Supermetrics

Täydellinen raportointityökalu digimarkkinoijalle

Supermetrics

API koostuu englanninkielisistä sanoista Application Programming Interface, ja suomeksi se tarkoittaa ohjelmointirajapintaa. Käytännössä kyse on hienostuneesta versiosta kutsua ohjelmaa, joka yhdistää kaksi eri ohjelmaa keskenään. Supermetrics on API-ohjelma ja se mahdollistaa erilaisten markkinointiohjelmien, kuten vaikkapa Facebookin datan siirtämisen suoraan esimerkiksi Google Data Studioon.

Mutta mitä edellä mainittu tarkoittaa käytännössä?

Kuvitellaan, että käytät useaa markkinointiohjelmaa, kuten vaikkapa Facebookia, Google Adsia ja TikTok -mainoksia. Ilman Supermetricsin kaltaista ohjelmaa, niiden tarjoama data on ensiksi purettava manuaalisesti ja sen jälkeen siirrettävä esimerkiksi Google Sheetiin tai Microsoft Exceliin. Tämä vie valtavasti aikaa ja energiaa, joka taas on pois liiketoimintasi kehittämiseltä ja asiakkailtasi. Supermetricsin avulla vältyt tältä aikaavievältä prosessilta ja voit käyttää tuon säästämäsi ajan itse konkreettiseen työhön, kuten toivotunlaisten tulosten saavuttamiseen.

Paljon aikaa vievien prosessien automatisointiin käytettävä raha on fiksu sijoitus, sillä aika on liike-elämässä rahaa. Toisin sanoen, se maksaa itsensä takaisin – etenkin tilanteissa, joissa siirrettävää dataa on enemmän kuin vain muutama rivi. Kun data on hallussasi nopeammin, myös sen analysointi ja raportointi tapahtuu huomattavasti lyhyemmässä aikataulussa ja sitä kautta pääset tekemään dataan perustuvia fiksumpia ratkaisuja välittömästi.

Luonnollisesti Supermetricsillä on kilpailijansa, mutta tässä tekstissä perehdyn tähän nimenomaiseen ohjelmaan, joka sai aikanaan alkunsa Googlen järjestämästä kilpailusta.

Miten Supermetrics toimii?

Supermetrics auttaa yrityksiä keräämään ja käsittelemään jopa massiivisia määriä dataa. Kun data saadaan nopeasti käsiin, se voidaan analysoida, muuttaa visuaaliseen muotoon ja tämän prosessin myötä yritys on valmis tekemään dataan perustuvia liiketoiminnallisia ratkaisuja.

Seuraavassa pureudun syvällisemmin Supermetricsin ominaisuuksiin ja sitä kautta siihen, miten se toimii ja miten sitä käytetään.

Yhdistä

Voit helposti yhdistää Supermetricsin yrityksesi käyttämiin tiedontallennus-, raportointi- ja analytiikkatyökaluihin. Supermetricsin kanssa toimivien markkinointiohjelmien määrä on kasvanut vauhdikkaasti viime aikoina ja nykyisin sen pystyy yhdistämään yli 100:aan erilaiseen markkinointi-, myynti- ja CMS-alustaan. Tällaisia alustoja ovat muun muassa Google Analytics, YouTube, Ahrefs, Adobe Analytics ja monet muut.

Analysoi

Kun olet purkanut keräämäsi datan ja siirtänyt sen käyttämääsi työkaluun, voit järjestää sen automaattisten filtterien kautta haluamallasi tavalla. Se auttaa sinua ymmärtämään mikä toimii ja mikä ei, sekä mukauttamaan valitsemaasi strategiaa oikeaan suuntaan. Ja oli sitten käytössäsi Google Sheets, Amazon S3, Google Cloud Storage, tai mikä tahansa muu tiedontallennus-, raportointi- tai analytiikkatyökalu, homma sujuu kuin vettä vaan.

Automatisoi

Datan automaattinen kerääminen ja sen mukanaan tuoma ajallinen säästö ei ole ainoa automatisointia seuraava positiivinen muutos. On nimittäin niin, että manuaalisen datankeruun ja kirjaamisen kohdalla tapahtuu herkästi virheitä, kun asialla on ihminen, jonka tehtävänä on tehdä melkoisen aivotonta puuhaa eli ikään kuin kopioida ja liittää dataa tuntikaupalla. Automatisoituna mahdolliset virheet poistuvat yhtälöstä ja sen myötä kyetään takaamaan datan koskemattomuus eli datamerkinnät ovat virheettömiä.

Automatisointi pitää myös huolen siitä, että sinulla on aina Supermetricsin myötä käytössä tuorein mahdollinen data.

Supermetrics
Supermetricsin avulla voit automatisoida datan hakemisen eri alustoilta.

Kenelle Supermetricsin kaltainen raportointityökalu on tarkoitettu?

Mainostoimistot ovat melkoinen itsestäänselvyys, mitä tulee Supermetricsin kaltaisen raportointityökalun käyttöön. Tämä johtuu puhtaasti siitä, että heidän tehtävänään on tuottaa asiakkailleen toivotunlaisia tuloksia muun muassa markkinoinnin saralla ja nykypäivänä data on isosti kaiken keskiössä.

Supermetrics on kuitenkin myös paljon muuta kuin vain markkinointityökalu, sillä se ei eriarvoista mitään dataa toisistaan. Näin ollen se voi olla hyödyllinen työkalu myös monilla muilla eri aloilla operoiville yrityksille. Seuraavassa tulen käymään läpi esimerkkejä aloista, joilla Supermetricsia voi hyödyntää, kuten myös miten sitä voidaan näillä aloilla hyödyntää.

Mainostoimistot

Oli sitten kyseessä yhden tai useamman työntekijän mainostoimisto – mitä vähemmän työvoimaa, sitä vähemmän resursseja on hukattavaksi – Supermetrics on oiva vastaus, kun tavoitteena on hyödyntää isosti dataa optimaalisten tulosten saavuttamiseksi. Supermetricsin avulla mainostoimistot voivat kerätä arvokasta dataa lukuisista eri lähteistä, kuten sosiaalisesta mediasta ja eri mainosalustoilta; näin ollen markkinoinnin raportointi onnistuu erinomaisesti ja voit tarjota asiakkaille arvokasta tietoa heidän mainoskampanjoihin liittyen.

Moni mainostoimisto on päätynyt käyttämään Supermetricsia yhdessä Google Sheetsin kanssa. Miksi? Koska valtaosa käyttää nykypäivänä Google Sheetsiä

Lisäksi datan kerääminen Google Adsista on yksinkertaisesti melko työlästä puuhaa, eikä ulos vedettävä data ole juuri koskaan sellaisessa järjestyksessä kuin sen toivoisi olevan. Koska Google Adsia käyttävät lähes poikkeuksetta kaikki mainoskampanjoita tekevät yritykset, ja se toimii nykypäivänä moitteettomasti Google Sheetsin kanssa, kyseessä on toimiva yhtälö.

Supermetricsillä onnistuukin erittäin vaivattomasti aiemmin niin työläs Google Ads -raportointi, ja toki myös esimerkiksi SEO-raportointi että Facebook-raportointi.

Verkkokaupat

Kuten edellä totesin, Supermetricsin kaltaisen raportointityökalun keskiössä ei ole pelkästään automatisoitu markkinoinnin raportointi, vaan sitä voidaan hyödyntää monenlaisen datan raportointiin ja analysointiin. Esimerkiksi verkkokaupat voivat käyttää Supermetricsia muun muassa asiakkaisiin liittyvän datan keräämiseen ja analysointiin, tarjoten heille arvokasta tietoa myynnin ja asiakkaiden käyttäytymisen osalta.

Sellaiset asiat kuin SEO-raportit, Facebook-raportit ja Google Ads -raportit ovat isosti verkkokauppojen toiminnan keskiössä, ja niiden laatiminen hoituu vaivattomasti Supermetricsin ansiosta.

Somettajat ja somevaikuttajat

Vastaatko sinä yrityksesi sosiaalisesta mediasta, tai ylipäätään haluat kehittää tätä puolta yrityksessäsi entisestään? Onko some suurin yksittäinen tulonlähteesi eli olet esimerkiksi somevaikuttaja? Supermetrics kykenee keräämään dataa useista eri somelähteistä, tarjoten sinulle automatisoidusti ja jäsennellyllä tavalla arvokasta tietoa muun muassa kohdeyleisöstä, kuten myös ylipäätään tärkeistä suoritustasoon liittyvistä numeroista. Ymmärrät siis helpommin, paremmin ja nopeammin, missä menet tai yrityksesi menee sosiaalisessa mediassa.

SaaS-yhtiöt

SaaS-yhtiöillä viitataan yrityksiin, jotka tarjoavat erilaisia palveluita asiakkailleen – kuten vaikkapa valmiita verkkokauppa-alustapaketteja verkkokauppayrittäjille. Aivan, kuten verkkokauppiaille, heille on tärkeää ymmärtää asiakkaitaan entistä paremmin, sillä se heijastuu suoraan myös myyntiin liittyviin ratkaisuihin ja strategioihin. Ennen kaikkea Supermetricsin kaltainen raportointityökalu avaa vaivattomammin sitä, miksi jokin ratkaisu yrityksen toiminnassa toimii ja miksi taas toinen ratkaisu ei.

Rahoituslaitokset

Rahoituslaitokset, kuten pankit, voivat hyödyntää Supermetricsia arvokkaan tiedon keräämiseen erilaisista talouteen liittyvistä lähteistä. Tuo data voi liittyä esimerkiksi sijoitustoimintaan ja siten ohjata talousalan yrityksiä tekemään parempia ja huolellisempia sijoitusratkaisuja. Talousalalla datan merkitys on äärimmäisen suuri ja automatisoitu raportointi, valmiit raporttipohjat ja raporttimallit auttavat suuntaamaan auton keulan huomattavasti nopeammin oikeaan suuntaan.

Valmistajat

Kun yritys valmistaa mitä tahansa tuotetta ja toimittaa sitä jälleenmyyntiin, esimerkiksi tuotantoprosessiin liittyvä data ja tehokkuuden lisääminen sitä kautta ovat ensiarvoisen tärkeitä seikkoja. Samat sanat pätevät myös tuotantokustannuksiin ja myyntiin liittyviin lukuihin. Myös siis tällä saralla Supermetrics voi tehdä yrityksen toiminnasta paljon helpompaa.

Terveydenhoitoalan yritykset ja tutkijat

Terveydenhoitoalan yritysten kohdalla muun muassa oman toiminnan ymmärtäminen ja erilaisten tutkimusten tekeminen saattaa kirjaimellisesti pelastaa ihmishenkiä. Potilasdatan kerääminen on siis todella tärkeää, kuten on myös sen saattaminen konkreettisten tulosten muotoon nopealla aikataululla. Samat sanat pätevät myös esimerkiksi voimakkaasti aikataulutettuihin tutkimuksiin, joiden kohdalla dataa kerätään valtaisia määriä.

Media-alan yritykset ja sisällöntuottajat

Oletko sinä media-alan yrittäjä tai kenties tuotat sisältöä media-alan yrityksille? Oletko miettinyt, miksi jokin sisältöratkaisu toimii ja miksi jokin toinen ei toimi? Tai kenties datajournalismi on tärkeä osa työtäsi?

Data ohjaa hyvin voimakkaasti media-alan yritysten ja sisällöntuottajien toimintaa: päivittäisiä ratkaisuja esimerkiksi tuotettavien sisältöjen osalta perustetaan lähes yksinomaan dataan. Siksi data on oltava saatavilla nopeasti ja järkevässä muodossa, jotta sitä päästään hyödyntämään jo seuraavana päivänä.

Mistä kaikkialta Supermetrics kykenee keräämään dataa?

Kuten aiemmin todettua, Supermetrics kykenee keräämään ja käsittelemään dataa lukuisista eri lähteistä. Tästä syystä en lähde listaamaan niitä kaikkia tähän – jokaisen Supermetricsistä kiinnostuneen kannattaa käydä tarkastamassa yrityksen sivuilta, kykeneekö se keräämään dataa juuri sinun käyttämistäsi lähteistä. Sen sijaan nostan esiin muutaman konkreettisen esimerkin siitä, mistä ja millaista dataa se kykenee muun muassa keräämään:

 • Facebook Ads: mainokset, laskutustiedot, julkinen data ja näkymät
 • Apple: julkinen data ja mainosdata
 • Google: datan kerääminen Search Consolesta, Analyticsista, Google Adsista, Campaign Manager 360:sta ja paljon muuta
 • Eri mainosalustat: mainoksiin liittyvän datan kerääminen
 • SEO- ja PPC-työkalut, kuten Ahrefs ja SEMrush: yleisesti ottaen datan kerääminen
 • Ohjelmat ja sivustot, kuten Google Play, Indeed ja Yelp: arvosteluiden kerääminen
 • Somealustat, kuten Instagram, Twitter, TikTok, Reddit ja lukuisat muut: yleisesti datan kerääminen

Onko Supermetrics helppokäyttöinen ja käyttäjäystävällinen?

Supermetrics on luotu lisäämään erilaisten yritysten tehokkuutta ja säästämään sekä resursseja että aikaa, mitä tulee datan keräämiseen, analysointiin ja raportointiin ymmärrettävässä muodossa. Myös itsessään Supermetricsin käyttöliittymä on suunniteltu näitä samoja asioita silmällä pitäen. Kyseessä on siis tehokas, nopeasti opittavissa oleva markkinoinnin dashboard, joka taittuu myös moneen muuhun kuin vain markkinointitarkoituksiin datan saralla, ja kaikin puolin helppokäyttöinen alusta. Eri ominaisuuksien käyttö ei myöskään vaadi juurikaan teknistä osaamista, mikä on äärimmäisen arvokas asia lukuisille yrittäjille. Navigointi ja erilaisten ominaisuuksien käyttäminen dashboardilla, vaikkapa nyt Google Sheets -integraation osalta, on hyvin yksinkertaista ja helppoa.

Mikäli sinulla on kuitenkin jotain kysyttävää eli et toisin sanoen ymmärrä jotain asiaa tai löydä ratkaisua ongelmaasi, asiakastuki palvelee sinua. Tällaisia tilanteita varten tarjolla on niin live chat, erillinen tukiportaali, kuin myös sähköpostilipukkeet. Nopeat vastaukset yleisiin tilanteisiin tarjoaa puolestaan asiakastukibotti. Toki samaan hengenvetoon on sanottava, ettei avun saaminen asiakastuen kautta ole aina ihan jouhevinta mahdollista, joten tässä Supermetricsillä on kehitettävää ja tähän sinun kannattaa asiakkaana myös varautua.

Valmiit raporttimallit auttavat

Mitä tulee datan raportointiin, Supermetrics tarjoaa rajatun määrän valmiita raporttimalleja, joita ohjelman käyttäjät voivat vapaasti käyttää. Tämä on erinomainen asia, sillä valmiit raporttimallit auttavat, mutta miksi kyse on niin tärkeästä asiasta?

Raporttimalli tarkoittaa etukäteen laadittua raporttipohjaa, joka pitää sisällään kaikki tarpeelliset ja kiinnostavat tiedot, mitä tulee eri kanavien välisen tai yhteen kanavaan liittyvän markkinointiraportin luomiseen. Esimerkiksi Google Ads -raporttimalli pitää sisällään kaikki eri mittarit – KPI mukaan lukien – raportoidaksesi Google Ads -mainoskampanjan toimivuudesta. Jos siis sinun ei tarvitse laatia hyvin spesifiä raporttia, nämä valmiit raporttimallit auttavat melkoisesti.

Minkälainen on Supermetricsin hinnoittelu?

Supermetricsin hinnoittelu ei ole niin yksioikoinen juttu kuin voisi kuvitella, vaan lopulliseen hintaan vaikuttavat useat eri tekijät – toisin sanoen sinun ja yrityksesi tarpeet. Hinnan määritys lähtee liikenteeseen siitä, mihin ohjelmaan haluat kerätä datasi. Toisin sanoen, Supermetricsin hinta on eri, kun data kerätään esimerkiksi Google Sheetsin tai Microsoft Excelin sijaan jonnekin muualle.

Edellä mainittu perustuu puhtaasti siihen, millaisia ominaisuuksia Supermetrics kykenee tarjoamaan kullekin alustalle/ohjelmalle. Esimerkiksi Google Data Studion kohdalla kuukausihinnat alkavat 39 eurosta, kun taas Google Sheetsin ja Microsoft Excelin kohdalla 69 eurosta. Tämä perustuu siihen, että Google Data Studiossa, joka tunnetaan nykyisin nimellä Looker Studio, vain datan visualisointi on mahdollista, kun taas Sheetsin ja Excelin kohdalla tarjolla on myös taulukkolaskenta.

Kun olet päättänyt, mihin kohteeseen haluat Supermetricsin keräämän datan tuoda, seuraava hintaan vaikuttava tekijä on datalähteiden määrä. Jos haluat kerätä dataa esimerkiksi kymmenestä eri paikasta versus 100 eri datalähteestä, tällöin puhutaan aivan erilaisista hintatasoista. Koska itse suosittelen vahvasti Google Sheetsiä, käyn nopeasti läpi sen ympärille rakennettujen pakettien hinnat:

 • Essential-paketin kuukausihinta on 69 €: se mahdollistaa datan keräämisen 11 eri lähteestä, yhden käyttäjän, viisi tiliä per datalähde ja yhden ylimääräisen datalähteen lisäämisen 29 € kuukausittaiseen lisähintaan
 • Core-paketin kuukausihinta on 199 €: se mahdollistaa datan keräämisen 27 eri lähteestä, yhden käyttäjän, kymmenen tiliä per datalähde ja kahden ylimääräisen datalähteen lisäämisen 29 € kuukausittaiseen lisähintaan
 • Super-paketin kuukausihinta on 499 €: se mahdollistaa datan keräämisen 75 eri lähteestä, kolme käyttäjää ja kymmenen tiliä per datalähde

Edellä mainittujen pakettien lisäksi tarjolla on Enterprise-paketti, jonka hinta neuvotellaan suoraan Supermetricsin kanssa – kyseessä, kun on kustomoitavissa oleva paketti. Enterprise-paketti mahdollistaa datan keräämisen peräti 102:sta eri lähteestä, minkä lisäksi käyttäjien ja tilien määrät ovat kustomoitavissa tarpeidesi mukaan.

Supermetrics on tehnyt positiivisia muutoksia paketteihinsa viime vuosina, sillä aiemmin muun muassa datatietojen automatisoitu päivittyminen ajantasalle edellytti niin sanottujen premium-pakettien hankintaa. Nyt tämä ominaisuus kuuluu jokaiseen pakettiin, joskin eroavaisuuksia löytyy. Edullisimmassa paketissa eli Essential-paketissa automaattinen datan päivitys tapahtuu kerran viikossa, Core- ja Super-paketeissa päivittäin ja Enterprise-paketissa tunneittain.

Yhteenveto: näin otat kaiken irti Supermetricsistä

Olen nyt käynyt läpi tässä tekstissä muun muassa millainen työkalu Supermetrics on, mihin käyttötarkoituksiin se soveltuu ja millaiset yritykset hyötyvät siitä – kukin tahoillaan eri tavoin.

Tähän loppuun haluan vielä nostaa esille, ikään kuin eräänlaisena yhteenvetona, miten saat kaiken mahdollisen irti tästä erinomaisesta datan keräämiseen, analysointiin ja raportointiin liittyvästä työkalusta:

 • Yhdistä relevantteihin datalähteisiin: näin varmistat, että pääset käsiksi kaikkeen siihen dataan, jonka tarvitset analysointi- ja raportointiprosesseihisi
 • Kustomoi ohjelman dashboard ja raportit: tällä tavoin sinulla on selkeä ja tiivis näkymä dataasi aina, kun sitä tarvitset
 • Aikatauluta raportit: automatisointi ja aikatauluttaminen ovat Supermetricsin suurimpia vahvuuksia – aikatauluttamalla automatisoidut raportit voit olla aina varma siitä, että käsissäsi on ajankohtaisin mahdollinen data
 • Visualisoi data: datan muuttaminen visuaaliseen muotoon helpottaa sen ymmärtämistä ja siihen liittyvää kommunikointia, kuten myös auttaa nostamaan esille tärkeimmät yksityiskohdat

Supermetrics on alansa pioneeri

Supermetrics on ennen kaikkea alansa pioneeri. Ennen sen ilmaantumista markkinoille, niin pienet markkinointitiimit kuin myös yhtälailla massiiviset mainostoimistot olivat pulassa datan keräämisen ja yhdistämisen kanssa. Kaikki täytyi tehdä manuaalisesti ellei sitten koodaminen ollut oikein huolella hallussa.

Supermetrics poisti koodaamisen yhtälöstä, mitä tulee ETL-prosessiin; ETL koostuu englanninkielisistä sanoista extract, transform ja load eli vapaasti suomennettuna pura, muunna ja lataa. Se siis tarjosi, ja tarjoaa yhtenä sektorinsa johtavista lippulaivoista edelleen, ratkaisun useiden eri kokoisten yritysten käyttöön datan suhteen, mikä on 2020-luvulla äärimmäisen tärkeää – datan merkityksen kasvaessa vain entisestään.

Avainsanatutkimus

Oikeiden avainsanojen löytäminen on kaiken perusta hakukoneoptimoinnissa ja Google Adsissä.

Verkkokaupan markkinointi

Verkkokaupan markkinointi on merkitykseltään äärimmäisen tärkeää, oli sitten kyseessä jo pidempään olemassaollut verkkokauppa tai täysin uusi verkkokauppa.

Core Web Vitals

Säännöllisten Core Web Vitals -testien tulee kuulua jokaisen verkkosivuston omistajan työkalupakkiin.

Performance Max

Performance Maxin myötä Google-mainonta on aiempaa vaivattomampaa: yksi mainoskampanja riittää.

Google Shopping -mainonta

Google Shopping -mainonnalla tarkoitetaan niin sanottuja kuvallisia tuotemainoksia hakutuloksissa.

Hyvä laskeutumissivu – 20 vinkkiä joiden avulla onnistut

Laskeutumissivu on yksittäinen alasivu jolle voit ohjata kävijät esim. mainoksista.

Sampsa Vainio on digitaalisen markkinoinnin konsultti

Sampsa Vainio // Digily Oy

Olen 35-vuotias digitaalisen markkinoinnin konsultti Helsingistä. Viimeisen 9 vuoden ajan olen pyörittänyt 1-miehen digitoimistoa nimeltä Digily Oy. Koulutukseltani olen KTM (Åbo Akademi, 2014), pääaineena tietojärjestelmätiede. Yrittäjänä minulla on yli 10 000 tuntia kokemusta digimarkkinoinnin tekemisestä asiakkailleni, ja olen konsultoinut verkkonäkyvyydessä yli 100 yritystä Suomessa ja ulkomailla.

Tätä sivua on muokattu viimeksi: 14.6.2023.