Verkkokaupan markkinointi

Näillä keinoilla menestyt!

Verkkokaupan markkinointi

Verkkokaupan markkinointi on merkitykseltään äärimmäisen tärkeää, oli sitten kyseessä jo pidempään olemassa ollut verkkokauppa tai täysin uusi verkkokauppa.

Edellä mainittua väittämää tukee muun muassa se, että vuonna 2021 suomalaisista verkkokaupoista hävisi peräti neljäsosa eli 25 prosenttia. Käytännössä ottaen ne verkkokaupat, joiden markkinointi oli tavalla tai toisella puutteellista, putosivat ulos kelkasta.

Asiaa totta kai korosti koronaviruspandemian aiheuttamat haasteet ja vaikeudet, esimerkiksi toimitusten osalta. Samaan aikaan verkkokauppaostoksiin käytettävät rahasummat kuitenkin kasvoivat, joten käytännössä ottaen isot tekijät porskuttivat aiempaa paremmin.

Edellä mainittu kuvastaakin hyvin sen, että juuri tällaisissa vaikeammissa tilanteissa verkkokauppojen kestokyky ja markkinointitaidot mitataan eli jyvät erottuvat akanoista.

Maailmanlaajuisesti verkkokauppoja on olemassa arvioiden mukaan reippaat 25 miljoonaa. Verkossa toimivat kauppiaat voivatkin myydä käytännössä ottaen mitä tahansa – itse varsinaisista fyysisistä tuotteista erilaisiin palveluihin.

Mutta, kuten verkkokauppojen määrä osoittaa, kilpailu on käsittämättömän kovaa. Ja kyllä, myös osan suomalaisista verkkokauppiaista tulee ottaa Suomen ohella huomioon myös kansainvälinen kilpailu.

Monilla verkkokauppayrittäjillä ei ole juuri minkäänlaista käsitystä siitä, miten verkkokaupan markkinointi toteutetaan tehokkaasti. He joko yrittävät menestyä samoin keinoin kuin mahdollisen kivijalkakauppansa markkinoinnin kanssa, mikä tarkoittaa lähestulkoon automaattista epäonnistumista, tai sitten he käyttävät markkinointistrategioita, jotka eivät toimi heidän bisnekselleen.

Tästä syystä pääsin rakentaa suomalaisten verkkokauppayrittäjien avuksi oppaan, joka auttaa jokaista tosissaan matkassa olevaa yrittäjää löytämään ne menestyksen avaimet. Tulen käymään yleisellä tasolla läpi asioita verkkokauppoihin liittyen, antamaan vinkkejä markkinointistrategioista ja esittelemään eri tapoja tehdä verkkokauppamarkkinointia.

SISÄLLYSLUETTELO:

 • Mitä verkkokaupan markkinointi tarkoittaa käytännössä ottaen?
 • Verkkokaupan markkinointikeinot
 • 5 vinkkiä – näin luodaan markkinointistrategia
 • Onko edessäsi uuden verkkokaupan markkinointi? Hyödynnä nämä työkalut

Mitä verkkokaupan markkinointi tarkoittaa käytännössä ottaen?

Verkkokaupan markkinointi on monisäikeinen asia, johon jokaisen verkkokauppayrittäjän tulee ehdottomasti kiinnittää huomiota. Mikäli nimittäin tämä puoli jää vajavaiseksi, myös menestysmahdollisuudet ovat käytännössä ottaen täysin olemattomat.

Mutta mitä sitten verkkokaupan markkinointi oikein tarkoittaa konkreettisesti?

Kaikessa yksinkertaisuudessaan kyse on liikenteen eli potentiaalisten asiakkaiden ohjaamisesta verkkokauppaan, tavalla tai toisella – oli sitten kyse uusien asiakkaiden hankinnasta tai olemassaolevien asiakkuuksien ylläpidosta. Ja yksi asia, jota ei sovi millään tavoin väheksyä, on nimenomaan oikean kohderyhmän tavoittaminen.

Oikeita ja yleisiä kanavia oikean kohderyhmän tavoittamiseen ovat muun muassa hakukoneet, sosiaalinen media ja sähköposti.

Samaan aikaan verkkokaupan markkinointi tavoittelee brändin tunnettuuden lisäämistä. Markkinoinnin konversiotavoite ei aina välttämättä ole se, että potentiaalinen asiakas ostaa välittömästi tarjoamasi tuotteen tai palvelun, vaan tuotteidesi/palvelujen tuominen oikeiden ihmisten tietoisuuteen.

Verkkokaupan markkinointi vs verkkokaupan mainostaminen

Verkkokaupan markkinointi ja verkkokaupan mainostaminen saatetaan herkästi sekoittaa toisiinsa, mutta sama asia ne eivät ole. Ei, vaikka molemmissa on perusideana verkkokaupan kehittäminen.

Verkkokaupan markkinointi kattaa kaikki osa-alueet, kun tavoitteena on kasvattaa tietoisuutta brändiäsi kohtaan ja sitouttaa asiakkaita. Tavoitteena on siis saada ihmiset tietämään mikä brändisi on ja mitä se tarjoaa.

Verkkokaupan mainostaminen astuu puolestaan kuvaan siinä vaiheessa, kun ihmiset jo tunnistavat brändisi. Mainostaminen on siis osa laajempaa aihealuetta eli markkinointia ja se keskittyy sekä konversioihin että myyntiin nostamalla esiin tiettyjä tuotteita. Tehokkaita keinoja mainostamiseen ovat esimerkiksi Facebook-markkinointi, Instagram-markkinointi ja Google Ads -mainonta.

Verkkokaupan markkinointikeinot

Kun sinulla on verkkokauppa, tapoja liikenteen ohjaamiseen sinne eli oikeiden asiakkaiden tavoittamiseen on olemassa useita erilaisia. Ne eivät kuitenkaan poissulje keskenään toisiaan, vaan päinvastoin – ne tukevat toinen toisiaan.

Mikäli olet esimerkiksi uusi digitaalisen markkinoinnin saralla ja tavoitteena on uuden verkkokaupan markkinointi, saattaa markkinointikeinojen oppiminen, ja ennen kaikkea se mitä kaikkea sinun tulee ottaa huomioon, tuntua ylitsepääsemättömältä.

Itse asiassa jokainen näiden asioiden kanssa paininut on ollut jossain vaiheessa tässä samassa tilanteessa. Tästä syystä tulen käymään seuraavassa läpi teille, mitä verkkokaupan markkinointi edellyttää eli mihin kaikkeen sinun tulee keskittyä ollaksesi menestyksekäs verkkokauppasi markkinoinnin osalta.

Sen haluan sanoa vielä ennen sen syvällisempää sukellusta aiheeseen, ettei kenenkään tarvitse yrittää toteuttaa kaikkia näitä strategioita välittömästi ja yhtäaikaisesti. Lue siis huolella mitä kerron ja sen jälkeen lähde yksi asia kerrallaan liikenteeseen.

Hakukonemarkkinointi

Kun puheenaiheena on hakukonemarkkinointi (SEM), siihen kuuluvat niin hakukoneoptimointi (SEO) kuin myös maksettu mainonta.

Siinä, missä hakukoneoptimointi nojaa tietotaitoosi siitä, miten Googlen algoritmi vaikuttaa sijoituksiin hakutulossivuilla (SERP), hakukonemarkkinointiin liittyvät erilaiset Googlen kampanjatyypit. Tällaisia kampanjatyyppejä ovat esimerkiksi PPC-kampanjat (pay per click), Google Display -mainoskampanjat ja tuotespesifit mainoskampanjat, kuten Google Shopping -kampanjat. Niiden avulla sinun on mahdollista hankkia itsellesi kärkipään paikka hakutulossivuilla.

Näin hakukonemarkkinointi käytännön tasolla toimii:

 1. Ensiksi valitaan mainosalusta markkinointia varten, kuten Google Ads.
 1. Tämän jälkeen vuorossa on rekisteröinti mainosalustalle ja tilin luonti.
 1. Seuraavana luodaan mainoskampanja, joka pitää sisällään keskenään samanlaiset mainokset.
 1. Mainoksen luomista varten valitaan käytettävä kuva ja teksti.
 1. Sitten rakennetaan kohdeyleisö tiettyjen aspektien, kuten lokaation, kiinnostuksen kohteiden ja kuluttajakäyttäytymisen perusteella.
 1. Ennen viimeistä pysäkkiä asetetaan budjetti.
 1. Ja viimeisellä pysäkillä mainos julkaistaan.

Maksettu mainonta Googlen kaltaisissa hakukoneissa on todella tehokas tapa kasvattaa sekä brändisi tunnettuutta että kasvattaa myyntiä ajamalla sisään oikeanlaista kohderyhmää.

Hakukoneoptimointi

Valtaosa Googlen käyttäjistä, jopa neljä viidestä, nojaa orgaanisiin hakutuloksiin. Orgaaniset hakutulokset ovat ikään kuin maksettujen hakutulosten vastakohta, sillä ne ansaitaan ilman minkäänlaista maksullista markkinointia.

Verkkokaupan hakukoneoptimointi, josta joissain yhteyksissä voidaan käyttää myös termiä Google-optimointi, on osa hakukonemarkkinointia ja se on monisäikeinen asia.

Ennen kaikkea tavoitteena on kuitenkin rankkautua korkealle sinulle tärkeillä avainsanoilla, joita potentiaalinen asiakas käyttää googlaamiseen etsiessään sellaisia tuotteita tai palveluita, mitä sinun verkkokauppasi tarjoaa. Tästä syystä avainsanatutkimusäärimmäisen tärkeä osa hakukoneoptimointia.

Orgaanisen liikenteen kasvattaminen ei kuitenkaan liity vain avainsanoihin, vaikka ne näyttelevätkin pääroolia. Tärkeässä roolissa ovat niin ikään muun muassa:

 • Uniikki sisältö tuotesivuilla:älä käytä samaa sisältöä tuotesivuilla kuin muut verkkosivustot tai tavarantoimittajat. Luo sen sijaan uutta uniikkia sisältöä, joka kuvailee tarjoamasi tuotteen tai tarjouksen.
 • Core Web Vitals:esimerkiksi hidas verkkosivusto vaikuttaa käyttäjäkokemukseen ja sitä kautta hakukonerankingeihin. Hyödynnä Googlen PageSpeed Insights -työkalua nähdäksesi millainen verkkosivustosi suorituskyky on.
 • Yksilölliset metatekstit:vaikka esimerkiksi samaisesta kenkäparista eri väristen vaihtoehtojen kohdalla sinua saattaa houkuttaa käyttää samaa metatekstiä, Google saattaa nähdä sen kaksoiskappaleena. Google rankaisee tällaisista kopioista, joten pidä huoli, että myös metatekstit ovat uniikkeja.

Kun hakukoneoptimointi eli SEO hoidetaan huolella, tällöin sinun verkkokauppa saa enemmän näkyvyyttä hakutuloksissa ja sen myötä orgaaninen liikenne kasvaa.

Sosiaalinen media

Tutkimusten mukaan reippaasti yli 80 prosenttia suomalaisista käyttää sosiaalista mediaa, ja se on yksi maailman korkeimmista lukemista. Ja mikä parasta, globaalien tutkimusten mukaan jopa kolmasosa somekäyttäjistä käyttää somekanavia löytääkseen uusia tuotteita ja brändejä.

Tästä syystä sosiaalisen median kanavat ovat niin ideaali paikka verkkokaupan markkinointiin.

Sosiaalisessa mediassa tapahtuvaan markkinointiin on olemassa kaksi tapaa: maksullinen markkinointi ja orgaaniset postaukset eli julkaisut tuotteisiin liittyen. Maksullisesta mainonnasta puhumme lisää myöhemmin, joten keskitytään somesta hankittavaan orgaaniseen liikenteeseen ja asiakaskuntaan.

Jokaisen on tärkeää ymmärtää, että tänä päivänä sosiaalisessa mediassa julkaisut, eivät kerää ilman mainosrahan käyttöä enää samanlaista näkyvyyttä kuin esimerkiksi 2010-luvulla. Loppujen lopuksi nykypäivänä vain harvat brändit keräävät massiivisen näkyvyyden esimerkiksi Facebookissa, jonka algoritmi suosii maksullista markkinointia.

Maksettu mainonta somessa

Kun puhutaan maksetusta mainonnasta, Google ei ole suinkaan ainoa paikka, jossa verkkokaupan mainostaminen on mahdollista. Myös sosiaalisen median kanavat ovat erinomainen paikka siihen.

Facebook oli pitkään yritysten suosima alusta sosiaalisessa mediassa tapahtuvan mainostamisen osalta ja siten myös Facebook-markkinointi oli yleistä. Nykypäivänä rinnalle ovat kuitenkin nousseet muun muassa Instagram-markkinointi ja TikTok-markkinointi.

Ja maksullinen mainonta somessa todella toimii, eikä se vaadi edes mitään massiivisia taloudellisia panostuksia. Niinkin vähällä kuin vain muutamalla eurolla päivässä voidaan saavuttaa jopa tuhansia potentiaalisia asiakkaita.

Ja aivan, kuten vaikkapa hakukonemainonnassa, voit rakentaa mainoksillesi juuri toivomasilaisen kohdeyleisön.

Ensimmäisenä kannattaa kuitenkin tutkia, missä somekanavassa kohdeyleisösi viettää eniten aikaa ja suunnata taloudelliset voimavarat yhteen tai kahteen tällaiseen kanavaan.

Vaikuttajamarkkinointi

Kun puhutaan vaikuttajamarkkinoinnista, tällöin brändi lähtee yhteistyöhön esimerkiksi jonkun sosiaalisessa mediassa tunnetun henkilön kanssa mainostaakseen tuotteitaan tai palveluitaan; tällaisia henkilöitä kutsutaan somevaikuttajiksi.

Vaikuttajamarkkinointi soveltuu minkä tahansa kokoiselle brändille, vaikka sitä harrastavatkin useimmiten tunnetuimmat brändit. Jos olet esimerkiksi liikenteessä pienemmällä budjetilla, harkitse yhteistyötä hieman pienemmän vaikuttajanimen kanssa; heillä, kun on usein hyvin uskollinen yleisö.

Mutta, miten sitten löytää ne oikeat vaikuttajat juuri sinun verkkokaupallesi?

Suuntaa esimerkiksi Instagramiin tai TikTokiin, ja ala etsiä sinun alaasi liittyvillä hashtageilla varustettuja julkaisuja. Katso, ketkä tekevät julkaisuja alastasi usein ja tutustu heihin. Kiinnitä huomiota erityisesti se, miten heidän seuraajat reagoivat julkaisuihin, sillä jos reagointeja on vähän, usein seuraajat eivät ole aitoja ihmisiä.

Sisältömarkkinointi

Sisältömarkkinointi on strateginen lähestymistapa sisällön luomiseen, julkaisemiseen ja mainostamiseen liikenteen, bränditietoisuuden ja verkkokaupan myynnin lisäämiseksi.

Sisältömarkkinoinnilla voidaan viitata omalla verkkosivustollasi julkaistuun sisältöön, vieraskirjoituksiin muiden blogeissa, videoiden luomiseen, webinaarien järjestämiseen ja e-kirjojen kirjoittamiseen.

Sisällön kautta tapahtuva markkinointi on parhaimmillaan todella tehokas markkinointikeino, mutta monet verkkokauppayritykset kamppailevat huippulaadukkaan sisällönluonnin kanssa. Tämä johtuu siitä, että monet verkkokauppabrändit lähtevät tavoittelemaan välittömästi väkisin konversioiden saavuttamista.

Totuus onkin se, että sisältömarkkinoinnin kohdalla epäsuora lähestymistapa on ideaali. Käytännön tasolla tämä tarkoittaa sitä, että verkkokauppojen tulisi keskittyä arvon tuomiseen sisällön kautta kohdeyleisölleen – sen sijaan, että kerrotaan miksi oma tuote on paras.

Sähköpostit ja tekstiviestit

Vaikka sähköpostit ja tekstiviestit eivät olekaan mitään uusimpia ja innovatiivisimpia tapoja, kun puheenaiheena on verkkokaupan markkinointi. Samaan aikaan ne ovat äärimmäisen tehokkaita – etenkin sähköpostimarkkinointi.

Joidenkin kansainvälisten tutkimusten mukaan tuotto yhtä sähköpostimarkkinointiin sijoitettua Yhdysvaltain dollaria kohden on peräti 42 dollaria.

Edellä mainittu johtuu siitä, että lähestulkoon jokainen ihminen käyttää sähköpostia ja sähköpostin kohdalla sinun ei tarvitse pohtia algoritmeja, toisin kuin vaikkapa Googlen ja somealustojen kohdalla. Ja mikä parasta, jokainen lähettämäsi sähköposti tavoittaa potentiaalisen asiakkaan – kunhan noudatat sähköpostimarkkinointiin liittyviä ohjeita välttääksesi roskapostikansioon päätymisen.

Sähköpostimarkkinoinnilla voidaan parantaa bränditietoisuutta, kasvattaa myyntiä, julkaista uusia tuotteita ja muistuttaa esimerkiksi ostoskoriin jääneistä tuotteista. Kannattaa siis aloittaa kasaamaan sähköpostilistaa välittömästi. Ja, mikäli mietit miten tämä tapahtuu, tarjoa esimerkiksi kaikille, jotka tilaavat sinun uutiskirjeet, alennuskuponki tai vaikkapa ilmainen toimitus.

Ja entäs sitten se tekstiviestimarkkinointi?

Se toimii hyvin pitkälti samalla kaavalla kuin sähköpostitse tapahtuva markkinointi. Tekstiviestien kautta asiakkaille voidaan mainostaa esimerkiksi uusia tuotteita ja nostaa esille tarjouksia. Muista kuitenkin olla tarkkana, ettei homma mene “spämmäämiseksi”.

Affiliate-markkinointi

Affiliate-markkinoinnin kohdalla jokin toinen verkkosivusto mainostaa jotain tiettyä tuotetta tai brändiä, saaden pienen osan jokaisesta myynnistä. Oiva esimerkki affiliaattimarkkinoinnista ovat blogit, jotka mainostavat Amazonin tuotteita.

Jokaisen verkkokaupan omistajan kannattaakin miettiä affiliate-markkinointia, sillä riskejä ei käytännössä ottaen ole: maksat tuotetta tai palvelua mainostavalle taholle vain jokaisesta myynnistä.

Mikäli verkkokauppasi on rakennettu WordPress-sivustolle, sieltä löytyy useita työkaluja, joiden avulla voit luoda seurantalinkkejä jokaiselle affiliate-kumppanillesi seurataksesi mistä myynnit tulevat.

Käyttäjäkokemuksen parantaminen

Yksi tärkeimmistä tekijöistä asiakkaiden sitouttamisessa on käyttäjäkokemus. Mikäli verkkokauppasi ja verkkosivustosi käyttäminen on hankalaa, asiakkaat poistuvat alta aikayksikön.

Myös Google itsessään arvioi sivustosi toimivuutta eri mittareiden kautta, ottaen huomioon niin ikään käyttäjäkokemuksen. Yksi tärkeimmistä mittareista on verkkosivuston latausnopeus, ja mikäli nopeuden kanssa on ongelmia, tällöin kannattaa keskittyä nopeuden kohentamiseen.

Tässä kohtaa esille nousee myös Google Analytics, joka auttaa sinua ymmärtämään esimerkiksi sitä, miten pitkään käyttäjät viihtyvät sivustollasi ja moniko heistä palaa takaisin; se kertoo paljon myös siitä, millaisen käyttäjäkokemuksen verkkokauppasi heille tarjoaa.

5 vinkkiä – näin luodaan markkinointistrategia

Mikäli lähdet sokkona hutkimaan sinne ja tänne, tällöin tulokset ovat ilman todellista onnenpotkua pettymys. Tämän lisäksi et saa rakennettua ymmärrystä siitä, mikä asiakkaillesi toimii markkinoinnin saralla ja mikä ei.

Näin luot verkkokaupallesi toimivan markkintointistrategian:

 1. Määritä tavoitteet ja päämäärä.Älä koskaan epäröi muuttaa tavoitteitasi lennosta, mikäli ne tuntuvat mahdottomilta saavutettaviksi. Esimerkkejä markkinoinnin päämääristä ovat esimerkiksi myynnin tai uutiskirjeen konversiokurssin kasvattaminen tietyn kauden aikana X prosentilla.
 1. Määritä arvolupaus.Sitä ei nimittäin saa missään nimessä sivuuttaa. Mutta mitä arvolupaus tarkoittaa? Kyse on lausahduksesta, joka kertoo ytimekkäästi miksi tarjoamasi tuote tai palvelu on hyväksi asiakkaillesi ja miten he hyötyvät siitä.
 1. Tunne kohdeyleisösi.Käytännön osalta tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että tiedät millaisia asiakkaasi ovat ja missä he asuvat. Muussa tapauksessa verkkokaupan markkinointi ei saavuta tavoitteitaan. Ota huomioon asiakaskuntasi osalta myös muun muassa sukupuoli- ja ikäjakaumat.
 1. Ymmärrä markkinatilanne.Sinun tulee tiedostaa, mitä kilpailijasi tekevät ja ennen kaikkea mitä sellaista he eivät tee, mitä asiakaskuntasi tarvitsee. Arvioi myös omaa verkkokauppaasi kriittisin silmin, äläkä unohda markkinointisuunnitelmasi päivittämistä. Näin pääset kasvattamaan myyntilukujasi.
 1. Valmistaudu markkinoinnin positiivisiin seurauksiin.Käytännössä ottaen kyse on siitä, että markkinoinnin toimiessa tuotteen tai palvelusi kysyntä kasvaa. Mikäli kyse on esimerkiksi digitaalisesta palvelusta, tällöin sinun on varmistettava, että verkkosivustosi kykenee kantamaan kasvavan kävijämäärän. Fyysisten tuotteiden kohdalla kyse on puolestaan esimerkiksi tavaran toimituksesta.

Onko edessäsi uuden verkkokaupan markkinointi? Hyödynnä nämä työkalut

Se asioiden määrä, joista sinun tulee huolehtia, kun olet perustamassa verkkokauppaa ja edessä on uuden verkkokaupan markkinointi, saattaa tuntua päätähuimaavalta.

Kannattaakin muistaa, että huolellinen suunnittelu ja oikeanlaisten työkalujen valinta, sekä myös niihin sijoittaminen, ovat tärkeitä asioita. Se on nimittäin äärimmäisen tärkeää, että valitsemasi työkalut auttavat sinua myös siinä vaiheessa, kun verkkokauppasi kasvaa.

Tässä ovat tärkeimmät työkalut, jotka auttavat sinua verkkokaupan markkinoinnissa ja asiakkaidesi tuntemisessa. Valitse näistä alkuun esimerkiksi yksi tai kaksi ja lähde siitä liikenteeseen:

 1. Google Analytics 4
 2. Ahrefs
 3. Hotjar
 4. Screaming Frog SEO Spider
 5. MaxTraffic
 6. Google Search Console
 7. Wincher
 8. WP Rocket
 9. Visual Website Optimizer
 10. Themeforest WordPress-teemat

Muista valita huolella juuri sinulle oikea verkkokauppa-alusta

Työkalut on helpompi laittaa vaihtoon kuin kokonainen verkkokauppa-alusta, vaikkakin myös alustan vaihtaminen on mahdollista jälkeenpäin.

Kun siis lähdet valitsemaan verkkokauppa-alustaa, ota ennen kaikkea huomioon se, että se vastaa sinun tarpeisiisi. Mutta älä unohda asiakkaitasi, sillä loppujen lopuksi he sanelevat mikä toimii ja mikä ei.

Älä tee verkkokauppa-alustavalintaa myöskään vain nykyhetki mielessä, vaan ota huomioon myös tulevaisuuden kasvupotentiaali. Pahimmassa tapauksessa väärän verkkokauppa-alustan valinta saattaa nimittäin estää yritystäsi kasvamasta seuraavalle tasolle.

Toki se on ymmärrettävää, että alkuun budjetti saattaa olla rajallinen, joten myös se tulee luonnollisesti huomioida alkuun päätöstä tehtäessä.

5 eri verkkokauppa-alustakategoriaa, joista valita:

 1. Oma verkkokauppa-alusta
 2. Perinteiset verkkokauppa-alustat
 3. Avoimen lähdekoodin verkkokauppa-alustat
 4. Pilvipohjaiset verkkokauppa-alustat
 5. SaaS-alustat

Performance Max

Performance Maxin myötä Google-mainonta on aiempaa vaivattomampaa: yksi mainoskampanja riittää.

Google Ads -hintatarjousstrategiat

Tutustu Google Ads -hintatarjousstrategioihin. Opi valitsemaan oikea strategia kampanjasi tavoitteiden saavuttamiseksi ja tehosta tuloksia.

WordPress-sivuston hakukoneoptimointi opas

Näin teet WordPress -sivustosta hakukoneystävällisen.

Kotisivut yritykselle

Kotisivujen tarkoitus on tuottaa myyntiä, suurin osa sivustoista kuitenkin epäonnistuu tässä.

Avainsanatutkimus

Oikeiden avainsanojen löytäminen on kaiken perusta hakukoneoptimoinnissa ja Google Adsissä.

Arvolupaus

Arvolupaus on yksi tärkeimmistä yrityksen toimintaa ohjaavista elementeistä.

Sampsa Vainio on digitaalisen markkinoinnin konsultti

Sampsa Vainio // Digily Oy

Olen 35-vuotias digitaalisen markkinoinnin konsultti Helsingistä. Viimeisen 9 vuoden ajan olen pyörittänyt 1-miehen digitoimistoa nimeltä Digily Oy. Koulutukseltani olen KTM (Åbo Akademi, 2014), pääaineena tietojärjestelmätiede. Yrittäjänä minulla on yli 10 000 tuntia kokemusta digimarkkinoinnin tekemisestä asiakkailleni, ja olen konsultoinut verkkonäkyvyydessä yli 100 yritystä Suomessa ja ulkomailla.

Tätä sivua on muokattu viimeksi: 11.3.2023.