Google Display-mainonta

on oikein hyödynnettynä toimiva markkinointikeino

Google Display-mainonta

Mitä Display-mainonta tarkoittaa?

Kaikessa yksinkertaisuudessaan kyse on visuaalisia elementtejä sisältävästä mainoksesta, jota esitetään eri verkkosivuilla ympäri internetiä. Miten paljon näitä visuaalisia elementtejä käytetään, ja missä mainoksia esitetään, riippuu täysin sinusta. Halutessasi voit hyödyntää esimerkiksi liikkuvaa kuvaa, valokuvia ja ääntä sekä valita ne toimivimmat sivustot, joissa mainostaa.

Se, missä mainoksiasi esitetään, riippuu täysin valitsemastasi kohderyhmästä. Jos yrityksesi kauppaa esimerkiksi Audi-merkkisiä autoja, tällöin voit kohdistaa mainoksesi vaikkapa saksalaisista automerkeistä kertovaan blogiin. Kaikkein tärkeintä on siis ymmärtää, ketkä ovat potentiaalisia asiakkaita ja missä he liikkuvat – ennen kaikkea saatavilla olevaa dataa hyödyntämällä.

Google Display -mainonta eli niin sanottu bannerimainonta on kuitenkin huomattavasti monisyisempää kuin edellä oleva yksinkertainen selostus. Siksi suosittelenkin jatkamaan blogin lukemista, ja mikäli koet maaliin päästyäsi tarvitsevasi ammattilaisen apua, ota ihmeessä yhteyttä minuun.

Display-mainonta vs hakusanamainonta: mitkä ovat merkittävimmät erot?

Kun vaakakuppiin asetetaan Display-mainonta ja hakusanamainonta, niiden välillä on merkittäviä eroja. Oikeastaan näitä eroja voitaisiin kuvailla seuraavasti: siinä, missä hakusanamainonta vastaa asiakkaan välittömään tarpeeseen, Display-mainonta luo tarpeita, joista asiakas ei ollut vielä tietoinen.

Käytetäänpä esimerkkejä hyväksi.

Aloitetaan hakusanamainonnasta ja valitaan esimerkkisanoiksi “lääkäri netissä”. Hakusanamainontaa oikeaoppisesti käyttänyt yritys saa mainoksensa ansiosta piikkipaikan hakutuloksissa eli se näkyy hakijalle ensimmäisenä. Visuaalisesti kyseessä on kolmen avainasian varaan rakentuva mainos: siinä näkyvät otsikot, URL eli nettiosoite ja lyhyt kuvaus.

Google Display -mainonta on puolestaan kuin perinteinen kadunvarsimainonta. Yksi merkittävä ero syntyy kuitenkin siinä, että kadunvarsimainokset ovat näkyvillä laajalle yleisölle, kun taas netissä tapahtuva bannerimainonta voidaan kohdistaa potentiaalisimmalle asiakasryhmälle.

Kuvitellaan, että sinulla on esimerkiksi leipomistarvikkeita myyvä verkkokauppa. Potentiaalista kohderyhmää ovat näin ollen leipomisesta kiinnostuneet ihmiset ja tällöin bannerimainoksiasi kannattaa näyttää esimerkiksi leipomiseen liittyvissä blogeissa. DDynaaminen display-mainonta mahdollistaa myös visuaalisten elementtien, kuten äänen, kuvien ja videon käyttämisen. Kaiken kukkuraksi Display-mainoksia voidaan näyttää blogien ja yritysten verkkosivujen ohella esimerkiksi sähköpostissa, sosiaalisessa mediassa ja vaikkapa keskustelufoorumeilla.

Jokaisen tulee ennen kaikkea ymmärtää, että Display-mainonta ja hakusanamainonta eroavat loppujen lopuksi melko voimakkaasti toisistaan. Hakukonemainonta on niin sanottua vetävää mainontaa ja bannerimainonta puolestaan työntävää mainontaa. Molemmille on olemassa aikansa ja paikkansa, ja juuri sen oppiminen, milloin käyttää mitäkin markkinointitapaa, on kriittistä; muussa tapauksessa sitä saattaa hävittää merkittävän osan markkinointibudjetistaan ilman juuri minkäänlaisia tuloksia.

Miksi Display-mainonta on kannattavaa vuonna 2023?

Puhtaasti datan näkökulmasta tarkasteltuna, ja nimenomaan konversioita mittarina käyttäen, hakusanamainonta on Google Display -mainontaa tehokkaampaa. Joku saattaisikin ilman aiempaa pohjustustani miettiä, onko bannerimainonta ylipäätään järkevää vuonna 2023 – etenkin, kun erot konversioissa painavat vaakakupin niin merkittävästi hakusanamainonnan suuntaan.

Mutta, kuten edellä todettua, Display-mainonta ansaitsee edelleen ehdottomasti paikkansa käytännössä ottaen yrityksen kuin yrityksen markkinointisuunnitelmassa. Mutta millaisissa konkreettisissa tilanteissa bannerimainonta on erinomainen tapa saavuttaa halutut markkinoinnilliset tavoitteet?

Nostan esille kolme esimerkkiä.

Kun halutaan erottua joukosta

Käytännössä ottaen jokaisella yrityksellä tässä maailmassa on kilpailijoita – toisilla suoria ja toisilla kenties vain epäsuoria. Mikäli haluat yrityksesi erottuvan joukosta ja käytät hakusanamainontaa, tällöin olet puhtaasti tekstin varassa. Sen sijaan Display-mainonta mahdollistaa sen, että voit käyttää erottumiseen muun muassa jo aiemmin mainitsemiani erilaisia visuaalisia elementtejä, jotka sitten erottavat yrityksesi muiden joukosta.

Kun halutaan kasvattaa bränditietoisuutta

Ovatko potentiaaliset asiakkaasi kuulleet yrityksestäsi koskaan aiemmin? Mikäli vastaus on “ei”, tällöin he tuskin myöskään käyttävät yrityksesi tarjoamia palveluita tai valmistamia tuotteita. Tästä syystä bränditietoisuus on äärimmäisen tärkeää – kenties tärkein tavoiteltava aspekti, mitä tulee bannerimainontaan.

Eikä potentiaalisen asiakkaan tarvitse edes tietoisesti huomata yrityksesi Display-mainosta, kun se jättää jo jäljen. Ja, kun tuo jälki on jätetty ja mainoksesi tulee myöhemmin oikeassa paikassa vastaan, tällöin potentiaalinen asiakas voi hyvinkin konkretisoitua uudeksi asiakkaaksi.

Kun on tarve uudelleenmainonnalle

Potentiaalisista asiakkaista ei välttämättä aina tule välittömästi uusia asiakkaita yrityksellesi, vaikka he klikkaisivat mainostasi. Re-targetoiva Google Display -mainonta pitää huolen siitä, ettei tämä klikannut henkilö pääse unohtamaan yritystäsi; tällainen mainonta tunnetaan muun muassa englanninkielisellä termillä remarketing eli suomeksi uudelleenmainonta. Jos esimerkiksi sivuillasi mainoksen kautta käynyt henkilö tutustui tarkasti johonkin tiettyyn tuotteeseen, tällöin uudelleenmainonnan keinoin hänet voidaan johdatella takaisin tuotteen pariin.

Uudelleenmainonta on yksinkertaisesti tehokasta. Prosentuaalisesti noin 0,07 prosenttia ensimmäisen Display-mainoksesi näkevistä henkilöistä klikkaa sitä, kun taas uudelleenmainonnan kohdalla puhutaan kymmenkertaisesta määrästä eli 0,7 prosentista. Ja mitä sitten tulee konversioihin, niin sivuillasi käynyt henkilö, joka on ollut uudelleenmainonnan kohteena, ostaa jopa 70 prosenttia todennäköisemmin tuotteesi.

Miten Google Display -mainonta hinnoitellaan?

Google Ads Auction on ikään kuin huutokauppa, johon koko Googlen mainontaverkon toiminta perustuu. Kun siis olet päättänyt, että Google Display -mainonta on nyt tarpeen, tulet osallistumaan tähän huutokauppaan.

Mutta, miten tämä huutokauppa sitten toimii?

Koko toiminta perustuu niin sanottuun mainosrankingiin. Tuo ranking rakentuu kolmen asian varaan: mainoskampanjasi tavoitteisiin, budjettiisi, sekä niin sanottuihin laatupisteisiin (quality score). Näistä kolmesta edellä mainitusta vaikuttavasta asiasta kaksi ensimmäistä lienee selviä, mutta entäs sitten ne laatupisteet eli miten ne määritetään? Ne perustuvat puhtaasti mainoksesi osuvuuteen ja laatuun. Mikäli laatupisteesi ovat Google Ads -algoritmin mukaan korkeammat kuin toisella huutokauppaan osallistujalla, tällöin mainoksesi saa paremman rankingsijoituksen ja siten paremman mainospaikan.

Yleisesti ottaen Google Display -mainoksen hinta on alhaisempi kuin asettamasi maksimihinta. Se nimittäin määrittyy suoraan mainosrankingissa alapuolellesi sijoittuvan mainostajan asettaman maksimihinnan mukaisesti eli maksamasi hinta on vain minimaalisesti korkeampi kuin kyseisen mainoksen kohdalla.

Ja vielä: aiemmin Googlen Display-mainonnan kohdalla on käytetty määrittävänä tekijänä niin sanottua klikkaushintaa eli paljonko mainostaja joutuu keskiarvollisesti maksamaan mainoksen näkevän henkilön klikatessa mainosta. Ajatus klikkaushinnasta alkaa olemaan kuitenkin hieman vanhentunut ja nykypäivänä, Googlen algoritmin kehityttyä, käytetään huomattavasti yleisemmin konversioihin tai konversioarvoon perustuvaa hinnoittelua. Googlen algoritmi pystyy nimittäin poimimaan nykypäivänä paremmin oikeat kohderyhmät, jolloin mainostaja voi hyvinkin olla valmis maksamaan vaikka 50 euroa klikkausta kohden, mikäli klikkaaja mitä todennäköisimmin ostaa esimerkiksi 500 euron edestä jotain.

Ilmainen lunttilappu: vinkit ja parhaat käytännöt bannerimainontaan

Kun puheenaiheena on bannerimainonta, ja tässä tapauksessa vielä tarkemmin eriteltynä Google Display -mainonta, kyseessä on oikein käytettynä tasaisesti tuottava mainontatapa.

Asiaa voidaan tarkastella vaikkapa urheiluun liittyvän analogian kautta: PPC-mainonta (pay-per-click) eli maksu per klikkaus -mainonta on kuin urheiluseura. Google Ads on puolestaan tuon seuran edustusjoukkue ja Display-mainonta on kuin tuon joukkueen esimerkillisin pelaaja. Tuo esimerkillinen pelaaja ei välttämättä tuota joukkueen kirkkaimpien supertähtien tavoin massiivista tulosta tässä ja nyt, mutta pitkällä aikavälillä se saa jokaisesta joukkuekaveristaan parhaimman osaamisen irti, tehden muista parempia. Ja, kun sitten valmentaja eli markkinoija osaa hyödyntää tuon joukkueen selkärangan parhaalla mahdollisella tavalla, voittajan nimestä ei tarvitse edes keskustella.

Omaan itse pitkän linjan kokemuksen PPC-mainonnasta, ja sen jokaisesta osa-alueesta – totta kai Google Display -mainonta mukaan lukien. Tästä syystä ajattelinkin tarjoilla jokaiselle lukijalle niin sanotun ilmaisen lunttilapun, jolla saat ainakin sen perusymmärryksen bannerimainonnasta ja pienimuotoisen lähtölaukauksen Display-mainontaan.

Samaan aikaan haluan kuitenkin todeta, että ammattilaisen käsissä mukaan pakettiin kuuluu niin sanottu tulostakuu, jolloin Display-mainonnan tulokset maksimoidaan optimaalisesti.

Mutta sen pidemmittä puheitta, seuraavassa tulevat tärppini eli vinkit bannerimainontaan.

Hyödynnä toimivat hakusanat

Hakusanamainonta ja Display-mainonta kuuluvat niin sanottuun samaan Google Ads -tuoteperheeseen. Samaan aikaan tosiasia on se, että kyseessä on kaksi keskenään voimakkaasti toisistaan eroavaa tapaa mainostaa yrityksesi tuotteita ja palveluita. Miksi siis sekoittaa nämä kaksi tapaa keskenään?

Mikäli olet löytänyt toimivat hakusanat, jotka ovat tuottaneet hakusanamainonnan osalta tulosta, silloin nämä hakusanat yksinkertaisesti toimivat monessakin mielessä. Jos siis olet saanut hakusanasi toimimaan ennen kaikkea edullisesti, miksi et kokeilisi niitä myös osana Display-mainontaa?

Etsi eniten liikennettä ja konversiota tuovat verkkosivustot

Google Analytics on erinomainen väline oman verkkosivustosi liikenteen seuraamiseen ja analysointiin. Tämän lisäksi se auttaa sinua merkittävästi myös bannerimainonnan kohdalla.

Niin sanottu viittausliikenne tarkoittaa liikennettä eli kävijöitä, jotka saapuvat sivullesi jonkin linkin kautta. Google Analytics tarjoaa tilastot tähän eli sinun on toisin sanoen helppo seurata, mitkä sivustot tuovat sinun verkkosivuillesi eniten liikennettä. Näin ollen tiedät millä sivustoilla on ihmisiä, jotka hyötyvät tuotteistasi tai palveluistasi eniten, ja mainoksesi voidaan kohdentaa tällaisille sivustoille.

Edellä mainittua hyödyntäen säästät rahaa mainosbudjetistasi, koska osaat suunnata sen oikein, ja mitä todennäköisimmin saat myös konversioita reippaanlaisesti.

Hyödynnä yrityksesi arvolupaus ja keskity otsikoihin

Koska elämme vuotta 2023, internetin käyttäjät ovat jo tottuneet Display-mainontaan ja siten herkästi sivuuttavat vastaantulevat mainokset. Tämä tarkoittaa sitä, että sinun tulee kyetä vangitsemaan internetin käyttäjien eli kuluttajien huomio välittömästi mielenkiinnon herättävillä mainoksilla.

Tässä kohtaa kuvaan astuu yrityksesi arvolupaus, joka kertoo, millä tavoin tuotteesi tai palvelusi helpottavat potentiaalisen asiakkaan elämää. Tätä harkittua ja sen myötä myös kaiken järjen mukaan toimivaa arvolupausta kannattaa ehdottomasti hyödyntää myös Google Ads -mainonnassa, ja tässä tapauksessa Display-mainonnassa; sen, jos jonkin tulee vangita potentiaalisen asiakkaan huomio.

Kun arvolupaus yhdistetään visuaaliseen näyttävyyteen, oikeanlaiseen väriskeemaan ja tarkkaan mietittyyn otsikkoon, tällöin mainoksella on hyvät mahdollisuudet menestyä.

Kaiken kaikkiaan mainoksien osalta on tarjolla kolme vaihtoehtoa: joko teet itse bannerit, käytät HTML5-bannereita tai käytät Googlen responsiivista mainospohjaa, joka on se suosituin vaihtoehto. Googlen responsiiviseen mainospohjaan mahtuu peräti 15 kuvaa, pitkä otsikko (maksimissaan 90 merkkiä), 1-5 lyhyempää otsikkoa (maksimissaan 30 merkkiä) ja viisi kuvausta.

Googlen responsiiviset mainokset toimivat siten, että Google Ads muokkaa automaattisesti niin mainostesi koon, ulkoasun kuin myös mainosmuodon mainospaikan mukaan; näin pidetään huoli siitä, että mainos toimii optimaalisesti siellä, missä se näkyy. Haluan tässä kohtaa korostaa ennen kaikkea otsikon merkitystä, sillä joissain tapauksissa – mainospaikasta riippuen – Google näyttää mainoksessa vain otsikon, mutta ei kuvausta. Otsikon tulee siis olla niin houkutteleva, että se herättää jo yksinään potentiaalisen asiakkaan mielenkiinnon ja kykenee kertomaan tarjoamastasi tuotteesta/palvelusta riittävästi.

Käytä videoita

Kun puhutaan yleisesti ottaen videoista, jatkaa niiden suosio kasvuaan internetin käyttäjien keskuudessa. Videoita kulutetaan nykyisin äärimmäisen paljon, mikä on arvokas tieto myös markkinoinnin ammattilaiselle ja/tai yrityksen markkinoinnista vastaavalle henkilölle.

Bannerflow’n tekemän tutkimuksen mukaan videolla varustettu bannerimainonta tuottaa peräti 89 prosenttia paremmat tulokset kuin bannerimainokset ilman videota; tässä kohtaa paremmat tulokset merkkaavat sitä, miten moni mainoksen nähnyt klikkaa mainosta. Eikä kyseessä tarvitse välttämättä olla niin sanottu nauhoitettu video, vaan jo pelkkä liikkuva teksti tai GIF (muista tekijänoikeudet) saattaa olla enemmän kuin riittävä.

Display-mainokset voivat näkyä myös YouTubessa, ja halutessasi voit tehdä Google Adsin kautta myös puhdasta YouTube-videomainontaa.

Uskalla tehdä isoja muutoksia mainoksiisi

Sinulla saattaa olla useita mainosryhmiä luodessasi vahva tunne siitä, että toinen niistä toimii paremmin kuin toinen, valikoiduille kohderyhmille. Tasaisin väliajoin käy kuitenkin niin, että tällainen oma mututuntuma on erehtyväinen ja todellisuudessa juuri se toinen mainosryhmä toimii paremmin.

Mikäli törmäät edellä mainitun kaltaiseen tilanteeseen, tällöin kannattaa toimia ja uskaltaa tehdä isoja muutoksia mainoksiisi. Tällä tarkoitan konkretian osalta sitä, että katsot ensiksi Google Adsin tarjoamista raporteista millaiset otsikot, kuvaukset ja kuvat ovat toimineet parhaiten, panostat rahallisesti kenties vielä enemmän näihin hyvin toimineisiin mainoksiin, ja teet samalla täysin uusia mainoksia huonosti toimivien mainosten tilalle.

Google Ads -laatupisteet

Kasvattamalla Google Ads -laatupisteitäsi, mainoksesi näkyvät sekä useammin että korkeammalla, ja samalla klikkaushinta on matalampi

Arvolupaus

Arvolupaus on yksi tärkeimmistä yrityksen toimintaa ohjaavista elementeistä.

Core Web Vitals

Säännöllisten Core Web Vitals -testien tulee kuulua jokaisen verkkosivuston omistajan työkalupakkiin.

Verkkokaupan hakukoneoptimointi

Verkkokaupan hakukoneoptimointi voi siivittää yrityksesi parhaimmillaan menestykseen, kun taas sen puute voi tuhota hyvänkin bisneksen.

Kotisivut yritykselle

Kotisivujen tarkoitus on tuottaa myyntiä, suurin osa sivustoista kuitenkin epäonnistuu tässä.

WordPress-sivuston hakukoneoptimointi opas

Näin teet WordPress -sivustosta hakukoneystävällisen.

Sampsa Vainio on digitaalisen markkinoinnin konsultti

Sampsa Vainio // Digily Oy

Olen 35-vuotias digitaalisen markkinoinnin konsultti Helsingistä. Viimeisen 9 vuoden ajan olen pyörittänyt 1-miehen digitoimistoa nimeltä Digily Oy. Koulutukseltani olen KTM (Åbo Akademi, 2014), pääaineena tietojärjestelmätiede. Yrittäjänä minulla on yli 10 000 tuntia kokemusta digimarkkinoinnin tekemisestä asiakkailleni, ja olen konsultoinut verkkonäkyvyydessä yli 100 yritystä Suomessa ja ulkomailla.

Tätä sivua on muokattu viimeksi: 14.6.2023.