Mitä on inbound-markkinointi? Nyt perataan asia huolella auki

Houkuttele uskollisia asiakkaita mukautumalla yrityksesi kohdeyleisön tarpeisiin

Kun puhutaan inbound-markkinoinnista, sen ydin on kaikessa yksinkertaisuudessaan tämä: räätälöityjen markkinointikokemuksien luominen arvokkaan sisällön kautta.

Inbound-markkinointia voitaisiinkin kuvailla nimihirviöllä “inbound-markkinointi-sisältömarkkinointi”.

Inbound-markkinointi tarkoittaa siis markkinointistrategiaa, jonka tavoitteena on sitouttaa asiakkaita yritykseen ja sitä kautta kasvattaa yritystoimintaa. Eikä vain sitouttaa, vaan luoda heidän kanssaan aidosti merkittäviä asiakkuussuhteita, jotka toimivat kaksisuuntaisen kadun tavoin molempiin suuntiin.

Kyse on siis asiakkaita kohtaan osoitetusta arvostuksesta ja heidän auttamisestaan kaikin mahdollisin tavoin yhteisellä matkallanne, muun muassa heidän matkalle asettamiensa tavoitteiden saavuttamisessa.

Mutta miksi tämä sitten on tärkeää? Kun asiakkaat saavat kaikin mahdollisin tavoin mitä he ovat hakemassa, silloin myös sinä ja yrityksesi saatte haluamanne.

Ja mitä sitten inbound-markkinoinnilla halutaan saavuttaa? Filosofia koko termin takana eli yhteyttä yritykseesi omatoimisesti ottavat asiakkaat.

Inbound-markkinointia voidaan käyttää markkinointistrategiana oikeastaan kolmella eri tavalla:

  1. Houkuttelu: oikeiden ihmisten houkuttelu tarjoamalla heille arvokasta sisältöä ja keskustelua, mikä johtaa siihen, että he kokevat sinut tai yrityksesi luotettavana neuvonantajana.
  2. Sitouttaminen: oivallusten ja ratkaisujen tarjoaminen heidän kipukohteisiin ja tavoitteisiin, minkä myötä he ostavat entistä todennäköisemmin juuri sinun yritykseltäsi.
  3. Ilahduttaminen: avun tarjoaminen ja asiakkaiden tukeminen, minkä ansiosta he saavuttavat haluamansa lopputuloksen tuotteesi tai palvelusi kanssa.

Tulen myöhemmin tässä oppaassa konkretisoimaan edellä mainitsemani kohdat erilaisten esimerkkien kautta.

Ja ylipäätään tämän oppaan luettuasi tulet ymmärtämään hyvin yksityiskohtaisesti mitä inbound-markkinointi on.

SISÄLLYSLUETTELO:

  • Näistä syistä inbound-markkinointi on niin tärkeää
  • Inbound- ja outbound-markkinointi – näin ne eroavat toisistaan
  • Mitä tarkoittaa inbound-markkinointi? Lue nämä esimerkit
  • Näin inbound-markkinointi hoidetaan tehokkaasti

Näistä syistä inbound-markkinointi on niin tärkeää

Kun asiakkaasi pääsevät haluamaansa tavoitteeseen, jonka he ovat asettaneet hankkiessaan tarjoamasi tuotteen tai palvelun, se houkuttelee automaattisesti myös muita potentiaalisia asiakkaita.

Mutta miten ja miksi se vaikuttaa muihin ihmisiin ja tuo mukanaan uusia potentiaalisia asiakkaita? Koska nämä tyytyväiset asiakkaat puhuvat yritykseltäsi hankitusta tuotteesta tai palvelusta vain ja ainoastaan positiiviseen sävyyn muille ihmisille.

Kaikin puolin onnistunut asiakaskokemus luo toisin sanoen itseään ylläpitävän luupin, joka vetää uusia asiakkaita puoleensa. Tuo luuppi on ikään kuin oikealla tavalla toimiva ja tyytyväisten asiakkaiden pyörittämä puskaradio. Ja sen puskaradion ytimessä on inbound-markkinointi.

Tavoittaaksesi ja saadaksesi kohdeyleisösi sitoutumaan yritykseesi, ajattelun siirtäminen kohti inbound-markkinointiin liittyviä strategioita on äärimmäisen tehokas tapa onnistua tässä.

Inbound-markkinoinnin keskiössä on niin sanottu rikas sisältö. Kun yrityksen tuottama sisältö on informatiivista ja kaikin puolin laadukasta, se vetoaa kohdeyleisöön ja saa asiakkaat niin sanotusti ostamaan brändisi.

Itsessään sisällöllä viitataan niin sosiaalisessa mediassa julkaistaviin julkaisuihin, sähköpostimarkkinointiin ja esimerkiksi julkaistaviin blogiteksteihin. Ja, kun siihen lisätään laadukas verkkosivusto, tämä paketti on valmis tarjoamaan pohjan oikeanlaisen momentumin ja uusien potentiaalisten asiakkaiden houkutteluun.

Tämä kaikki taas on puolestaan omiaan auttamaan yritystä kasvamaan.

Inbound- ja outbound-markkinointi – näin ne eroavat toisistaan

Markkinointistrategioista puhuttaessa keskusteluissa esiintyy inbound-markkinoinnin rinnalla usein myös toinen termi, outbound-markkinointi. Tässä välissä haluankin käydä läpi näiden kahden markkinointistrategian välisiä eroavaisuuksia.

Mutta, koska olen edellä puhunut siitä, mitä inbound-markkinointi on ja miksi se on niin tärkeä osa yrityksen toimintaa, keskityn tämän väliotsikon alla nimenomaan outbound-markkinointiin.

Mitä outbound-markkinointi siis tarkoittaa?

Se tarkoittaa sellaisia markkinointitekniikoita kuin kylmäsoitot, messuvierailut, seminaareilla käynti ja niin edelleen. Kyse on siis niin sanotusta perinteisestä markkinointistrategiasta, jossa yrityksen sanomaa pyritään saattaa potentiaalisten asiakkaiden suuntaan.

Outboind-markkintointi kuvaillaan usein myös ei-digitaaliseksi markkinointistrategiaksi, ja sitä se myös osakseen on. Samaan aikaan esimerkiksi niin sanottujen kylmien sähköpostiviestien lähettäminen tai keskustelut niin sanottujen prospektien kanssa sosiaalisessa mediassa ovat outbound-markkinointia.

Kumpiko sitten on parempi strategia yrityksen kannalta?

Inbound- ja outbound-markkinointi ovat omalla tavallaan molemmat hyödyllisiä markkinointistrategioita. Toki inbound-outbound-markkinointi-asetelman kohdalla inbound-markkinointi nähdään markkinoinnin tulevaisuutena.

Mutta riippuen yrityksestä, molempia strategioita voi ehdottomasti käyttää. Yksi asia on kuitenkin tärkeää ymmärtää: outbound-markkinointi käy huomattavasti enemmän kukkaron päälle.

Toisin sanoen, inboud-markkinointi on lähtökohtaisesti huomattavasti kustannustehokkaampaa ja siksi sen tulee olla osa yrityksen kuin yrityksen markkinointia.

Mitä tarkoittaa inbound-markkinointi? Lue nämä esimerkit

Niin, mitä on inbound-markkinointi?

Tähän kysymykseen saadaan parhaiten vastaus esimerkkien kautta. Seuraavassa tulemmekin keskittymään jo edellä lyhyesti läpikäymiini strategioihin, joita ovat houkuttelu (attracting), sitouttaminen (engaging) sekä ilahduttaminen (delighting).

Syvennyn siis niihin pinnallisen esittelyn vuoksi syvällisemmin, etteivät ne jää konkretian tasolla kenellekään epäselviksi.

Inbound-markkinointi – esimerkki: Houkuttelustrategia

Kun puhutaan niin sanotusta houkuttelustrategiasta inbound-markkinoinnin osalta, kaikki lähdee sisällönluonnista; ja sitähän inbound-markkinointi isoilta osin on eli sisältömarkkinointia – automatisoitua sellaista. Ala siis luoda ja julkaista sisältöä, kuten blogitekstejä ja somesisältöä, mitkä tarjoavat kohdeyleisöllesi lisäarvoa.

No, mikä sitten voisi olla esimerkki tällaisesta sisällöstä ja sitä kautta houkuttelustrategiasta?

Mikäli yrityksesi myy jotain tiettyä tuotetta tai palvelua, voit luoda ja julkaista oppaan, jossa kerrotaan miten kyseisestä tuotteesta tai palvelusta saa kaiken mahdollisen irti. Muita oivia esimerkkejä ovat:

  • Blogiteksti, joka tarjoaa ratkaisun tarjoamasi tuotteen tai palvelun kautta potentiaalisen asiakkaan haasteisiin tai ongelmiin
  • Asiakassuositusten julkaisu
  • Yksityiskohtaisten tietojen tarjoaminen tulevista tarjouksista ja alennuksista

Saavuttaaksesi vielä syvällisemmän yhteyden potentiaaliseen asiakkaan inbound-markkinoinnin houkuttelustrategian kautta, luo SEO-suunnitelma ja optimoi sisältö tuon strategian mukaisesti. Tämä tapahtuu targetoimalla tiettyjä tarjoamaasi tuotteeseen tai palveluun liittyviä avainsanoja.

Kun SEO-strategiasi on kunnossa, tällöin uusien asiakkaiden houkuttelu muuttuu helpommaksi, sillä rankkautuminen korkeammalle Googlen hakutulossivuilla on tällöin todennäköisempää. Ja, kun käytössä ovat oikeat avainsanat, rankkautuu verkkosivustosi korkealle nimenomaan niillä avainsanoilla, joita potentiaaliset asiakkaasi hakevat.

Inbound-markkinointi – esimerkki: Sitouttamisstrategia

Kun käytössä on inbound-markkinointiin liittyvä sitouttamisstrategia, pidä huoli siitä, että kommunikoit ja käsittelet sekä liidejä että asiakkaita sellaisella tavalla, joka houkuttelee luomaan pitkäaikaisen suhteen yrityksesi kanssa.

Sitouttamisstrategian ytimessä on ennen kaikkea tarjota informaatioiskuja potentiaalisille asiakkaille siitä millaista lisäarvoa tuotteesi tai palvelusi tuo heidän elämäänsä.

Edellä mainittu liittyy esimerkiksi siihen, miten vastaanotettavat myyntipuhelut hoidetaan yrityksesi asiakaspalvelijoiden toimesta.

Tärkeintä on ennen kaikkea se, että sitouttamisstrategiassa myynti on ratkaisukeskeistä puhtaan tuotemyynnin sijaan. Tämä takaa sen, että mahdollisesti syntyvä kauppa on sekä asiakkaasi että yrityksesi parhaaksi.

Inbound-markkinointi – esimerkki: Ilahduttamisstrategia

Inbound-markkinointistrategiat, jotka ilahduttavat, pitävät huolen siitä, että asiakkaat ovat onnellisia, tyytyväisiä ja saavat tukea vielä pitkään sen jälkeen, kun he ovat ostaneet yrityksesi tuotteen tai palvelun. Tämä edellyttää sitä, että sinun tai työntekijöidesi tulee toimia neuvonantajina ja asiantuntijoina yrityksesi asiakkaille aina heidän sitä tarvitessa.

Yksi oiva tapa ilahduttaa asiakkaita on tarjota heidän käyttöön esimerkiksi chatbotti, joka kykenee tarjoamaan tukea ja auttamaan tietyissä tilanteissa. Toinen esimerkki on lähettää tyytyväiskysely, jossa asiakkailta pyydetään palautetta, sillä näin toimien asiakkaat tuntevat itsensä arvokkaiksi.

Molempien kohdalla tärkeää on kuitenkin relevanttius eli ajankohdan kyselyn tai botin tarjoamiselle tulee olla otollinen.

Otetaan esimerkki molemmista.

Chatbotti voi tarjota esimerkiksi palaavalle eli olemassaolevalle asiakkaalle jotain infoa tuotteesta, joka tuo sille lisäarvoa. Kyseessä voi olla esimerkiksi jokin tuotteeseen lisätty uusi ominaisuus ja sen käytössä opastaminen.

Tyytyväiskysely voidaan puolestaan lähettää esimerkiksi puoli vuotta sen jälkeen, kun asiakas on ostanut palvelusi tai jonkin tuotteistasi. Tällä tavoin asiakas kokee, että hänen näkemyksiä arvostetaan ja samalla saat mahdollisesti itse arvokasta tietoa tuotteestasi tai palvelustasi.

Yksi moderneimmista tavoista ilahduttaa asiakkaita on puolestaan reagoida ja vastata heidän sosiaalisessa mediassa julkaisemaansa palautteeseen tai jakamaansa kokemukseen.

Summa summarum: asiakkaita on kaikkein helpoin ilahduttaa auttaa ja tukea heitä jokaisessa mahdollisessa tilanteessa – hyötyi sitten yrityksesi siitä suoranaisesti tai ei. Kannattaa nimittäin muistaa, että tyytyväisestä ja iloisesta asiakkaasta saattaa hyvinkin tulla erinomainen sanansaattaja ja ikään kuin promoottori brändillesi. Osoita siis aina välittäväsi asiakkaistasi.

Näin inbound-markkinointi hoidetaan tehokkaasti

Inbound-markkinointiin kannattaa panostaa täysillä. Kun nimittäin asiakkaisiin saadaan luotua suhde, jossa asiakas kokee tulevansa kuulluksi ja arvostetuksi, siihen väliin on kenenkään vaikea päästä.

Vertauskuvallisesti voisi todeta, että kyse on kuin hyvin toimivasta ihmis- tai parisuhteesta.

Ja, kun tällainen asiakassuhde pyritään luomaan kovalla työllä jokaiseen mahdolliseen asiakkaaseen, tällöin puhutaan inbound-markkinoinnista tehokkaimmillaan.

Asiakkaista huolehtiminen kaikin mahdollisin tavoin tarkoittaa parhaassa tapauksessa sitä, että yrityksesi tarjoamalle tuotteelle tai palvelulle, sekä ennen kaikkea brändille, löytyy ilmaisia sanansaattajia ja puolestapuhujia roppakaupalla.

Lopputuloksena saattaakin olla sitten se, että markkinointibudjettia voidaan supistaa jopa rajusti ja ohjata yrityksen taloudellisia varoja muihin kohteisiin.

Käydään vielä kaikki edellä mainittu tiivistetysti konkreettisen esimerkin kautta, jotta saamme kunnolla lihaa luiden ympärille.

Kuvitellaan, että asiakas kokee tulevansa kohdelluksi kuin se kuuluisa kukka kämmenellä. Hänellä on viisi läheistä ystävää, jotka ovat samanhenkisiä ja hän kehuu tuotettasi tai palveluasi heistä jokaiselle. Osa heistä innostuu kehuista niissä määrin, että myös he päättävät kokeilla tuotetta.

Näin ollen yksi tyytyväinen asiakas on muuttunut hetkessä kolmeksi asiakkaaksi ja samalla myös kolmeksi suosittelijaksi. Ja, kun näitä määriä sitten lähdetään kertomaan, positiivisia ja samalla ilmaisia brändilähettiläitä alkaa olla melkoinen määrä.

Eikä siinä vielä kaikki: heidän määränsä vain kasvaa, kunhan palvelun laatu pysyy samana ja kehittyy jopa paremmaksi.

Ja kaikki tämä on saavutettu kohtelemalla heitä oikealla tavalla.

Toki joissain määrin sama voi onnistua myös maksullisella markkinoinnilla. Mutta siinä puhutaankin sitten melkoisesta markkinointibudjetista ja rahasummista, jolloin myös riskit kasvavat todella paljon.

Tokikaan maksullista mainontaa ei missään nimessä tule unohtaa, mutta siihen ei tarvitse satsata välttämättä ihan samalla tavalla taloudellisia paukkuja, kun inbound-markkinointi hoidetaan kunnialla kotiin.

Ota käyttöön nämä parhaat inbound-markkinointityökalut

Tähän loppuun haluan käydä vielä tiivistetysti läpi, millaisia ovat inbound-markkinoinnissa käytettävät työkalut. Nämä työkalut ovat omiaan auttamaan asiakkaita kokemaan brändisi poikkeuksellisena, ja siten ne ottavat sen ikään kuin omakseen.

Tärkeimmät työkalut ovat eittämättä laadukkaat verkkosivut, erinomainen asiakaspalvelu ja laadukas tuote/palvelu.

Mutta niiden vaaraan ei kannata yksistään jäädä.

Sen sijaan rinnalle kannattaa tuoda esimerkiksi live chat, tekoälypohjainen chatbotti, erilaiset kyselylomakkeet, markkinointikalenteri, käyttää hakukoneoptimointiin tarkoitettuja työkaluja, hyödyntää sosiaalinen media, julkaista uutiskirjeitä ja niin edelleen.

Konkreettisista työkaluesimerkeistä voidaan mainita muun muassa seuraavat:

Avainsanatutkimus

Oikeiden avainsanojen löytäminen on kaiken perusta hakukoneoptimoinnissa ja Google Adsissä.

Konversioaste – näin mittaat sen nettisivuillasi

Konversioaste on sivuston tavoitteen toteuttaneiden kävijöiden suhde kokonaiskävijämäärään.

Tuottavuuden parantaminen – 3 todistetusti toimivaa tapaa

Miten saada enemmän aikaan vähemmässä ajassa? Lue tästä vinkkini työajan tehostamiseen.

Google Demand Gen

Discovery-kampanjat siirtyivät historiaan ja korvaajaksi tuli Google Demand Gen.

Verkkosivujen uudistus

Ennemmin tai myöhemmin verkkosivu-uudistus tulee ajankohtaiseksi.

Arvolupaus

Arvolupaus on yksi tärkeimmistä yrityksen toimintaa ohjaavista elementeistä.

Sampsa Vainio on digitaalisen markkinoinnin konsultti

Sampsa Vainio // Digily Oy

Olen 35-vuotias digitaalisen markkinoinnin konsultti Helsingistä. Viimeisen 9 vuoden ajan olen pyörittänyt 1-miehen digitoimistoa nimeltä Digily Oy. Koulutukseltani olen KTM (Åbo Akademi, 2014), pääaineena tietojärjestelmätiede. Yrittäjänä minulla on yli 10 000 tuntia kokemusta digimarkkinoinnin tekemisestä asiakkailleni, ja olen konsultoinut verkkonäkyvyydessä yli 100 yritystä Suomessa ja ulkomailla.

Tätä sivua on muokattu viimeksi: 11.3.2023.