huomaat, omat valintasi ja tarpeesi vaikuttavat merkittävästi.

2. Päivityskulut

Erityisesti avoimen lähdekoodin verkkokauppa-alustat edellyttävät sinulta päivitysten lataamista verkkokauppaasi aina, kun niitä tulee tarjolle; mikäli et lataa näitä päivityksiä ajallaan, alistat verkkokauppasi ja/tai verkkokauppasovelluksen muun muassa verkkohyökkäyksille. Päivityspakettien asentaminen vaatii jonkin verran teknistä tietotaitoa, joten jos et omaa sellaista itse, tällöin tarvitset ulkopuolista apua.

Oikeastaan ainoa poikkeus ovat SaaS-alustat, joiden kuukausihintaan päivitysten asentaminen kuuluu.

3. Uusien ominaisuuksien lisäämiseen liittyvät kulut

Kuluttajien käyttäytyminen elää ajan saatossa. Tästä syystä sinun on aina pidettävä huoli siitä, että verkkokauppasi pysyy relevanttina ja tarjoaa ratkaisun asiakkaiden tarpeisiin. Uusien ominaisuuksien lisääminen on mahdollista, mutta jälleen kerran se vaatii teknistä osaamista.

SaaS-palveluiden kohdalla uusien ominaisuuksien lisääminen ei ole täysin sinun käsissäsi, sillä nämä palvelut määrittävät millaisia ominaisuuksia verkkokauppaan voidaan lisätä.

4. Käyttäjäkokemuksen parantamiseen liittyvät kulut

Uusien ominaisuuksien lisääminen ei ole välttämättä riittävästi käyttäjäkokemuksen parantamiseen – ainakaan täysimittaisesti. Toisin sanoen, sellainen tilanne on täysin mahdollinen, missä käyttäjäkokemus tulee rakentaa täysin uusiksi niin, että kyseessä on edelleen helppo verkkokauppa.

Jälleen kerran määrittävänä tekijänä ovat kuluttajien käytöksessä tapahtuvat muutokset. Niiden myötä saattaa olla, että joudut siirtyä täysin uudelle verkkokauppa-alustalle, joka saattaa olla hyvinkin hintava juttu.

WooCommerce on suosittu verkkokauppa-alusta Suomessa
WooCommerce on suosittu verkkokauppa-alusta Suomessa.

Suomessa käytetään sekä kotimaisia että ulkomaalaisia verkkokauppa-alustoja

Mikä on paras verkkokauppa suomalaisille yrittäjille? Mitään yleismaallista vastausta tähän kysymykseen ei missään nimessä löydy, sillä jokaisen verkkokauppayrittäjän tarpeet alustan suhteen ovat omanlaisensa.

Jotain osviittaa siihen, mikä on paras verkkokauppa suomalaisille, voidaan kuitenkin saada tutkimusten kautta. Vuonna 2023 Paytrail julkaisi kyselyn suomalaisille verkkokauppayrittäjille. Kyselytutkimuksessa pyrittiin muun muassa selvittämään mitä verkkokauppa-alustoja suomalaiset verkkokaupat käyttävät. Top 5:een mahtui mukaan niin ulkomaalaisia kuin myös kotimaisia alustoja, seuraavassa järjestyksessä:

  1. WooCommerce (27 % vastanneista)
  2. Shopify (14 % vastanneista)
  3. MyCashflow (9 % vastanneista)
  4. Oma verkkokauppa-alusta (9 % vastanneista)
  5. ePages/Vilkas (6 % vastanneista)

Edellä mainituista verkkokauppa-alustoista maailmanlaajuisesti suosituin on WooCommerce, joten Suomi seuraa tässä mielessä vallitsevia globaaleja trendejä. Isojen verkkokauppojen suosiossa ovat erityisesti Shopify ja oma verkkokauppa-alusta, kun taas kotimaista ePagesia/Vilkasta suosivat keskimäärin hieman pienemmät verkkokauppayrittäjät. Niin ikään kotimaisena vaihtoehtona listalle selviytynyt ja suomalaisittain piikkipaikan vallannut MyCashflow on usein suomalaisten valinta, kun kauppaa käydään myös kansainvälisesti. Kolmanneksi suosituimman kotimaisen verkkokauppa-alustan tittelin vei nimiinsä kokonaislistalla kuudenneksi sijoittunut Finqu, jota käytti kolme prosenttia vastaajista.

Voittaako suomalaista alustaa käyttämällä jotain?

Kyselytutkimusten kohdalla kannattaa aina muistaa, että tutkimukseen on osallistunut rajallinen määrä suomalaisia verkkokauppayrityksiä; kyseiseen tutkimukseen tarkalleen ottaen 676. Näin ollen esimerkiksi niin ikään kotimainen Holvi saattaisi hyvinkin kuulua muiden suomalaisten kärkipään alustojen joukkoon. Samat sanat pätevät myös joihinkin ulkomaalaisiin verkkokauppa-alustoihin. Esimerkiksi huippusuosittu Magento oli kyseisessä tutkimuksessa vasta sijalla seitsemän – Squarespace loisti poissaolollaan täysin.

Mutta, miten sitten on – jos käyttöön otetaan Holvi, Finqu, ePages/Vilkas, MyCashflow, tai jokin muu kotimainen vaihtoehto – voittaako suomalaista alustaa käyttämällä jotain?

Oikeastaan ainoa konkreettinen ero ulkomaalaisiin verkkokauppa-alustoihin tulee tarjottavan tuen kielestä. Kun siis sinulla on jotain kysyttävää asiakastuen suuntaan, kotimaisten vaihtoehtojen kohdalla asiointikielenä toimii suomen kieli, kun taas ulkomaalaisilla alustoilla tulee asioida englanniksi – tai jollain muulla tarjolla olevalla kielellä. Sinällään ei olekaan mikään massiivinen yllätys, että pienemmät kotimaiset verkkokauppayritykset suosivat myös alustan osalta kotimaisia vaihtoehtoja.

Huomioi nämä 10 asiaa verkkokauppa-alustaa valitessasi

Jokainen verkkokauppa on omalla tavallaan uniikki, ja tästä syystä onkin lähes mahdotonta sanoa, mikä on paras verkkokauppa-alusta. Toki globaalisti jättimäiset WooCommerce ja Shopify ovat ansainneet suosionsa kovan työnteon ja tarjoamiensa palveluiden seurauksena, kuten myös kotimaiset MyCashflow, Holvi, Finqu ja ePages/Vilkas.

Koska yrityksesi määrittää millaisen alustan tarvitset – tarjoatko esimerkiksi verkkokursseja, myytkö lippuja, tarvitaanko ajanvarausta, ja niin edelleen – on mahdotonta sanoa, mihin vaihtoehtoon sinun kannattaa kallistua; saattaa olla, että esimerkiksi täysin oma verkkokauppa-alusta on se paras vaihtoehto – tai jopa ainoa vaihtoehto. Siksi aion suorien suositusten sijaan nostaa esille, mihin kymmeneen asiaan jokaisen suomalaisen verkkokauppayrittäjän kannattaa keskittyä, kun edessä on valinta verkkokauppa-alustan osalta.

1. Tilaussysteemi

Jokaisen verkkokaupan omistajan toiveena on, että mahdollisimman moni vierailija päätyy lisäämään tuotteen tai tuotteita ostoskoriin ja myös ostamaan ne. Valitsemasi verkkokauppa-alustan on kyettävä tarjoamaan jouheva ja läpinäkyvä ostoskokemus, sillä mikään ei ole niin varmaa kuin asiakkaiden menettäminen ontuvan ostos- ja tilauskokemuksen myötä.

Jouhevaan ostokokemukseen liittyy myös kommunikointi myyjän ja ostajan välillä – vaikka se onkin usein automatisoitua. Tärkeitä ominaisuuksia asiakkaan näkökulmasta ovat muun muassa tilausseuranta ja tilauksen etenemiseen liittyvät sähköposti-ilmoitukset.

Myös tilaussysteemin ja inventaarisysteemin välisen yhteyden on toimittava, jottet myy tuotteita, joita ei ole tarjolla.

2. Hinnoittelu

Hinnoittelu on totta kai monelle verkkokauppiaalle erittäin tärkeä faktori valintaa tehtäessä – etenkin yritystoiminnan alkumetreillä, tai jos yritystoiminta on verrattain pientä. Ja oli sitten kyse minkä kokoisesta yrityksestä tahansa, kokonaiskustannusten ymmärtäminen on äärimmäisen tärkeää.

Yhteen verkkokauppa-alustaan saattaa kuulua lisenssi- ja/tai perustamiskustannuksia, toiseen kuukausittainen hinta ja kolmanteen molemmat. Paras tapa löytää itselle se oikea vaihtoehto on listata plussat ja miinukset eri vaihtoehtojen välillä ja lopullisen valinnan kohdalla ottaa huomioon ennen kaikkea asiakkaasi; ei nimittäin kannata uhrata niitä asioita, joita sinä yrittäjänä ja asiakkaasi tarvitsette verkkokaupassa vain valitakseen sen halvimman vaihtoehdon.

3. Mahdollisten lisäosien integraatio

Millaisen verkkokaupan rakentamisen valitsemasi alusta mahdollistaa? Miten onnistuu eri ominaisuuksien integrointi? Onko mahdollisia lisäosia riittävästi?

Kun lähdet valitsemaan verkkokauppa-alustaa, tällaisten asioiden läpikäynti on äärimmäisen tärkeää. Mikäli valitset esimerkiksi SaaS-pohjaisen alustan, seuraavassa on listattuna erittäin tärkeitä ominaisuuksia, joiden olemassaolosta alustassa kannattaa varmistua:

  • Kirjanpito
  • Sähköpostimarkkinointi
  • Kanta-asiakkuusohjelma
  • Maksut ja toimitukset
  • Kolmansien osapuolten tarjoamat työkalut

4. Teemat ja käyttäjäkokemus

Kun mietit kansainvälisesti suosituimpia verkkokauppoja, tai joissa verkkokaupat ovat osa toimintaa, mitä tulee mieleen? Netflix? Airbnb? Uber? Jokainen edellä mainittu yhtiö tarjoaa samassa paketissa eleganttiuden, yksinkertaisuuden ja lukemattomia vaihtoehtoja, tarjoten samalla erinomaisen käyttäjäkokemuksen.

2020-luvulla potentiaaliset asiakkaat eivät juokse vain tuotteiden ja palveluiden laadun perässä, vaan he haluavat tehdä ostoksena tietynlaisessa ympäristössä. Näin ollen verkkokauppa-alustojen tarjoamilla teemoilla on äärimmäisen suuri merkitys. Osa teemoista on ilmaisia, osa taas maksullisia, mutta kannattaa muistaa se, että tämä on väärä paikka säästää.

5. Alustan nopeus ja skaalautuvuus

Salamannopea kokemus vai pitkäkestoinen odottelu? Jokaisen vastaus kysymykseen lienee sama ja samalla se antaa myös sinulle kaiken oleellisen tiedon siitä, miten tärkeää verkkokauppa-alustan nopeus on. Pahimmassa tapauksessa hidas alusta saattaa johtaa asiakkaiden katoamiseen, kun taas salamannopealla alustalla pystyy parhaimmillaan erottumaan joukosta.

Kyse ei ole kuitenkaan siitä, miten nopea alusta on siinä vaiheessa, kun aloitat verkkokauppatoiminnan ja asiakkaita on verrattain vähän, vaan tulevaisuus on vielä tärkeämpi asia. Tähän viitataan alustan skaalautuvuudella eli muista valintaa tehdessäsi ottaa huomioon, että omien ja asiakkaidesi vaatimusten kasvaessa myös alusta vastaa skaalautuvuuden muodossa huutoon.

6. Turvallisuus ja tarjolla oleva tuki

Kuten jokainen suomalainen on saanut lukea, verkkosivujen turvallisuus nousee tasaisin väliajoin esille – esimerkiksi vakavien tietosuojamurtojen ja verkkohyökkäysten myötä. Verkkokauppa-alustan turvallisuus onkin ykkösprioriteetti, sillä sinun on kyettävä yrittäjänä takaamaan, että asiakkaasi voivat huoletta syöttää esimerkiksi maksutietonsa palveluusi – ilman pelkoa siitä, että joku väärinkäyttää niitä tai, että ne vuotavat jonnekin.

Yhtälailla tärkeää on verkkokauppasi toiminnan takaaminen. Jos siis verkkokaupassasi ilmenee jotain teknisiä ongelmia, tällöin tarjolla olevan tuen merkitys kasvaa.

7. Maksutavat

Kun asiakas tulee verkkokauppaasi ja on valmis maksamaan valitsemansa tuotteen tai palvelun, et varmastikaan halua homman kaatuvan toivotun maksutavan puuttumiseen? Kiinnitä siis verkkokauppa-alustaa valitessasi huomiota tarjolla olevaan maksunvälitysjärjestelmään ja totta kai sen turvallisuuteen.

Ennen kaikkea tärkeää on pitää huoli lokalisaatiosta. Mikäli asiakkaasi tulevat isoilta osin Suomesta, sinun on kyettävä tarjoamaan heille suomalaisten suosimat maksutavat. Jos taas mukana on myös kansainvälisyysaspekti, tällöin pelkkä suomalaisten huomioiminen ei riitä.

8. Alustan käytettävyys ja personalisointimahdollisuudet

Yksinkertaisesti todettuna: sinun on osattava käyttää valitsemaasi verkkokauppa-alustaa. Jos et ymmärrä esimerkiksi koodaamisesta yhtikäs mitään, tällöin et voi valita koodaamista edellyttävää alustaa. Eikä kyse ole pelkästään koodaamisesta, vaan yleisellä tasolla alustan käytettävyydestä yrittäjän näkökulmasta.

Kiinnitä kuitenkin huomiota siihen, mihin kaikkeen voit vaikuttaa alustalla eli mitkä ovat personalisointimahdollisuudet, sillä sinun on kyettävä vastaamaan asiakkaidesi vaatimuksiin.

9. Mobiiliystävällisyys

Tämä lienee itsestäänselvää, mutta verkkokauppa-alustan on oltava ehdottomasti mobiiliystävällinen tai muutoin sen voi heittää romukoppaan. Nykypäivänä valtaosa verkossa tehtävistä ostoksista toteutetaan nimenomaan mobiililaitteilla, joten jos mobiilipuoli sakkaa, tällöin menetät valtavasti rahaa.

Kiinnitä huomiota siihen, että valitsemasi alusta keskittyy kehitystyössään isosti mobiilipuoleen. Ja, jos päädyt oman alustan rakentamiseen, tällöin sinun on peräänkuulutettava tätä itse.

10. Hakukoneoptimointi

Valitsemasi verkkokauppa-alustan täytyy olla hakukoneystävällinen. Googlen ja muiden hakukoneiden merkitys verkossa tapahtuvassa liiketoiminnassa on valtaisa – oli sitten kyse maksetusta tai orgaanisesta näkyvyydestä. Huomionarvoista on se, etteivät kaikki verkkokauppa-alustat menesty samalla tavalla hakukoneoptimoinnin saralla, joten pidä huoli siitä, että valintasi on näiltä osin oikea.

Tuottavuuden parantaminen – 3 todistetusti toimivaa tapaa

Miten saada enemmän aikaan vähemmässä ajassa? Lue tästä vinkkini työajan tehostamiseen.

Lisää liidejä kotisivuilta

Muutamia ideoita ja työkaluja, joilla voit kerätä lisää liidejä kotisivujesi kautta.

Verkkokaupan markkinointi

Verkkokaupan markkinointi on merkitykseltään äärimmäisen tärkeää, oli sitten kyseessä jo pidempään olemassaollut verkkokauppa tai täysin uusi verkkokauppa.

Google Analyticsin remarketing

Yhdistämällä Google Ads -tilisi Analyticsiin voit rakentaa tarkempia remarketing-listoja (yleisöja).

Google Ads -laatupisteet

Kasvattamalla Google Ads -laatupisteitäsi, mainoksesi näkyvät sekä useammin että korkeammalla, ja samalla klikkaushinta on matalampi

WordPress-sivuston hakukoneoptimointi opas

Näin teet WordPress -sivustosta hakukoneystävällisen.

Sampsa Vainio on digitaalisen markkinoinnin konsultti

Sampsa Vainio // Digily Oy

Olen 35-vuotias digitaalisen markkinoinnin konsultti Helsingistä. Viimeisen 9 vuoden ajan olen pyörittänyt 1-miehen digitoimistoa nimeltä Digily Oy. Koulutukseltani olen KTM (Åbo Akademi, 2014), pääaineena tietojärjestelmätiede. Yrittäjänä minulla on yli 10 000 tuntia kokemusta digimarkkinoinnin tekemisestä asiakkailleni, ja olen konsultoinut verkkonäkyvyydessä yli 100 yritystä Suomessa ja ulkomailla.

Tätä sivua on muokattu viimeksi: 14.6.2023.